Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Рибалко І.М. Підвищення зносостійкості деталей забезпеченням однорідної структури металу при введенні порошкової композиції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Рибалко Іван Миколайович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків, 2014
377.
Нарєжній О.П. Підвищення стабільноті групових квантових стандартів у радіотехнічній системі синхронізації часу та частоти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук ; 05.12.17 / Нарєжній Олексій Павлович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніка. – Харків, 2014
378.
Підгайці та Підгаєччина [Книга] : 20-річчю відновлення Підгаєцького району присвячено : наук.-краєзн. зб. / упоряд. Степан Колодницький ; [наук. ред.: О. Бойко, В. Слободян]. – Тернопіль : Терно-граф, 2012. – 767, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 741-767. – ISBN 978-966-457-133-0
У прим. № 1690347 напис: Шановному добродієві Володимирові з великою повагою і подякою за працю у сфері відновлення історичної та національної памяті українців. Упорядник: Підпис. 17.10.2014 р. м. Підгайці
379.
Данилевська Н.О. Пісне моя [Брошура] / Надія Данилевська, Микола Ткач. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. – 56, [1] с., включ. обкл. : ноти. – ISBN 979-0-707507-18-6
380.
Пісні - символи України [Брошура] / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Наук. б-ка, Інформ.-бібліогр. відділ ; підгот.: Л. Полозенко, С. Сердюк. – Київ : [б. в.], 2014. – 11 с., включ. обкл. – Без тит. арк. Кн. опис. за обкл. – Бібліогр.: с. 11
381.
Политические исследования. ПОЛИС [Журнал] : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ("Политические исследования") ; Ин-т социологии РАН ; Общерос. обществ. организация "Рос. ассоциация полит. науки". – Москва, 1991-. – ISSN 0321-2017
382.
Анісімов В.М. Полімерні композиційні матеріали з підвищеною зносо- та абразивостійкістю на основі блок-кополіуретанів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.06 / Анісімов Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
383.
Шакура Ю.О. Поліметодологічна літературознавча концепція В. Рєзанова [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Шакура Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
384.
Гурняк О.Г. Політико-правові засади репресій військовослужбовців в УРСР другої половини 30-х років XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Гурняк Олександр Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
385.
Гальчинський А.С. Політична нооекономіка [Книга] : начала оновленої парадигми економічних знань / Анатолій Гальчинський ; [голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2013. – 470, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0636-4
386.
Хоменко М.М. Послание Карадага [Брошура] / Марина (Амуралир) Хоменко. – Черкассы : Вертикаль ; Кандич С.Г., 2013. – 31, [1] с. – ISBN 978-966-2783-10-0
387.
Левик Б.С. Пострадянські республіки Центральної Азії в умовах геополітичних викликів наприкінці ХХ-початку ХХІ ст. [Книга] : монографія / Б.С. Левик ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Донецьк : Національний університет "Львівська політехніка" ; Східний видавничий дім, 2014. – 187, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 165-187 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-317-235-4
388.
Брайчевський М. Походження слов"янської писемності [Книга] / Михайло Брайчевський. – 4-те вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 152, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Видання викладачів НаУКМА). – ISBN 978-966-518-291-7
389.
Права людини (Громадянська освіта) [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
390.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
391.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
392.
Право на пенсію та його реалізація за сучасним законодавством України [Книга] : довідник / [Н.М. Хуторян та ін. ; наук. ред.: Н.М. Хуторян, М.М. Шумило] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2012. – 207, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-665-002-7
393.
Право та інновації [Журнал] : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків : Право, 2011-
394.
Право України [Журнал] : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
395.
Карпічков В.О. Правова реальність: поняття та місце в системі категорій права [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Карпічков Віталій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014
396.
Правове забезпечення державного суверенітету України [Книга] : монографія / [Ю.С. Шемшученко та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2011. – 298, [2] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-96-2
397.
Столярський О.В. Правове регулювання міжнародних перевезень [Книга] : навч. посібник / О.В. Столярський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Знання, 2012. – 318, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-346-991-1
398.
Поліщук О.Г. Правові засади набуття земельних ділянок комунальної власності у користування в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Поліщук Олексій Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
399.
Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні [Книга] : монографія / [Ю.С. Шемшученко та ін.] ; за заг. ред. Н.М. Оніщенко, Н.М. Пархоменко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2010. – 351, [1] с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр. : с. 335-350 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-85-6
400.
Сухонос В.В. Правові та організаційні аспекти розвитку прокуратури України в сучасних умовах [Книга] : монографія / В.В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2014. – 327, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 290-327 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-680-510-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex