Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Шишков С.Є. Фондові біржі України: випробування кризою [Книга] / С.Є. Шишков ; [відп. ред.: Н.М. Шелудько] ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 206, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 205-206. – Бібліогр.: с. 186-204. – ISBN 978-966-518-572-7
552.
Вітер С.А. Формування економічної компетентності молодших спеціалістів у процесі фахової підготовки в агротехнічних коледжах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Вітер Світлана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2014
553.
Формування ринкових відносин в Україні [Журнал] : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
554.
Вишневський С.Я. Формування умов оптимальності усталених режимів неоднорідних електромереж з довгими лініями електропередачі з використанням узагальнених математичних моделей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Вишневський Святослав Янович ; М-во освіти і науки україни, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014
555.
Сошко О.Г. Фразеологічна репрезентація внутрішніх рис людини: особливості внутрішньої форми і семантики (на матеріалі української, німецької та англійської мов) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Сошко Оксана Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
556.
Демська-Кульчицька Фразеологія [Книга] : [навч. посібник-довідник] / О.М. Демська-Кульчицька. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 74, [2] с. – Бібліогр.: с. 69-72 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-459-1
557.
Сапсович О.А. Фразування як основа музично-виконавської логіки (на прикладі фортепіанної творчості С. Слонімського) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Сапсович Олександра Аркадіївна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2014
558.
Кость Г.М. Французька мова. Лінгвокраїнознавчий аспект [Книга] = Le francais. L"aspect linguoculturel : навч. посібник / Г.М. Кость, О.І. Сулим ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 209, [1] с. : іл., табл. – Текст фр., укр. Обкл. та корінець фр. – ISBN 978-617-10-0073-5
559.
Фрідріх Кляйнвехтер [Книга] : праці вченого та література про нього з фондів Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : бібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Наук. б-ка, Екон. ф-т ; [уклад.: Загородна Н.М., Дячук М.П. ; наук. ред.: Нікіфіров П.О., Сторощук Б.Д.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – 118, [2] с. : іл., портр. – (Серія "Вчені Чернівецького університету")
560.
Харчова наука і технологія [Журнал] = Пищевая наука и технология=Food science and technology : щоквартальний науково-виробничий журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій. – Одеса, 2007-. – ISSN 2073-8684
561.
Харчова наука і технологія [Журнал] = Пищевая наука и технология=Food science and technology : щоквартальний науково-виробничий журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій. – Одеса, 2007-. – ISSN 2073-8684
562.
Карпенко О.В. Холодна зброя різних часів і народів [Книга] : довідник / Олексій Карпенко ; [ред. Н. Карпенко ; іл. О. Карпенко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 282, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-1516-95-2
563.
Антоненко О.М. Хорова культура Запорізького краю XX - початку XXI століть в аспектах музичної регіоналістики [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Антоненко Олександр Миколайович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014
564.
Решетняк О.О. Хроматографічні та тестові методи аналізу [Книга] : навч. посібник у 2-х ч. / О.О. Решетняк, Н.О. Нікітіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – (Методична література)
565.
Харишин Д.Г. Художня концепція особистості у прозі Лу Сіня 20-х років XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Харишин Дарія Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
566.
Миропольська Н.Є. Художня культура 9-11 класи [Брошура] / Н.Є. Миропольська, Л.М. Масол, О.В. Гайдамака. – Київ : Шкільний світ, 2014. – 92, [4] с. – На тит. арк. також.: Шкільний світ. Бібліотека ; Історія України. Бібліотека ; Українська мова та література. Бібліотека ; Зарубіжна література. Бібліотека ; Профтехосвіта. Бібліотека .- Сер. засн. у 2003 р. – (Бібліотека "Шкільного світу")
567.
Ельчин Усуб Аріф огли Цивільно-правове регулювання іпотечних правовідносин за законодавством Азербайджану, Казахстану та України (досвід порівняльно-правового дослідження) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ельчин Усуб Аріф огли ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
568.
Ленський С.В. Цивільно-правове регулювання комерційного кредитування в Україні [Автореферат] : автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ленський Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013
569.
Часопис Київського університету права [Журнал] : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-
570.
Захаров Є. Чи можно кваліфікувати Голодомор 1932-1933 років в Україні та на Кубані як геноцид? [Брошура] / Євген Захаров. – Харків : Права людини, 2008. – 47, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8919-60-2
571.
Я і українська мова [Брошура] : з творів-роздумів київських школярів. – Київ : Педагогічна преса, 2001. – 47, [2] с., включ. обкл. : іл. – ISBN 966-7320-21-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex