Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Васілін М.М. Кримінальна відповідальність за сприяння вчиненню терористичного акту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Васілін Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
252.
Кров українська, кров польська... Трагедія Холмщини та Підляшшя в роках 1938-1948 у спогадах [Книга] / Об"єднання Українців "Закерзоння" ; [упоряд.: Мирослав Іваник]. – Торонто ; Львів : Видавництво Львівської політехники, 2014. – 389, [3] с. : іл., табл., фот. – Покажч.: с. 361-387. - Рез. англ. – (Бібліотека Закерзоння ; т. 2 : Серія "Спогади"). – ISBN 978-617-607-569-1
253.
Мудрий М. Куди ви українці?.- я йду до вас!!! Не дайте гонгу вдарить - Продали! [Брошура] : іст. живопис та поезії Миколи Мудрого. – Київ : [б. в.], 2011. – [32] с. : іл. – Без тит. арк.
254.
Культурологія освіти [Брошура] : навч. програма для спец. 8.18010020 "Управління навчальним закладом" освітньо-кваліф. рівень "магістр" / М-во освіти і науки молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т сусп-ва, Н.-д. лаб. освітології ; [розроб.: Сисоєва С.О., Галицька М.М.]. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2014. – 63, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці тем
255.
Лабораторна діагностика [Журнал] : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Українське т-во клінічної лабораторної діагностики ; ДУ "Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України [та ін.]. – Київ, 1997-
256.
Більченко М.М. Лабораторний практикум з аналітичної хімії. Кількісний аналіз [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / М.М. Більченко. – Суми : Університетська книга, 2014. – 141, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 141. – ISBN 978-966-680-331-6
257.
Гончарук О.О. Лазерне спікання інструментальних композитів з кубічним нітридом бору [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.07 / Гончарук Олексій Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
258.
Латинская Америка [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
259.
Латинская Америка [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
260.
Хоменко М.М. Лебедь Карадага [Брошура] / Марина (Амуралир) Хоменко. – Черкассы : Вертикаль ; Кандич С.Г., 2014. – 31, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-2783-28-5
261.
Ціхоцький І. Лексикологія сучасної української літературної мови [Книга] : практикум : навч.-метод. посібник для студ. 1 курсу філол. ф-ту / Іван Ціхоцький, Оксана Левчук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т, Каф. укр. мови. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 256, [1] с. – Бібліогр. в кінці модулів
262.
Панченко С.М. Лесная растительность Национального природного парка "Деснянско-Старогутский" [Книга] : монография / С.М. Панченко ; под общ. ред. В.А. Соломахи ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка, М-во экологии и природ. ресурсов Украины, Нац. природ. парк "Деснянско-Старогутский". – Сумы : Университетская книга, 2013. – 311, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 128-132. – ISBN 978-966-680-650-8
263.
Базилевич В.Д. Макроэкономика [Книга] : учебник / В. Базилевич, Е. Базилевич, Л. Баластрик ; под ред. В.Д. Базилевича ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев : Знання, 2015. – 694, [2] с. : ил., табл. – Развернутый тит. л. - Сер. осн. в 2004 г. – Библиогр. в конце частей. – ("Классический университетский учебник"). – ISBN 978-617-07-0085-8
Для студентів економічних спеціальностей
264.
Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика промислового підприємства [Книга] : управління стратегіями диверсифікації : монографія / С.М. Ілляшенко, Г.О. Пересадько. – Суми : Університетська книга, 2014. – 328 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 239-254. – ISBN 978-966-680-498-6
265.
Набоков Р.Г. Масові форми театрального мистецтва у святково-сміховій культурі України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.04 / Набоков Роман Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2014
266.
Олійник А.С. Математична логіка [Книга] : навч. посібник для студ. ін-тів / А.С. Олійник, В.І. Сущанський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 171, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 168. – Бібліогр.: с. 168. – ISBN 978-966-439-650-6
267.
Колянова Т.В. Математичне моделювання взаємодії імунної системи організму з чинниками зовнішнього впливу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Колянова Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014
268.
Топилко П.І. Математичне моделювання та просторовий аналіз емісії парникових газів при виробництві електро- та теплоенергії в Україні та Польщі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Топилко Петро Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
269.
Пелещишин О.П. Математичне та програмне забезпечення маркетингової діяльності підприємства в онлайн-спільнотах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Пелещишин Оксана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
270.
Пасічник Н.Р. Математичні моделі відвідуваності ВЕБ-сайтів та методи їх ідентифікації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.03 / Пасічник Наталія Романівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2014
271.
Материалы 55-й Международной конференции "Актуальные проблемы прочности" [Книга] : 9-13 июня 2014 г., Харьков, Украина / НАН Украины, Межгос. координац. совет по физике и пластичности материалов, Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т", Физ.-техн. ин-т низких температур им. Б.И. Веркина НАНУ, Харьков. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; [редкол.: В.И. Бетехтин и др.]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2014. – 254, [1] с. : ил., табл. – На обл. также: Харьков - 2014. На тит. л. эмблема: АПП-55 ХФТИ. Харьков. – Библиогр. в подстроч. примеч.
272.
Международное публичное и частное право [Журнал] : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2000-. – ISSN 1812-3910
273.
Международное публичное и частное право [Журнал] : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2000-. – ISSN 1812-3910
274.
Международное публичное и частное право [Журнал] : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2000-. – ISSN 1812-3910
275.
Божкова В.В. Мерчандайзинг [Книга] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В.В. Божкова, Т.О. Башук. – Суми : Університетська книга, 2014. – 123, [1] с., [8] арк. кольор. іл. – Бібліогр.: с. 120-121. – ISBN 978-966-680-300-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex