Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
301.
Хома Н.М. Моделі соціальної держави: світовий та український досвід [Книга] : монографія / Н.М. Хома ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2012. – 591, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 509-591. – ISBN 978-617-665-006-5
Досліджуються процеси становлення та розвитку інституту соціальної держави, її моделей. Проаналізовано основні наукові підходи до осмислення феномена соціальної держави. Показано особливості зарубіжних моделей соціальної держави з акцентом на процесах їх модернізації. Типологізовано сучасні соціальні моделі. Розкриваються основні тенденції у розвитку соціальної держави в умовах сучасних глобалізаційних викликів. Висвітлено процеси становлення соціальної держави в Україні та розуміння особливостей національної моделі соціальної держави.

302.
Комяк В.В. Моделі та методи розбиття і трасування для оцінки шляхів евакуації у висотних будівлях при проектуванні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Комяк Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
303.
Мохаммад Моделі технології управління ресурсами розподіленої інформаційної системи в умовах невизначеності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук :05.13.06 / Мохаммад С.І. Арабіат ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014
304.
Губницька Ю.С. Моделі, метод та інформаційна технологія додрукарської підготовки видань [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Губницька Юлія Семенівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
305.
Арсірій О.О. Моделі, методи та інформаційні технології підтримки прийняття рішень з підвищення ефективності гідроаеродинамічних процесів у діючому енергетичному обладнанні [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Арсірій Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014
306.
Васильченко І.І. Моделювання процесів ціноутворення на ринку фінансових деривативів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Васильченко Іван Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
307.
Пустовіт М.О. Моделювання та візуалізація процесу неконтрольованого горіння [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Пустовіт Михайло Олександрович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014
308.
Моделювання та інформаційні технології [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ. – ISSN 2309-7647
309.
Моделювання та інформаційні технології [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ. – ISSN 2309-7647
310.
Міхнова О.Д. Модель та метод пошуку ключових кадрів для реферування відеоданих [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Міхнова Олена Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
311.
Молодь і ринок [Журнал] : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
312.
Монастир Скит [Брошура] = Monastyr Skit / [перекладачі: В. Рожко, Л. Василів-Базюк]. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2014. – 36 с. : іл.
У пр. 2638BR дарчий напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 01.10.2014 р. Підпис
313.
Горін С. Монастирі Луцько-Острозької єпархії кінця XV - середини XVII ст.: функціонування і місце у волинському соціумі [Книга] / Сергій Горін ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України та Ін-т народознавства НАН України. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 555, [5] с. : іл., табл., карти. – Покажч.: с. 498-555. – Бібліогр.: с. 483-497 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-613-7
314.
Хань Бін Морфогенез та вміст вуглеводів і різних форм азоту у ізогенних за генами VRN ліній пшениці (Triticum aestivum L.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Хань Бін ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
315.
Сикура И.И. Морфология плодов и семян цветковых растений мировой флоры [Книга] / Сикура И.И., Капустян В.В., Сикура А.И. ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т клеточ. биологии и генетич. инженерии, М-во образования и науки РМУ, Ботанич. сад им. акад. А.В. Фомина КНУ. – Киев : Знания Украины. – ISBN 978-966-316-286-7
316.
Волошко Н.М. Мости над безоднею часу... [Книга] : поезії / Наталя Волошко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 101, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-518-574-1
Зміст: Невиплакані зорі... ; Стернею часу... ; Рубці на серці... ; Ялинки жіноча доля... ; Обережно: двері зачиняються!..
317.
Масол Д.І. Мотиви расової, національної чи релігійної нетерпимості у кримінальному праві України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Масол Дарія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
318.
Батанов О.В. Муніципальна влада в Україні [Книга] : проблеми теорії та практики / О.В. Батанов ; НАН України, Ін-т держави і права ім В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2010. – 653, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-76-4
319.
Ільницький М.М. На перехрестях віку [Книга] : у 3 кн. / Микола Ільницький ; [передм.: І. Дзюба]. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-435-5
Перша книга вибраних праць Миколи Ільницького містить літературно-критичні та історико-літературні статті, передмови, портрети, рецензії, які охоплюють понад сорок років його творчої діяльності. У книзі окреслено характер творчої індивідуальності багатьох материкових та діаспорних українських письменників: В. Щурата, Ю. Опільськьго, М. Матіїв-Мельника, С. Гординського, Ю. Дарагана, Ю. Шереха, М. Шашкевича. В. Пачовського та багатьох інших.
320.
Ільницький М.М. На перехрестях віку [Книга] : у 3 кн. / Микола Ільницький. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-471-3
До другої книги праць Миколи Ільницького ввійшли монографії про Богдана-Ігоря Антонича, Ігоря Калинця та "портрет" літературного Львова XX століття.
321.
Ільницький М.М. На перехрестях віку [Книга] : у 3 кн. / Микола Ільницький. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-482-9
Третя книга вибраних літературознавчих праць Миколи Ільницького містить статті про творчість Івана Франка, Михайла Яцкова, розвиток поезії і критики в Західній Україні у 20-30-ті роки ХХ століття, тенденції поетичного процесу в умовах довоєнної та повоєнної еміграції - від "Празької школи" до "Нью-Йоркської групи", а також спогади про сучасників.
322.
Навчальний посібник з курсу "Алгебра і теорія чисел" [Книга] : лекції / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т, Каф. алгебри. – Слов"янськ : [б. в.], 2012. – 127 с.
323.
Народна творчість та етнологія [Журнал] = Folk art and ethnology / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
324.
Блага А.Б. Насильство в сім"ї (кримінологічний аналіз і запобігання) [Книга] : монографія / Алла Борисівна Блага ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Макаренко, 2014. – 357, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 304-343. – ISBN 978-966-2537-12-3
325.
Наталія Черниш [Брошура] : бібліогр. покажчик : монографії, навч. посібники, наук. публікації, навч.-метод. видання / [М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства, Клуб львів. поліграфістів ; уклад. Л. Дячишин ; вступ. ст. М. Тимошика]. – Львів : Українська академія друкарства, 2014. – 105, [2] с. : іл. – Покажч.: с. 92-105. - Сер. засн. у 2000 р. – (Серія бібліографічних покажчиків). – ISBN 978-966-322-394-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex