Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Боть Л.П. Директиви в усному мовленні дітей молодшого шкільного віку [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.01 / Л.П. Боть ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; Навчально-науковий ін-т української філології та соціальних комунікацій. – Черкаси : [Б. в.], 2011
252.
Дім, сад, город [Журнал] : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
253.
Оберемок В.В. ДНК-маркери у вивченні взаємовідносин між вірусом ядерного поліедрозу та його хазяїном непарним шовкопрядом [Дисертація] : дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.06 / Оберемок В.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський національний ун-т ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011
254.
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників [Книга]. – Вид. 3-є, допов. та перепрац. – Краматорськ : Центр продуктивності. – (Державна система професійної класифікації). – ISBN 966-95860-7-0
255.
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників [Книга]. – Вид. 3-є, допов. та перепрац. – Краматорськ : Центр продуктивності. – (Державна система професійної класифікації). – ISBN 966-96707-0-5
256.
Луцак С.М. Домінанта як ментальне осердя художньо-естетичного процесу [Книга] : (на матеріалі української літератури межі XIX-XX ст.) / Світлана Луцак ; [наук. ред.: Гром"як Р.Т.]. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2010. – 397, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 359-397. – ISBN 978-966-2988-21-5
257.
Дружба народов [Журнал] : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
258.
Гражевська Н.І. Еволюція сучасних економічних систем [Книга] : навчальний посібник / Н.І. Гражевська ; КНУТШ, Економічний факультет. – Київ : Знання, 2011. – 287 с. – ISBN 978-966-346-845-7
259.
Лукашов Д.В. Екологічне нормування забруднення важкими металами прісноводних екосистем України з використанням організмів-акумуляторів (на прикладі молюсків) [Дисертація] : дис. ... д-ра біологічних наук : 03.00.16 / Лукашов Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
260.
Економіка та держава [Журнал] : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
261.
Економіка України [Журнал] : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
262.
Економіка України [Журнал] : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
263.
Економіка України на шляху від депресії до зростання: джерела, важелі, інструменти [Книга] : аналітична доповідь / Жаліло Я.А. [та ін.] ; [відп. ред. Я.А. Жаліло] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2010. – 96 с. – ISBN 978-966-554-104-2
264.
Економіка України після кризи [Книга] : орієнтири стратегічних реформ : аналітична доповідь / [Жаліло Я.А. та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ, 2010. – 103, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-554-115-8
265.
Економіка. Фінанси. Право [Журнал] : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
266.
Швайка М.А. Економічні атрибути незалежності України [Книга] / Швайка Михайло Андрійович ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ : КиМу, 2011. – 288 с. : іл. – Без змісту. – Бібліогр.: с. 267-269. – ISBN 978-966-8299-87-2
267.
Бєломєсяцев А.Б. Економічні основи архітектури [Книга] / А.Б. Бєломєсяцев ; Акад. мистецтв України, Ін-т пробл. сучас. мистецтва. – Київ : Фенікс, 2008. – 398, [2] с. – Бібліогр.: с. 381-394 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-651-689-6
268.
Редя В.Я. "Есть тонкие властительные связи..." [Книга] : интегративные процессы в музыке Серебряного века : монография / Валентина Редя. – Киев : Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, 2010. – 319, [1] с. : ил., нотогр. – Библиогр.: с. 276-302 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-452-063-5
269.
Данильченко О.П. Етнічний розвиток і міжнародні зв"язки Півдня України [Книга] : (кінець XVIII – перша чверть XX століття) / О.П. Данильченко. – Владивосток : [б. в.], 2009. – 119, [1]с. – Бібліогр.: с. 100-119 та у підрядк. прим.
270.
Шостак М. Євангеліє від Єви [Книга] : Нео-Поліс. Плач Каїна. Московська Русь - Нехрещена Орда : моно-ідеологічна поема / Миколай Шостак. – Луцьк : Терен, 2010. – 220 с. – ISBN 978-966-2276-05-3
271.
Додонов А.Г. Живучесть информационных ситем [Книга] / А.Г. Додонов, Д.В. Ландэ ; НАН Украині, Ин-т пробл. регистрации информации. – Киев : Наукова думка, 2011. – 255, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 246-255. – ISBN 978-966-00-1087-1
272.
Писаренко Ю.В. Жіноча проза у контексті хорватської літератури другої половини XX століття [Дисертація] : дис. ... канд. філологічних наук : 10.01.03 / Писаренко Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
273.
Журнал аналитической химии [Журнал] / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
274.
Журнал общей химии [Журнал] / Российская академия наук. – Санкт-Петербург : Наука, 1869-. – ISSN 0044-460Х
275.
Журнал прикладной химии [Журнал] / РАН. – Санкт-Петербург : Наука, 1928-. – ISSN 0044-4618
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex