Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
301.
Информатика и образование [Журнал] : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 1986-. – ISSN 0234-0453
302.
Информатика и образование [Журнал] : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 1986-. – ISSN 0234-0453
303.
Кухарский Р.Н. Исследование взаимодействия волоконных лазеров [Автореферат] : автореф. ... канд. физ.- мат. наук / Кухарский Р.Н. ; Киев. ордена Ленина гос. ун-т им.Т. Г. Шевченко. – Киев, 1972
304.
Савельев В.А. Исследование информативности радиотехнических систем [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 20.00.19 / Савельев В.А. ; Киев. инженер. радиотехн. училище противовоздушной обороны. – Киев, 1974
305.
Стриха В.И. Исследование физических процессов в контакте металл-полупроводник [Автореферат] : автореф. ... доктора физ.- мат. наук : 046 / Стриха В.И. ; Киев. ордена Ленина госуниверситет им. Т. Г. Шевченко. – Киев
306.
Стриха В.И. Исследование физических процессов в точечных диодах и их связи со свойствами полупроводника [Автореферат] : автореф. ... канд. физ.- мат. наук / Стриха В.И. ; М-во высшего и среднего спец. образования УССР ; Киев. ордена Ленина гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Киев
307.
Бузанева Е.В. Исследование физической модели контактов металл-полупроводник с барьером Шоттки [Автореферат] : автореф. ... канд. физ.- мат. наук : 049 / Бузанева Е.В. ; М-во высшего и сред. спец. образования УССР ; Киев. ордена Ленина гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1971
308.
Исторический журнал [Журнал] = History illustrated : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва : Nota Bene, 2004-. – ISSN 1812-867Х
309.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва : Юрист. – ISSN 1812-3805
310.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва : Юрист. – ISSN 1812-3805
311.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва : Юрист. – ISSN 1812-3805
312.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва : Юрист. – ISSN 1812-3805
313.
Петрова І.Л. Інноваційна діяльність: стимули та перешкоди [Книга] : монографія / І.Л. Петрова, Т.І. Шпильова, Н.П. Сисоліна ; Вищий навч. заклад "Ун-т економіки та права "КРОК". – Київ : Дорадо, 2010. – 320 с. – ISBN 978-966-7735-35-7
314.
Іноземна філологія [Журнал] = Inozemna philologia : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1964-. – ISSN 2078-340X
315.
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України 1960-2010 рр. [Книга] / [Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України] ; за ред. В.Ф. Мачуліна. – Київ : Інтертехнодрук, 2010. – 450 с. : іл., портр. – На обкл.: 50 років 1960-2010. – Бібліогр.: с. 426-438. – ISBN 978-966-422-022-1
316.
Інтелектуальна власність [Журнал] : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
317.
Інформатика та системні науки (ICH-2011) [Книга] : матеріали 2 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17-19 березня 2011 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; НАНУ ; Центральна спілка споживчих товариств України ; ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі" та ін. ; [ за ред. Ємця О.О. ; програмн. комітет : І.В. Сергієнко, О.О. Нестуля та ін.]. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 355 с. – ISBN 978-966-184-111-5
318.
Дубов Д.В. Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості [Книга] : аналітична доповідь / Дубов Д.В., Ожеван М.А., Гнатюк С.Л. ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2010. – 64 с. – ISBN 978-966-554-117-2
319.
Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-. – ISSN 0130-8890
320.
Білецький В.С. Історія Донецької Крайової організації Народного Руху України (1989-1991 рр.) [Книга] / Володимир Білецький ; Український культурологічний центр (м. Донецьк) ; Донецьке відділення Наукового Товариства ім. Шевченка. – Донецьк : Український культурологічний центр, Донецьке відділення НТШ, 2009. – 172 с. – ISBN 978-966-2018-07-3
321.
Романюк А.С. Історія західних політичних вчень [Книга] : політичні доктрини ХХ - початку ХХІ ст. : навч. посіб. / А.С. Романюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Знання, 2011. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 209-213 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-346-812-9
322.
Чекотовський Е.В. Історія статистичної науки [Книга] : навч. посібник / Е.В. Чекотовський. – Київ : Знання, 2011. – 495 с. – Бібліогр.: с. 465-491. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-882-2
323.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
324.
Квіти України [Журнал] : двомісячний популярний ілюстрований журнал. Додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
325.
Класному керівнику. Виховні години. 8-9 класи [Книга] / [упоряд. : Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова ; ред. рада : Л. Шелестова, Н. Чиренко, М. Мосієнко]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-578-5
Систематизовано висвітлюються понад двадцять реконструйованих вітчизняних теорій особистості. Біографічний нарис творчого життя автора кожного з них є органічною частиною логіки викладу розуміння ним структури особистості, її розвитку у зв’язку з діяльнісними аспектами.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex