Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Міфологія і фольклор [Журнал] = Mythology and folklore : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2008-
377.
Гнатюк Л.П. Мовна свідомість і мовна практика Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжкової традиції [Дисертація] : дис. ... д-ра філологічних наук : 10.02.01 / Гнатюк Л.П. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010
378.
Фільченко Д.В. Моделювання та ідентифікація в лінійно-квадратичних задачах імітації, прогнозування та оптимізації [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Фільченко Д.В. ; МОНУ ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2010
379.
Стужна Н.В. Моральнісно-духовні засади сімейно-шлюбних відносин в ісламі [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Стужна Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
380.
Москва [Журнал] : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2332
381.
На алтарь призвания [Книга] : очерки о педагогических династиях Харьковщины / Антонова В.Р. [и др.] ; под общ. ред. Е.В. Астаховой ; Народная украинская академия. – Харьков : НУА, 2010. – 564 с. : фотоилл. – ISBN 978-966-8558-90-0
382.
Над Бугом і Нарвою [Журнал] = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
383.
Над Бугом і Нарвою [Журнал] = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
384.
Надання само- і взаємодопомоги постраждалим в умовах надзвичайних ситуацій [Брошура] : методичні вказівки / КНУТШ ; [упоряд. : Т.Г. Жовтобрюх, М.М. Бугай]. – Київ : Київський університет, 2010. – 49 с. : іл
385.
Бурак Е.Ю. Названия московских храмов [Книга] / Е.Ю. Бурак, Т.Ф. Сапронова, Г.П. Смолицкая. – Москва : Флинта ; Наука, 2006. – 160 с. : илл. – Библиогр.: с. 143-144. – ISBN 5-89349-793-7
386.
Вербіцька М.В. Наказне провадження у цивільному процесі України [Дисертація] : дис. ... канд. юридичних наук : 12.00.03 / Вербіцька М.В. ; Львівський національний ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2011
387.
Напрями удосконалення протидії правопорушенням у сфері господарської діяльності [Книга] : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції до 90-річчя навчального закладу, [(26-27 листопада 2010 р.)] / Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України [та ін.] ; [редкол.: Мельник П.В. та ін.]. – Київ : Алерта, 2010. – 462, [1] с. – Текст укр., рос.- На обкл. зазнач.: Ірпінь. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-566-027-0
388.
Наука и религия [Журнал] : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
389.
Наука і суспільство [Журнал] : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
390.
Наука сьогодні [Журнал] : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
391.
Наука сьогодні [Журнал] : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
392.
Наукова діяльність Інституту вивчення проблем злочинності Академії правових наук України [Книга] : довідник / Акад. правових наук України, Ін-т вивчення пробл. злочинності. – Харків : Кроссроуд. – ISBN 978-966-8759-75-8
393.
Науковий вісник Закарпатського державного університету [Журнал] : науковий вісник. – Ужгород. – ISBN 978-966-2075-01-4
394.
Науково-технічна конференція "Обчислювальні методи і системи перетворення інформації", присвячена 70-річчю від дня народження професора Б.О. Попова [Книга] = Scientific conference "Computational methods and information transformation systems" in honor of Bohdan Popov"s 70th birthday : [збірник праць] / НАНУ ; Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка НАНУ ; [програмний комітет : Назарчук З.Т., Воробель Р.А., Бомба А.Я. та ін.]. – Львів : ФМІ НАНУ, 2010. – 280 с. – ISBN 978-966-02-5760-3
395.
Науково-технічний збірник "Наукові записки" [Книга] : систематизований анотований покажчик матеріалів, опублікованих у 1939-2009 рр. / МОНУ ; Українська академія друкарства ; [укладачі : Б.В. Дурняк, О.М. Василшин, О.В. Мельников]. – Львів : Українська академія друкарства, 2010. – 214 с. – ISBN 978-966-322-214-1
396.
Рубан Ю.Д. Научная школа П.Н. Кулешова, Н.Д. Потемкина, Ю.Д. Рубана [Книга] : этапы развития / Ю.Д. Рубан. – Киев : Аграр. наука, 2010. – 395, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-966-540-291-6
397.
Научно-технические основы мероприятий повышения безопасности АЭС с ВВЭР [Книга] : монография / [В.И. Скалозубов, А.А. Ключников, Ю.А. Комаров, А.В. Шавлаков] ; НАН Украины, Ин-т проблем безопасности АЭС. – Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС, 2010. – 197, [2] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 188-195. – ISBN 978-966-02-5761-0
398.
Научные и технические библиотеки [Журнал] : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 1961-. – ISSN 0130-9765
399.
Оксаніч С.М. Нація Колобків починає і виграє [Книга] / Сергій Оксаніч. – Київ : Атопол, 2010. – 128 с. : іл. – На обкл. : Спеціальний проект компанії з управління активами. – ISBN 978-966-2459-03-6
400.
Яковина О.П. Не вір лебедеві, що пливе [Книга] : симфонія c-moll / Оксана Яковина. – Львів : Каменяр, 2000. – 112 с. – (Літературна премія імені Богдана-Ігоря Антонича "Привітання життя" / Всеукраїнське держ. багатопрофільне вид-во "Каменяр" ; Міжнародний ін-т освіти, культури та зв"язків з діаспорою Держ. ун-ту "Львівська політехніка" та ін.). – ISBN 5-7745-0851-X
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex