Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Київські полоністичні студії [Журнал] : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 1999-
252.
Київські полоністичні студії [Журнал] : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 1999-. – ISBN 978-966-3888-379-3
253.
Київські полоністичні студії [Журнал] : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 1999-. – ISBN 978-966-2462-81-4
254.
Київські полоністичні студії [Журнал] : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 1999-. – ISBN 978-966-2705-45-4
255.
Щербань Л.В. Кінетика росту концентраційних неоднорідностей при опроміненні сплавів з підрозмірними домішками [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Щербань Леся Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
256.
Классики литературы о П. Шмидте: Б. Пастернак, К. Паустовский, А. Куприн, В. Катаев [Книга]. – Одесса : КП ОГТ, 2007. – 84, [1] с. : ил. – Содерж.: Лейтенант Шмидт / Б. Пастернак. Мужество, Маячный смотритель, Три страницы / К. Паустовский. События в Севастополе / А. Куприн. Лейтенант Шмидт / В. Катаев
257.
Кодекси України [Журнал] / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
258.
Косьмій Ю.В. Конституювання соціальних суб"єктів політичного процесу в сучасній Україні [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Косьмій Юрій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
259.
Гаврилець Ю.Д. Короткотривалі медіаефекти у молодіжних студентських групах (на матеріалі теленовин) [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Гаврилець Юрій Дмитрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
260.
Краєзнавство [Журнал] : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 1993-
261.
Краєзнавство [Журнал] : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 1993-
262.
Волинець Р.А. Кримінальна відповідальність за порушення бюджетного законодавства України (ст. 210 КК України) [Книга] : монографія / Волинець Р.А. – Київ : Дакор, 2012. – 183, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-00-3
263.
Дочинець М. Криничар. Діяріюш найбагатшого чоловіка Мукачівської домінії [Книга] : роман / Мирослав Дочинець. – Ужгород : Карпати, 2012. – 326, [2] с. – ISBN 978-966-671-341-7
264.
Крізь патину часу. Відроджене минуле [Книга] : каталог виставки, відреставрованих творів декорат.-ужиткового мистец. з музейних колекцій України. – Київ : ННДРЦУ, 2005. – 183, [1] с. : іл. – Резюме англ. – ISBN 966-8275-03-9
265.
Парасунько Б.П. Культурно-просвітницькі товариства в громадському русі Росії на початку ХХ століття [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Парасунько Богдан Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
266.
Легенди про короля Артура [Книга] : [за кн. Т. Мелорі "Смерть Артура"] / [літ. переказ А.А. Клімова ; пер. укр. В.М. Верховеня ; худож.: Л.А. Кириленко, О.В. Зеркалій]. – Харків : Ранок, 2012. – 95, [1] с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-09-0511-6
267.
Александров А.М. Лейтенант П.П. Шмидт. Воспоминания защитника [Книга] / А.М. Александров. – Одесса : Печатный дом, 2008. – 73, [1] с., [2] л. фотоил. – ISBN 978-966-389-196-5
268.
Шмидт-Очаковский Лейтенант Шмидт ("Красный адмирал") [Книга] : воспоминания сына / Е. Шмидт-Очаковский. – Одесса : КП ОГТ, 2006. – 307, [1] с. – На обл. также вых. дан. : Прага, 1926. – ISBN 966-8128-84-2
269.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
270.
Грушевський М.С. Листування Михайла Грушевського [Книга] = The correspondence of Mykhailo Hrushevs"kyi : листування Михайла Грушевського та Євгена Чикаленка / Українське іст. т-во ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; упоряд.: І. Старовойтенко, О. Тодійчук ; ред. Л. Винар. – Київ [та ін.] : Простір, 2010. – 289, [7] с. : портр. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 249-289. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Серія: Епістолярні джерела грушевськознавства = Series: Epistolary sources to Hrushevs"kyi studies ; т. 5). – ISBN 978-966-2068-20-7
271.
Маньковский И.А. Личные и вещные права: современное состояние и новые научные подходы [Книга] : монография / И.А. Маньковский, С.С. Вабищевич ; Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТИСО", Центр частноправ. исследований. – Минск : Международный университет "МИТСО", 2012. – 335, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-985-497-164-3
272.
Лінгвістичні дослідження [Журнал] : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків
273.
Літопис журнальних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
274.
Літопис журнальних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
275.
Луїза Ільницька [Книга] : біобібліографічний покажчик / Нац. акад. наук України, Львів. нац. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; [уклад.: Н.І. Кошик, Л.Я. Кужель ; відп. ред. М.М. Романюк ; вступ. ст. М.А. Вальо]. – Львів : Львів. нац. наук. б-ка ім. В. Стефаника, 2009. – 110, [2] с., [5] арк. фотогр. : іл., портр., фотогр. – Імен. покажч.: с. 105-110. – ISBN 978-966-02-5168-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex