Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Ніколаєнко С.О. Теорія релаксаційних процесів у системах частинок, що взаємодіють із гідродинамічними середовищами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Ніколаєнко Сергій Олександрович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2014
502.
Райба С.В. Теорія та математичні моделі безпроводових сенсорних мереж з випадковим доступом [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Райба Станіслав Вільгельмович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014
503.
Владимирський І.А. Термічно індуковане формування структури, фазового складу та магнітні властивості нанорозмірних плівкових композицій на основі FePt [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Владимирський Ігор Анатолійович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2014
504.
Притула Н.О. Термодинамічна ефективність теплонасосних схем теплозабезпечення будівель з використанням теплоти довкілля [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Притула Наталя Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
505.
Гонтарь Р.Л. Технологічні основи автоматизованого керування властивостями ядерного палива АЕС з ВВЕР-1000 [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Гонтарь Роман Леонідович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014
506.
Ярмоленко Г.В. Типологічна система образів в українській історичній прозі першої половини XIX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Ярмоленко Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014
507.
Христосенко Р.В. Тонкоплівкові сенсори для аналізу молекулярної взаємодії на основі поверхневого плазмонного резонансу та інтерференційної колориметрії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.01 / Христосенко Роман Васильович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2014
508.
Громова М.В. Традиції метафізичної поезії в ліриці 1970 - 2000-х рр. (С. Кекова, О. Парщиков, Г. Сапгір, Г. Кружков) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Громова Мирослава Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
509.
Карнаух А.Л. Тризуб как знак Великой богини Киевской Руси [Брошура] / Карнаух Андрей Леонидович. – Днепропетровск : Академия истории, 2014. – 61, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 58-60. – ISBN 978-966-2286-05-2
510.
Труди Київської Духовної Академії [Журнал] / Українська Православна Церква. – Київ, 1860-
511.
Рой М.М. Удосконалення газогідродинамічних методів досліджень газових і газоконденсатних свердловин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / Рой Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014
512.
Стеців Б.С. Удосконалення синтезу циклових механізмів із кінематичним замиканням поліграфічних і пакувальних машин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Стеців Богдан Степанович ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2014
513.
Грушковський І.М. Україна була, є і буде вічно всупереч ворогів [Брошура] : збірка історично-публіцистичних матеріалів / Іван Грушковський. – Вид. 9-те. – Вижниця : [б. в.], 2014. – 44 с. : фот., портр. – Бібліогр.: с. 43
У прим. №2911BR напис: На пам"ять. Сторінки історії України від античної епохи і до наших днів, від автора для студентів університету, 2014 р. Підпис
514.
Кучик О.С. Україна в міжнародних організаціях [Книга] : підручник / О.С. Кучик ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 411, [1] с. : іл., табл. – Термінол. покажч.: с. 404-411. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0039-1
515.
Україна: час вибору [Брошура] / [Центр Разумкова, Проект "Європ. інтеграція України: внутр. фактори вы зовніш. впливи"]. – Київ : [б. в.], 2014. – 44 с. – Зміст: ЄС і Митний союз: цифри і факти ; ЄС і Митний союз у питаннях і відповідях ; ЄС і Митний союз: думки та уявлення громадян України. – Бібліогр. в підрядк. прим.
516.
Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / В.А. Мосіяшенко. – 3-тє вид., стер. – Суми : Університетська книга, 2013. – 174, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-680-412-2
У посібнику розглядається особливості народної педагогіки як неодмінної умови подальшого розвитку наукової педагогічної теорії і практики
517.
Ярещенко А.П. Українська мова [Брошура] : пунктуація / А.П. Ярещенко, Г.А. Дегтярьова, Н.О. Алексєєва. – Харків : Основа, 2014. – 79, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 78-79. – (Серія "Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 5 (126)). – ISBN 978-617-00-2106-9
518.
Українська мова і література в школах України [Журнал] : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
519.
Українська мова і література в школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
520.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
521.
Рибальченко П.П. Українсько-китайський тематичний словник [Книга] : [близько 30 000 термінів] / [Рибальченко П.П., Карпенко В.М. ; вип. у світ: О. Герасимчук, О. Карпенко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 611, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-1516-64-8
522.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
523.
Бейдик О.О. Унікальна Україна: географія та ресурси туризму [Книга] : [навч. посіб.] / О.О. Бейдик, Н.О. Новосад. – Київ : Альтерпрес, 2013. – 566, [4] с. : іл., табл., мапи. – Бібліогр. наприкінці розд. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 978-966-542-527-4
Зміст.: В"їзні туристські потоки ; Рекорди України: регіональний вимір ; Духовно-релігійні та військово-патріотичні рекреаційні ресурси ; Невідома Україна або про що мовчать путівники ; Ресурсно-туристська адаптація таблиць Шульте ; Регіони України в літературі та асоціаціях
524.
Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / С.М. Ілляшенко. – Вид. 3-тє , стер. – Суми : Університетська книга, 2014. – 324, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-680-184-1
525.
Вовк О.О. Управління напружено-деформованим станом підроблюваного масиву для підвищення стійкості природних і інженерних об"єктів при сейсмодинамічних навантаженнях [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.09 / Вовк Оксана Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex