Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Логачова Л.М. Управління проектами [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / Л.М. Логачова, О.В. Логачова. – Суми : Університетська книга, 2014. – 207, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 206-207. – Бібліогр.: с. 203-205. – ISBN 978-966-680-561-7
527.
Березін О.В. Управління ціноутворенням [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / О.В. Березін, Ю.В. Карпенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Суми : Університетська книга, 2014. – 175, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 170-175 та в кінці розд. – ISBN 978-966-680-631-7
528.
Савчук В.П. Управління якістю вибухової підготовки гірської маси для виробництва кубовидного щебеню [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Савчук Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
529.
Гребенєва А.В. Фазові перетворення та формування структури при термічній обробці високохромистого чавуну для прокатного інструменту з підвищеною міцністю та зносостійкістю [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Гребенєва А.В.; Грабнєва Анна Вікторівна ; Ін-т чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України. – Дніпропетровськ, 2014
530.
Челноков В.О. Фазові переходи нескінченного роду в абелевих моделях на гратці [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Челноков Володимир Олексійович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2014
531.
Власов В.В. Физика и техника сверхвысокочастотного диапазона электромагнитных колебаний [Книга] : учеб. пособие / В.В. Власов ; М-во образования и науки молодежи и спорта Украины, Харьков. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2011. – 194, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 193-194. – ISBN 978-966-623-740-1
532.
Физическое воспитание студентов [Журнал] : научный журнал / Харьк. нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды. – Харьков, 2009-. – ISSN 2075-5279
533.
Филологические науки [Журнал] = Philological sciences : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 1958-. – ISSN 0130-9730
534.
Филологические науки [Журнал] = Philological sciences : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 1958-. – ISSN 0130-9730
535.
Финансы. Сборник комплексных задач, тестов и ситуаций [Книга] : учебное пособие / [Е.С. Анисимова и др.] ; под ред А.П. Вожжова. – 3-е изд., стер. – Киев : Знання, 2008. – 269, [2] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – (Серия "Высшее образование XXI века"). – ISBN 978-966-346-465-7
536.
Матвійчук О.С. Фізико-хімічні властивості соломи і лушпиння соняшнику як твердого біопалива та процеси їх спалювання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Матвійчук О.С.; Матвійвук Олександр Семенович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2014
537.
Будько М.О. Фізико-хімічні умови процесу перетворення енергії біомаси при переестерифікації рослинних олій у біодизельне паливо [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Будько Марина Олександрівна ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики. – Київ, 2014
538.
Данильян О.Г. Філософія [Книга] : підручник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Харків : Право, 2012. – 311, [1] с. – Бібліогр.: с. 297-303. – ISBN 978-966-458-183-4
539.
Філософія [Брошура] : навч.-метод. комплекс : (програма, плани семінар. занять, завдання для самост. роботи та модульно-рейтингова система оцінки знань студ. гуманітар. факультетів) / [Л.В. Губерський та ін.] ; за ред. Л.В. Губерського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Кафедра філософії гуманітарних наук, 2011. – 78 с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 72-76 та наприкінці тем
540.
Предборська І.М. Філософія історії [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / І.М. Предборська, С.О. Ганаба. – Суми : Університетська книга, 2012. – 231, [1] с. – Бібліогр.: с. 224-231 та в кінці розд. – ISBN 978-966-680-615-7
541.
Філософські абриси сучасної освіти [Книга] : монографія / [І. Предборська та ін.] ; за заг. ред. І. Предборської. – Суми : Університетська книга, 2013. – 225, [1] с. – Авт. зазнач. в змісті. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-680-281-3
542.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
543.
Ворсовський О.Л. Фінансовий потенціал інвестиційної діяльності підприємств в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Ворсовський Олексій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
544.
Краснов В.П. Фітоекологія з основами лісівництва [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / В.П. Краснов, З.М. Шелест, І.В. Давидова. – Суми : Університетська книга, 2012. – 415, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 413-415. – Бібліогр.: с. 411-412. – ISBN 978-966-680-587-7
545.
Журбинський Д.А. Флегматизування газових горючих середовищ сумішами вогнегасних аерозолів та газових вогнегасних речовин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Журбинський Дмитро Анатолійович ; Держ. служба України з надзвич. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2014
546.
Лукаш О.В. Флора судинних рослин Східного Полісся: структура та динаміка [Книга] / О.В. Лукаш ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Біол. ф-т. – Київ : Видавництво Українського фітосоціологічного центру, 2009. – 199, [1] с. : іл., табл. – Анот. укр., рос., білорус. – Бібліогр.: с. 175-198. – ISBN 978-966-306-150-0
547.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
548.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
549.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
550.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex