Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Дьячук Ю.В. Ливия возвращается [Книга] : история, культура, общество, международные отношения, политика, экономика, право / Ю.В. Дьячук. – Киев : Феникс, 2007. – 431, [1] с., [20] л. цв. ил. : табл. – Авт. на обл. не указан. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-651-401-4
352.
Васильев В.Н. Лик Черной Пальмиры [Книга] : [фантаст. роман] / Владимир Васильев. – Москва : АСТ ; Хранитель, 2006. – 320 с. – (Ночной дозор ; Звездный лабиринт). – ISBN 5-17-018249-Х
353.
Мулярчук І.Ф. Літопис [Книга] : [збірник віршів] / Мулярчук І.Ф. – (вид. 2-е, допов.). – Фастів : Поліфаст, 2010. – 174, [1] с. – ISBN 978-966-7758-99-8
354.
Літопис газетних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
355.
Літопис журнальних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
356.
Літопис книг [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
357.
Сумец А.М. Логистика [Книга] : учебное пособие для студентов, обучающихся по спец. "Экономика предприятия" / А.М. Сумец ; Народная украинская академия. – Харьков : НУА, 2006. – 132 с. – Библиогр.: с. 124-125. – ISBN 966-8558-52-9
358.
Карамишева Н.В. Логіка [Книга] : теоретична і прикладна : навчальний посібник / Н.В. Карамишева ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Знання, 2011. – 455 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-346-725-2
359.
Мізін К.І. Людина в дзеркалі компаративної фразеологіїї [Книга] : монографія / Костянтин Мізін ; [наук. ред. Тараненко О.О.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Київ ; Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2011. – 448 с. – Бібліогр.: с. 393-447. – ISBN 978-966-8931-94-9
360.
Магістеріум [Журнал] : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 1998-
361.
Малий шевченкознавчий календар 2011 [Брошура] / [авторка ідеї, упоряд. текстів та іл. О. Щербакова]. – Київ : Либідь, 2011. – 14 л. – ISBN 978-966-06-0590-9
362.
Самчук У. Марія [Книга] : повість / Улас Самчук ; [післямова Ніни Бернадської]. – Київ : Знання, 2011. – 174, [2] с. : іл. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-568-5
363.
Математичне моделювання складних систем [Книга] : матеріали науково-технічної конференції, 12-14 травня 2010 року / МОНУ ; Львівський держ. ін-т новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола ; [орг. комітет : Когут В.М., Костюк І.В., Стасевич С.П. та ін.]. – Львів : ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2010. – 132 с. – ISBN 978-966-199-011-0
364.
Шидловська Т.А. Медико-біологічні аспекти впливу іонізуючої радіації внаслідок аварії на ЧАЕС [Книга] : монографія / Т.А. Шидловська ; НАН України, Ін-т пробл. безпеки атом. еклектростанцій. – Чорнобиль, 2011. – 216, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 201-213. – ISBN 978-966-02-5897-6
365.
Международная экономика [Журнал] = World economy : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
366.
Меліорація і водне господарство [Журнал] : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук, Ін-т гідротехн. і меліорації. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISSN 0507-2166
367.
Меліорація і водне господарство [Журнал] : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук, Ін-т гідротехн. і меліорації. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISSN 0507-2166
368.
Яковина О.П. Метафізика в поезії [Книга] = Metaphysics in the poetry : Україна XVII століття / Оксана Яковина ; НАН України [та ін.]. – Львів : Опілля-Л, 2010. – 215, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 198-209 та у підрядк. прим. – (Скарбниця Опілля : освіта і наука). – ISBN 978-966-553-966-7
369.
Методи та прилади контролю якості [Журнал] : науково-технічний журнал / Мін. освіти і науки України; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
370.
Методи та прилади контролю якості [Журнал] : науково-технічний журнал / Мін. освіти і науки України; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
371.
Методичні рекомендації щодо складання бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт [Брошура] : у зв"язку із набуттям чинності ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 / КНУТШ, Ін-тут журналістики ; [автор-укладач М. Женченко]. – Вид. 2-е, доп. – Київ : Жнець, 2010. – 64 с. – Бібліогр.: с.55-63. – ISBN 978-966-2057-01-0
372.
Механізми розвитку підприємництва в умовах посткризового відновлення економіки України [Книга] : аналітична доповідь / Покришка Д.С. [та ін.] ; [за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2010. – 72 с. – ISBN 978-966-554-116-5
373.
Довгаль Г.В. Микроэкономика [Книга] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Г.В. Довгаль ; Народ. укр. акад. – Харьков : НУА, 2008. – 251, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-966-8558-79-5
374.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
375.
Мир образования - образование в мире [Журнал] : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2000-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,