Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Журнал физической химии [Журнал] / РАН. – Москва : Наука, 1930-. – ISSN 0044-4537
277.
Луняк Є.М. З плеяди творців націй: Мішле, Костомаров, Грушевський [Книга] : видатні історики в романтичних життєписах / Євген Луняк ; Ніжинський державний ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – 168 с. – Бібліогр.: с. 155-158
278.
Заводская лаборатория. Диагностика материалов [Журнал] : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
279.
Закон и жизнь [Журнал] : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-308X
280.
Закон України "Про охорону праці" [Книга]. – (нова редакція зі змінами та доповненнями). – Київ : Основа, 2010. – 68 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-699-557-8
281.
Крижанівський В.П. Законотворчість : коментар до змін у Регламенті Верховної Ради України (2010) [Книга] / [Крижанівський В.П.] ; Прогр. сприяння Парламенту України II. – Київ : К.І.С., 2011. – 89, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-2141-67-2
282.
Законотворчість : практичні аспекти впровадження принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в діяльності Верховної Ради України [Книга] / Програма сприяння Парламенту II: програма розвитку законотворчої політики ; [заг. ред. і упорядкув. О.І. Суслової]. – Київ : Москаленко О.М., 2010. – 179 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-12-1
283.
Закордонне українство і Донеччина [Книга] : вчора, сьогодні, завтра : (матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Донецьк, 19 грудня 2008 року) / Донец. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; [редкол.: І. Драч та ін.]. – Донецьк : Донец. обл. від-ня Т-ва "Україна-Світ", Укр. культурол. центр, 2008. – 310, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст.
284.
Мурашкін М.Г. Записи 2007 року [Книга] / Михайло Мурашкін ; [відп. за випуск Г.М. Гарченко]. – Дніпропетровськ : Січ, 2010. – 240 с. – ISBN 978-966-511-374-7
285.
Мурашкин М.Г. Записи 2008 года [Книга] / Михаил Мурашкин. – Дніпропетровськ : Січ, 2010. – 192 с. – ISBN 978-966-511-389-5
286.
Мурашкин М.Г. Записи 2009 года [Книга] / Михаил Мурашкин. – Дніпропетровськ : Січ, 2011. – 272 с. – ISBN 978-966-511-392-5
287.
Шостак М. Заплакана Оранта [Книга] : поетичні твори / Миколай Шостак. – Луцьк : Терен, 2008. – 220 с. – ISBN 978-966-8575-75-4
288.
Запобігання злочинам, пов"язаним з незаконним використанням бюджетних коштів [Книга] : (науково-практичний посібник) / В.В. Кулаков [та ін.]. – Запоріжжя : Дніпр. металург, 2011. – 287 с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. приміт. – ISBN 978-617-573-016-4
289.
Жидецький В.Ц. Засоби індивідуального захисту та електрозахисні засоби [Книга] : запитання і відповіді, тести : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / В.Ц. Жидецький. – Київ : Основа, 2003. – 133, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 132-134. – ISBN 966-699-005-9
290.
Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України [Книга] : колективна монографія / Лапінський В.В. [ та ін.] ; [за наук. ред. В.Ю. Бикова] ; Нац. академія педагогічних наук України ; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання. – Київ : Педагогічна думка, 2010. – 160 с. – Бібліогр.: с. 150-159. – ISBN 978-966-644-170-9
291.
Головін А.С. Захист прав і свобод людини і громадянина при здійсненні правосуддя в рішенях Конституційного Суду України [Книга] / А.С. Головін. – Київ : Логос, 2011. – 304, [3] с. – Бібліогр.: с. 279-295 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-353-5
292.
Збірник віршів [Книга] : вірші вчених Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України / [упоряд.: О.А. Савчук ; худож.: Г.В. Бектов, О.А Савчук]. – Київ : [Такі справи], 2010. – 166, [2] с. : іл., портр. – До 50-ї річниці заснування Ін-ту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України.- На обкл.: Вибрані твори співробітників Інституту
293.
Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР [Журнал] / УкрІНТЕІ. – Київ, 2003-
294.
Звезда [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 1924-. – ISSN 0321-1878
295.
Голибард Є. Здоров"я створи сам! [Книга] : посібник для продовження активного життя / Євген Голибард. – Київ : Фенікс, 2009. – 152, [1] с. : іл., фотогр. – ISBN 978-966-651-754-1
296.
Горобець Л.В. Значення місць водопою для гніздових популяцій птахів лісових екосистем [Дисертація] : дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.16 / Горобець Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
297.
Зовнішні справи [Журнал] : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007-
298.
Инновации в образовании [Журнал] / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2000-. – ISSN 1609-4646
299.
Иностранная литература [Журнал] : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 1891-. – ISSN 0130-6545
300.
Информатика [Книга] : базовый курс : учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – 2-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2005. – 640 с. – Издательская программа "300 лучших учебников для высшей школы в честь 300-летия Санкт-Петербурга". – Библиогр.: с. 631-632. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-752-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,