Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Луман Н. Час і системна раціональність [Книга] / Ніклас Луман ; [пер. з нім. та упоряд. М. Бойченка]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – 223, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0249-0
627.
Час у дзеркалі науки [Книга] : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – 405, [2] с. – (Час у дзеркалі науки : перша міжнародна конференція). – ISBN 978-611-01-0226-1
628.
Стасюк Б.В. Часткові еквіваленти у відтворенні англомовних художніх текстів в українському перекладі (на матеріалі романів Дж.Р.Р. Толкіна "The Lord of the Rings" і У.К.Ле Гуїн "A Wizard of Earthsea") [Дисертація] : дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.16 / Стасюк Б.В. ; Кіровоградський державний педагогічний ун-т імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2011
629.
Человек [Журнал] : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
630.
Человек и закон [Журнал] : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
631.
Тимошенков И.В. Человек, институты и рынки в системе образования [Книга] : монография / И.В. Тимошенков ; Народ. укр. акад. – Харьков : НУА, 2010. – 468 с. – Библиогр.: с. 405-460. – ISBN 978-966-8558-92-4
632.
Федосюк Ю.А. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века [Книга] / Ю.А. Федосюк. – 10-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 264 с. – ISBN 978-5-89349-127-2 ; 978-5-02-011738-9
633.
Журба М.А. Шестикутна зірка над полем [Книга] : життя і смерть єврейського землеоблаштування в Україні (20-30-ті роки XX століття) / Журба М.А., Доценко В.О. – Київ : "МП Леся", 2005. – 229, [1] с. – Бібліогр.: с. 206-229. – ISBN 966-8126-47-5
634.
Власенко В.М. Экологический катализ [Книга] / В.М. Власенко ; [отв. ред. В.П. Кухар]. – Киев : Наукова думка, 2010. – 238 с. – ISBN 978-966-00-1064-2
635.
Экология - 21 век: наука и политика [Журнал] = International scientific journal : международный научный парламентский журнал / Всемирная экологическая академия. – Москва, 2001-
636.
Экология человека [Журнал] = Human ecology : научно-практический журнал / Российская академия медицинских наук; Северный гос. медицинский университет. – Архангельск, 1994-. – ISSN 1728-0869
637.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал; спецвыпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
638.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
639.
Этнографическое обозрение [Журнал] / Российская академия наук. – Москва, 1926-. – ISSN 0869-5415
640.
Эхо планеты [Журнал] : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 1988-. – ISSN 0234-1670
641.
Эхо планеты [Журнал] : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 1988-. – ISSN 0234-1670
642.
Гусарєв С.Д. Юридична деонтологія [Книга] : основи юридичної діяльності : навчальний посібник / С.Д. Гусарєв, О.Д. Тихомиров. – 4-е вид., стер. – Київ : Знання, 2010. – 495, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-346-857-0
Висвітлено найважливіші аспекти юридичної діяльності: її властивості, зміст, форми та сфери здійснення. Розглядаються також проблеми нормативно-правового та морального регулювання професійної юридичної діяльності, міжнародні стандарти цієї діяльності, особливості юридичних наукових досліджень.
643.
Юридична Україна [Журнал] : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 2002-
644.
Можаровский А.И. Я слышу музыку небес [Книга] : поэтические тетради / Анатолий Можаровский. – Київ : Неопалима купина. – ISBN 978-966-8093-90-6
645.
Як організувати державну політику сприяння розвитку громадянського суспільства [Книга] / [Лациба М.В. та ін.] ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – Київ, 2011. – 222, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-2157-49-9
646.
Яков Борисович Файнберг. Ученый. Гражданин. Учитель [Книга] / [Анисимов И.А. и др. ; редкол.: И.М. Неклюдов и др.]. – Харьков : Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т", 2009. – 781, [1] с., [1] л. портр. : ил. – Авт указаны: с. 773-775. – Библиогр.: с. 714-752. – ISBN 987-966-2136-18-0
647.
Япония сегодня [Журнал]. – Москва, 1993-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,