Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського [Книга] = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6657-5
127.
Вибрані роботи учасників II міжнародного науково-практичного форуму "Верховенство права та права людини" [Книга] : Київ, 7-9 трав. 2010 р. / М-во освіти та науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Ф-т правничих наук, Студент. т-во правників НаУКМА "Scholaris", Лаб. законодав. ініціатив ; [редкол.: Козюбра М. І. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010. – 224 с. – Ст. укр., англ. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-8875-59-5
128.
Лубківський Р.М. Вибрані твори [Книга] : у 2 т. / Роман Лубківський ; [редкол.: Зяблюк М.П (голова) та ін.]. – Київ : Всеукр. спеціаліз. вид-во "Українська енциклопедія" ім. М.П. Бажана. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства). – ISBN 978-966-7492-49-6
129.
Драч І.Ф. Вибрані твори [Книга] : у 2 т. / Іван Драч. – Київ : Всеукр. спеціаліз. вид-во "Українська енциклопедія" ім. М.П. Бажана. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства / редкол.: Баранов В.Ф. [та ін.]). – ISBN 978-966-749-40-3 (Т.2)
130.
Тичина П.Г. Вибрані твори [Книга] : у 2 т. / Павло Тичина. – Київ : Всеукр. спеціаліз. вид-во "Українська енциклопедія" ім. М.П. Бажана. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства / редкол.: Баранов В.Ф. [та ін.]). – ISBN 978-966-749-38-0 (Т.2)
131.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
132.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
133.
Теремко В.І. Видавничі стратегії в умовах суспільних трансформацій [Дисертація] : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Теремко Василь Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
134.
Вища школа [Журнал] = Vyscha shkola : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-2366
135.
Чухліб Т.В. Відень 1683: Україна в боротьбі за "золоте яблуко" Європи [Книга] / Тарас Чухліб ; [відп. ред. В. Смолій]. – Київ : КЛІО, 2012. – 558, [2] с., [6] арк. фотоіл. : іл. – Імен. та геогр. покажч.: c. 499-553. – Бібліогр.: с. 480-498 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-03-5
136.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
137.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ, 1941-. – ISSN 0320-7978
138.
Відроджені шедеври з музейних скарбниць України [Книга] : каталог виставки з нагоди 70-річчя від дня заснування Нац. н.-д. реставрац. центру України / М-во культури і туризму України, Нац. н.-д. реставрац. центр України ; [авт. проекту С. Стрєльнікова ; упоряд. П. Ілінг ; ред.: Г. Новікова, Н. Лозова ; фотогр.: Ю. Діканчієв та ін.]. – Київ : ННДРЦУ, 2008. – 175, [1] с. : іл., фотогр. – Імен. покажч.: с. 172-173. – ISBN 966-95415-9-0
139.
Хоменко М.М. Відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, їх посадовими та (або) службовими особами [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Хоменко Михайло Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
140.
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України [Журнал] : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-
141.
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України [Журнал] : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-
142.
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Право та державне управління [Журнал] : науковий збірник. – Київ
  № 4 (8). – 2012. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
143.
Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії [Журнал] : науково-теоретичний журнал. – Дніпропетровськ, 1999-. – ISSN 2077-7310
144.
Вісник Київського інституту бізнесу та технологій [Журнал] : збірник наукових статей. – Київ : КІБіТ, 2004-
145.
Вісник Книжкової палати [Журнал] : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Книжкова палата України, 1996-. – ISSN 2076-9326
146.
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка [Журнал] : збірник наукових праць. – Луганськ, 1997-
147.
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка [Журнал] : збірник наукових праць. – Луганськ, 1997-
148.
Національна Вісник Національної академії державного управління при Президентові України [Журнал] : науковий журнал. – Київ : НАДУ, 1996-
149.
Вісник Приазовського державного технічного університету [Журнал] : зб. наук. праць. – Маріуполь, 1995-. – ISBN 966-604-012-3
150.
Вісник Приазовського державного технічного університету [Журнал] : збірник наукових праць. – Маріуполь, 1995-. – ISBN 966-604-012-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex