Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Французько-український словник. Українсько-французький словник [Книга] = Francais-Ukrainien dictionnaire. Ukrainien-Francais dictionnaire : 22000+210000 : два в одному томі : 430000 одиниць пер. / під заг. ред., [авт. проекту, уклад.] Вячеслава Бусела. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2012. – XV, 1086, [2] с. – На корінці зазнач.: Francais, на авантит.: XXXIV. - Парал. тит. арк. фр. – ISBN 978-966-569-277-5
427.
Рагуліна О.Ю. Функціональні властивості ймовірності небанкрутства страхової компанії та їх застосування [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Рагуліна Олена Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012
428.
Цветоводство [Журнал] : двухмесячный научно популярный иллюстрированный журнал ; журнал для профессионалов и любителей / Редакция журнала "Цветоводство". – Москва, 1958-
429.
Олексійчук Л.В. Церковне право як християнська нормативна система [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Олексійчук Людмила Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
430.
Часопис економічних реформ [Журнал] : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2010-. – ISSN 2221-8440
431.
Кушерець В.І. Через терни - до України [Книга] / Василь Кушерець, Василь Василашко. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Знання України, 2012. – 151, [1] с., [10] арк. фотогр. : іл. – Присвячується укр. родинам, які пережили трагедію голодомору 1932-1933 рр., репресії 1937 р., вийшли переможцями з ВВВ 1941-1945 рр., вибороли і розбудовують свою незалежну державу. – ISBN 978-966-316-315-4
432.
Оноцький В.В. Чисельне та комп"ютерне моделювання процесів переносу з використанням двокрокових симетризованих алгоритмів [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Оноцький В"ячеслав Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
433.
Глушко І.М. Числення та розширення сигнатур табличних алгебр [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Глушко Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
434.
Шевченківська весна [Книга] : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. – Київ : [б. в.]
435.
Шлях освіти [Журнал] : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
436.
Бочаров С.В. Шлях Польщі до Європейського Союзу [Книга] : монографія / С.В. Бочаров ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т, Іст. ф-т. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – 270, [1] с. – Бібліогр. в посиланнях: с. 216-255. – ISBN 978-966-639-502-6
Шановному Валерію Володимировичу з повагою і вдячністю
Підпис
437.
Шляхами Тараса Шевченка. Чернігівщина [Книга] : путівник / [авт. тексту: С.Л. Лаєвський та ін. ; редкол.: С.Л. Лаєвський та ін.]. – Київ : Богдана, 2012. – 273, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-425-016-7
438.
Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека [Журнал] = SIPRI Yearbook 2012 : Armaments, Disarmament and International Security / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ : Заповіт. – ISBN 978-966-7272-99-9
439.
Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека [Журнал] = SIPRI Yearbook 2012 : Armaments, Disarmament and International Security / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ : Заповіт. – ISBN 978-966-2050-00-4
440.
Экономика и управление [Журнал] : науч.-практ. журнал / Нац.ак. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь
441.
Экотаж-2. Руководство по радикальной природоохране [Книга] : [пер. с англ.] / Киев. эколого-культур. центр ; сост.: Дейв Формэн и Билл Хэйвуд ; предисл. Эдварда Эбби. – 2-е изд. доп. и адапт. на рус. яз. – Киев : Логос, 2012. – 159, [1] с. : ил. – Вых. дан. ориг.: Тусон : Нед Лудд Бук, 1990. – (Серия "Охрана дикой природы"). – ISBN 978-966-171-619-2
Рассказавается о способах экотажа (экологического саботажа) скрытые повреждения оборудования и техники), призванного сделать экологически вредные действия экономически невыгодными.
442.
Лапо П.М. Электронные библиотеки в образовании [Книга] / П.М. Лапо, И.А. Тавгень ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т. – Минск : Красико-Принт, 2009. – 63, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 61-62. – ISBN 978-985-405-513-8
443.
Шевченко Т.Г. "Я так її, я так люблю..." [Книга] = "Я так, я так ее люблю..." : вибр. вірші та поеми / Тарас Шевченко ; [упорядкув., вступ. ст. Миколи Жулинського ; прим. Сергія Гальченка]. – Київ : Либідь, 2012. – 702, [2] с. : іл. – 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка присвячується. - Текст укр., рос. - Парал. тит. арк. рос. – ISBN 978-966-06-0626-5
444.
Ядерна фізика та енергетика [Журнал] = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Інститут ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ : Ін-т ядерних досліджень НАН України, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex