Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Азия и Африка сегодня [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
127.
Азия и Африка сегодня [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
128.
Будугай О.Д. Аксіологічні та жанрові параметри пригодницько-шкільної повісті для дітей 1960-1980-х років [Книга] : монографія / Ольга Будугай ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький : СКД, 2009. – 160 с. : іл. – Бібліогр.: с. 144-157. – ISBN 966-8122-44-X
129.
Актуальні проблеми економіки [Журнал] : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
130.
Актуальні проблеми економіки [Журнал] : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
131.
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури [Журнал] : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ : Міленіум, 1999-
132.
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури [Журнал] : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ : Міленіум, 1999-
133.
Актуальные проблемы современной науки [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
134.
Тодорова Н.Ю. Англійська мова [Книга] : завдання, поради, тести для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання : навчально-методичний посібник / Н.Ю. Тодорова. – Київ : Знання, 2011. – 286 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-346-864-8
135.
Гришак С.М. Англійська мова (за професійним спрямуванням) [Книга] : навчальний посібник / С.М. Гришак, В.Ю. Стрельцова ; МОНУ ; Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 192 с.
136.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
137.
Анклавістика [Книга] : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту, Горлів. держ. пед. ін-т іноземних мов, Держ. освітня установа вищої проф. освіти "Волгоград. держ. ун-т" ; [редкол. : В.І. Теркулов, Н.О. Тупікова, В.М. Калінкін та ін.]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2010. – 104 с.
138.
Луняк Є.М. Анна Руська - королева Франції в світлі історичних джерел [Книга] / Євген Луняк. – Київ ; Ніжин : Міланік, 2010. – 96 с., [4] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 93-94. – ISBN 978-966-2213-46-1
139.
Митрохин О.В. Анортозит-рапаківігранітна формація Українського щита (геологія, речовинний склад та умови формування) [Дисертація] : дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.01 / Митрохин Олександр Валерійович ; КНУТШ, Геологічний ф-т. – Київ, 2011
140.
АПК: экономика, управление [Журнал] : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 1921-. – ISSN 0235-2443
141.
Ковба Ж.М. Асортимент друкованої продукції [Книга] : навчально-методичний посібник / Ж.М. Ковба, Т.В. Олянишен, О.В. Мельников ; Українська академія друкарства. – Львів : Українська академія друкарства, 2009. – 100 с. – Бібліогр.: с. 95-99. – ISBN 978-966-322-160-1
142.
Банківська справа [Журнал] : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
143.
Дмитриченко Л.И. Банковский капитал: генезис, механизм накопления и функционирования [Книга] : монография / Л.И. Дмитриченко, О.М. Черная ; Донецкий национальный ун-т. – Донецк : Східний видавничий дім, 2011. – 192 с. – ISBN 978-966-317-077-0
144.
Безопасный мир [Книга] : учебное пособие для учащихся 10-11 классов / А.В. Крапивин [и др.] ; под ред. Крапивина А.В. – 2-е изд., перераб. и доп. – Донецк : Центр международной безопасности Донецкого национального университета, 2008. – 170 с. : илл. – Библиогр.: с. 166. – ISBN 978-966-639-355-8
145.
Кушнір Д.В. Безпековий фактор формування регіональної системи міжнародних відносин у Перській затоці [Дисертація] : дис. ... канд. політичних наук : 23.00.04 / Кушнір Д.В. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2011
146.
Березіль [Журнал] : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
147.
Берестень [Книга] : тематическая хрестоматия древнерусской бытовой письменности : новгородская коллекция / М-во образования и науки Рос. Федерации, Новгород. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого ; [авт.-сост.: Е.Л. Гореликов, Л.А. Гореликов, Т.А. Лисицына]. – Великий Новгород : Новгород. гос. ун-т, 2011. – 98, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 91-92. – ISBN 978-5-89896-405-4
148.
Библиотека [Журнал] : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 1910-. – ISSN 0869-4915
149.
Библиотека [Журнал] : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 1910-. – ISSN 0869-4915
150.
Библиотековедение [Журнал] = Library and Information Science : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 1952-. – ISSN 0869-608Х
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex