Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Книги Российской Федерации [Журнал] : ежегодник 2010 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва, 1927-. – ISBN 978-5-901202-73-9 (т.2). – ISSN 0201-6354
327.
Демидов Г.В. Комментарий к Конституции Автономной Республики Крым [Книга] : принятой на второй сессии Верховной Рады Автономной Республики Крым 21 октября 1998 года / Г. Демидов ; [Програма сприяння Парламенту II: програма розвитку законотворчої політики]. – Киев : К.И.С., 2010. – 151, [1] с. – Библиогр.: с. 148-150. – ISBN 978-966-2141-54-2
328.
Конституційний транзит в Україні [Книга] : моделі, алгоритми та перспективи : матеріали засідання "круглого столу", 19 листопада 2010 року / Регіон. філ. Нац. ін-ту стратег. дослідж. у м. Харкові ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Філос. ф-т, Каф. політології ; Асоц. політологів Слобожанщини ; [за заг. ред. О.А. Фісуна]. – Харків, 2010. – 59, [1] с.
329.
Сушинський О.І. Контроль у сфері публічної влади: теоретико-методологічні та організаційно-правові аспекти [Книга] / О.І. Сушинський ; Львівський регіональний ін-т держ. управління Української Академії держ. управління при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ УАДУ, 2002. – 468 с. – Бібліогр.: с. 444-467. – ISBN 966-619-041-9
330.
Жураківський Р.О. Конформаційні властивості елементарних структурних ланок нуклеїнових кислот: неемпіричне квантово-механічне дослідження [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Жураківський Р.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
331.
Шестопалова Т.П. Концепти теоретичної свідомості Юрія Лавріненка [Дисертація] : дис. ... д-ра філологічних наук : 10.01.06 / Шестопалова Т.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011
332.
Координационная химия [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
333.
Мазур Ю.Н. Корейский язык [Книга] / Ю.Н. Мазур ; АН СССР, Ин-т Востоковедения. – Москва : Издательство восточной литературы, 1960. – 118 с. – (Языки зарубежного Востока и Африки / под общей ред. Г.П. Сердюченко)
334.
Космические путешествия [Книга] : наука, образование, практика : материалы Международной научно-практической конференции, 2 декабря 2010 года / [Киев. ун-т туризма, экономики и права и др. ; редкол.: В.К. Федорченко и др.]. – Киев, 2010. – 253, [1] с. : ил. – На рус. и укр. языках. – Библиогр. в конце ст.
335.
Вереш К.Й. Крайові задачі математичної фізики з випадковими факторами [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Вереш К.Й. ; КНУТШ. – Київ, 2011
336.
Пищуліна О.М. Криза розподільчої пенсійної системи в Україні та напрями диверсифікації "пенсійного портфеля" [Книга] : аналітична доповідь / Пищуліна О.М., Коваль О.П., Авчухова А.М. ; [за ред. Я.А. Жаліла] ; Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2010. – 104 с. – ISBN 978-966-554-110-3
337.
Поджаренко К.Є. Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинних порушень прав інтелектуальної власності [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Поджаренко К.Є. ; Київський нац. ун-т внутрішніх справ України. – Київ, 2009
338.
Культура і сучасність [Журнал] : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1999-
339.
Гуменюк О.А. Культурно-освітня діяльність українських студентів у країнах Центрально-Східної Європи в 1920 - 1939 рр. [Дисертація] : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.01 / Гуменюк О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
340.
Кур"єр Кривбасу [Журнал] : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
341.
Моцний Ф.В. Курс лекцій з теорії ймовірностей [Книга] : навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей фінансово-економічного профілю денної та заочної форм навчання / Ф.В. Моцний ; Держ. ком. статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ : Інформ.-аналіт. агентство, 2010. – 123, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 117-120. – ISBN 978-617-571-010-4
342.
Латинская Америка [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
343.
Винниченко В.К. Лепрозорій [Книга] : роман / Володимир Винниченко ; [післямова Галини Сиваченко] ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Знання, 2011. – 381, [3] с. : іл. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-801-3
344.
Дьячук Ю.В. Ливия возвращается [Книга] : история, культура, общество, международные отношения, политика, экономика, право / Ю.В. Дьячук. – Киев : Феникс, 2007. – 431, [1] с., [20] л. цв. ил. : табл. – Авт. на обл. не указан. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-651-401-4
345.
Васильев В.Н. Лик Черной Пальмиры [Книга] : [фантаст. роман] / Владимир Васильев. – Москва : АСТ ; Хранитель, 2006. – 320 с. – (Ночной дозор ; Звездный лабиринт). – ISBN 5-17-018249-Х
346.
Мулярчук І.Ф. Літопис [Книга] : [збірник віршів] / Мулярчук І.Ф. – (вид. 2-е, допов.). – Фастів : Поліфаст, 2010. – 174, [1] с. – ISBN 978-966-7758-99-8
347.
Літопис газетних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
348.
Літопис журнальних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
349.
Літопис книг [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
350.
Сумец А.М. Логистика [Книга] : учебное пособие для студентов, обучающихся по спец. "Экономика предприятия" / А.М. Сумец ; Народная украинская академия. – Харьков : НУА, 2006. – 132 с. – Библиогр.: с. 124-125. – ISBN 966-8558-52-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex