Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Рубцова М.Ю. Макроекономічна політика у відкритій економіці [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.Ю. Рубцова, О.О. Сльозко. – Київ : Освіта України, 2010. – 383, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 369-372 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-188-161-6
Шановному Леоніду Васильовичу з великою вдячністю від автора за підтримку в роботі і житті.
09.11.2010 р. (Рубцова)
277.
Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) [Журнал] : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Дрогобич
278.
Маркетинг в Україні [Журнал] / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
279.
Лопушанський В.М. Мартін Бубер: життєвий і творчий шлях [Книга] : [навч. посібник] / [Василь Лопушанський, Олена Ляховин, Наталя Дашко ; літ. ред. Я. Радевич-Винницький] ; М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич : Відродження, 2007. – 108, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на обкл. - Імен. покажч.: с. 105-108. – Бібліогр.: с. 102-104 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-538-190-7
280.
Матеріали Першої міжнародної конференції з Канадознавства, 26-28 лютого 2010 року, Чернівці [Книга] = Proceedings of the first bi-annual conference on Canadian studies, 26-28 February 2010, Chernivtsi / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [редкол.: Богатирець В. та ін.]. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. – 279, [1] с. : іл. – Назва обкл.: Канадознавство. - На обкл. дані парал. укр., англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим.
281.
Червяк П.І. Медична енциклопедія [Книга] : [біля 32 000 ст. з усіх галузей теорет. і приклад. медицини] / П.І. Червяк ; Нац. акад. мед. наук України. – Вид. 3-тє., допов. – Київ : Просвіта, 2012. – 1503, [1] с. – ISBN 978-966-2133-86-8
282.
Бураковский И.В. Мировая экономика: глобальный финансовый кризис [Книга] / Игорь Бураковский, Алексей Плотников. – Харьков : Фолио, 2010. – 414, [3] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-03-5210-0
283.
Вишня О. Мисливські усмішки [Книга] : для серед. та старш. шкільного віку : [8 кл. : позакласне читання] / Остап Вишня ; [упорядкув., передм., дод. Т. Щегельської]. – Київ : Національний Книжковий Проект, 2012. – 271, [1] с. – Сер. засн. в 2005 р. – Бібліогр.: с. 268-269. – (Бібліотека шкільної класики). – ISBN 978-617-592-319-1
284.
Кулько А.В. Міжнародно-правовий режим Дунаю: минуле, сьогодення, майбутнє [Книга] / А.В. Кулько ; за наук. ред. О.В. Задорожнього. – Київ : Фенікс, 2011. – 265, [7] с. – Предм. покажч.: с. 249-259. - Імен. покажч.: с. 260-265. - Зміст укр., рос. англ. - Сер. засн. 2004 р. – Бібліогр.: с. 223-248 та в підрядк. прим. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-651-936-1
285.
Перцов А.С. Мінімаксне оцінювання параметрів крайових задач для бігармонічного рівняння та рівнянь лінійної теорії пружності [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Перцов Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
286.
Карповець М.В. Місто як світ людського буття: філософсько-антропологічний аналіз [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Карповець Максим В"ячеславович ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013
287.
Ткачук А. Місцеве самоврядування та децентралізація [Книга] : практ. посібник / Анатолій Ткачук ; Швейц.-укр. проект "Підтримка децентралізації в Україні - DESPRO". – Київ : Софія, 2012. – 118, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Децентралізація та врядування). – ISBN 978-966-8684-94-4
288.
Мандзюк М.Г. Міцелярна екстракція біологічно активних неорганічних та органічних сполук фазами на основі цетилпіридиній хлориду [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Мандзюк Марина Григорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
289.
Шинкаренко Т.І. Мова дипломатичних документів [Книга] : навч. посібник / Т.І. Шинкаренко, А.Г. Гуменюк, О.Ю. Ковтун ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2009. – 112 с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 110. – ISBN 978-966-439-244-7
290.
Шавардова О.Ю. Мова як засіб політичної комунікації [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Шавардова Олена Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
291.
Левко О.В. Мовний феномен грецької патристики золотої доби: когнітивно-дискурсивні виміри [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Левко Олександр Вадимович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2012
292.
Меленчук І.Б. Моделі та методи оптимізації фармакокінетики наночастинок [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Меленчук Ірина Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Тернопіль, 2013
293.
Фадеев А.А. Молодая гвардия [Книга] : роман / А.А. Фадеев ; [вступ. сл. Косюка О.П.]. – Київ : Україна, 2012. – 607, [1] с. – ISBN 978-966-524-411-0
294.
Молодь і ринок [Журнал] : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-
295.
Орловська Г.М. Моніторинг, біологічні властивості вірусів та профілактика вірусних інфекцій соняшнику [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Орловська Галина Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
296.
Тулуб З.П. Моя жизнь [Книга] / Зинаида Тулуб. – Киев : Киев-Париж-Дакар, 2012. – 430, [2] с. – Часть текста на укр. яз. – ISBN 978-966-97236-0-4
297.
Салахи А. Мухаммад. Человек и Пророк [Книга] : подробное изучение жизни Пророка Ислама / Адиль Салахи ; [пер. с англ. А. Нурмухамедов, С. Яворская]. – Киев : Ансар Фаундейши, 2012. – 734, [1] с. – ISBN 966-7927-33-4
298.
Ткаченко С. На острові [Книга] : поезії / Сергій Ткаченко. – Київ : Рада, 2009. – 115, [9] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-7909-41-3
299.
Надзвичайна ситуація [Журнал] : центральне видання Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Державне підприємство "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 1997-
300.
Наука сьогодні [Журнал] : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex