Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Єременко М.М. Мир усім! [Книга] / Микола Єременко. – Чернігівка : [Трибуна], 2011. – 116 с. : іл. – Бібліогр.: с. 112-114. – ISBN 978-966-1621-04-5
377.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
378.
Мистецтвознавчі записки [Журнал] : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум
379.
Пугач С.О. Міграції населення Волинської області (суспільно-географічне дослідження) [Дисертація] : дис. ... канд. географічних наук : 11.00.02 / Пугач С.О. ; МОНУ ; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2010
380.
Міжнародний науковий вісник [Журнал] = International scientific herald / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород : Ліра. – ISSN 2218-5348
381.
Дідківський М.І. Міжнародний трансфер технологій [Книга] : навчальний посібник / М.І. Дідківський. – Київ : Знання, 2011. – 365, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 348-365 та в кінці розд. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-879-2
Розглядаються механізм організації та здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємств України, роль держави в регулюванні зовнішньоекономічного сектору економіки, інструменти митного, валютного і податкового регулювання.
382.
Віннік А.В. Мініметаполірефлексії [Книга] : лірика, есе, поетична проза / Анатолій Вінник. – Київ : Фенікс, 2010. – 224 с. – ISBN 978-966-651-829-6
383.
Міфологія і фольклор [Журнал] = Mythology and folklore : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2008-
384.
Гнатюк Л.П. Мовна свідомість і мовна практика Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжкової традиції [Дисертація] : дис. ... д-ра філологічних наук : 10.02.01 / Гнатюк Л.П. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010
385.
Фільченко Д.В. Моделювання та ідентифікація в лінійно-квадратичних задачах імітації, прогнозування та оптимізації [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Фільченко Д.В. ; МОНУ ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2010
386.
Стужна Н.В. Моральнісно-духовні засади сімейно-шлюбних відносин в ісламі [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Стужна Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
387.
Москва [Журнал] : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2332
388.
На алтарь призвания [Книга] : очерки о педагогических династиях Харьковщины / Антонова В.Р. [и др.] ; под общ. ред. Е.В. Астаховой ; Народная украинская академия. – Харьков : НУА, 2010. – 564 с. : фотоилл. – ISBN 978-966-8558-90-0
389.
Над Бугом і Нарвою [Журнал] = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
390.
Над Бугом і Нарвою [Журнал] = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
391.
Надання само- і взаємодопомоги постраждалим в умовах надзвичайних ситуацій [Брошура] : методичні вказівки / КНУТШ ; [упоряд. : Т.Г. Жовтобрюх, М.М. Бугай]. – Київ : Київський університет, 2010. – 49 с. : іл
392.
Бурак Е.Ю. Названия московских храмов [Книга] / Е.Ю. Бурак, Т.Ф. Сапронова, Г.П. Смолицкая. – Москва : Флинта ; Наука, 2006. – 160 с. : илл. – Библиогр.: с. 143-144. – ISBN 5-89349-793-7
393.
Вербіцька М.В. Наказне провадження у цивільному процесі України [Дисертація] : дис. ... канд. юридичних наук : 12.00.03 / Вербіцька М.В. ; Львівський національний ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2011
394.
Напрями удосконалення протидії правопорушенням у сфері господарської діяльності [Книга] : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції до 90-річчя навчального закладу, [(26-27 листопада 2010 р.)] / Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України [та ін.] ; [редкол.: Мельник П.В. та ін.]. – Київ : Алерта, 2010. – 462, [1] с. – Текст укр., рос.- На обкл. зазнач.: Ірпінь. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-566-027-0
395.
Наука и религия [Журнал] : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
396.
Наука і суспільство [Журнал] : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
397.
Наука сьогодні [Журнал] : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
398.
Наука сьогодні [Журнал] : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
399.
Наукова діяльність Інституту вивчення проблем злочинності Академії правових наук України [Книга] : довідник / Акад. правових наук України, Ін-т вивчення пробл. злочинності. – Харків : Кроссроуд. – ISBN 978-966-8759-75-8
400.
Науковий вісник Закарпатського державного університету [Журнал] : науковий вісник. – Ужгород. – ISBN 978-966-2075-01-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,