Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Основи побудови комп"ютерних мереж [Книга] : навч. посібник / Олійник В.Ф. [та ін.] ; НАН України, Ін-т електродинаміки, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2014. – 134, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. с. 124-125. – ISBN 978-966-521-453-3
352.
Основи спостережень за станом довкілля [Книга] : навч.-метод. посіб. / [Р.В. Бабко та ін.] ; за заг. ред. С.М. Панченка, Л.В. Тихенко ; Сумський обл. центр позашк. освіти та роботи з талановитою молоддю ; Нац. природ. парк "Деснянсько-Старогутський". – Суми : Університетська книга, 2013. – 351, [1] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 350-351. – Бібліогр. зазнач. наприкінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-680-666-9
353.
Дзіняк М.Б. Основи технології алкілацетатів аліфатичних спиртів C4-C5 з використанням як каталізаторів солей сульфокислот [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Дзіняк Мар"яна Богданівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
354.
Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа [Книга] / Г.М. Фихтенгольц. – Изд. 6-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0190-6
Учебник отличается систематическим и строгим изложением основ математического анализа. Для студентов I и II курсов математических отделений вузов
355.
Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа [Книга] / Г.М. Фихтенгольц. – Изд. 6-е, стер. – Санкт-Петербург : Лань. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0191-4
356.
Лаптева Т.В. Основы методологии решения задач проектирования оптимальных химико-технологических систем с учетом неопределенности в исходной информации [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.01 / Лаптева Татьяна Владимировна ; [Казан. нац. исслед. технол. ун-т]. – Казань, 2014
357.
Юровская М.А. Основы органической химии [Книга] : учеб. пособие для студ., обучающихся по специальности 020101.65 - Химия и по направлению 020100.62 - Химия / М.А. Юровская, А.В. Куркин. – 2-е изд. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 236, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 3. – (Учебник для высшей школы). – ISBN 978-5-9963-1069-2
358.
Ленко М.О. Особливості початкового етапу розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ленко Максим Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
359.
Особливості формування та реалізації туристичної політики держави: міжнародний, національний, регіональний досвід [Книга] : монографія / [Бойко О.В. та ін.] ; за ред. А.Ю. Парфіненка ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 279, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 266-279. – ISBN 978-966-285-006-2
360.
Карнаух А.Л. Ответы на "черный пиар о Тимошенко" [Брошура] / Карнаух Андрей Леонидович. – Днепропетровск : Академия истории, 2014. – 43, [1] с. : ил. – Авт. на обл. не указ. – Библиогр: с. 42. – ISBN 978-966-2286-06-9
361.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
362.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
363.
Катренко Л.А. Охорона праці [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / Л.А. Катренко, Ю.В. Кіт, І.П. Пістун. – 4-те вид., стер. – Суми : Університетська книга, 2011. – 539, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 538-539. – ISBN 978-966-680-431-3
Містить основні відомості з правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієничних заходів і засобів збереження здоров"я та працездатності працівників
364.
Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / І.П. Пістун, Ю.В. Кіт, Л.А. Катренко. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Суми : Університетська книга, 2013. – 395, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 391-392. – (Охорона праці). – ISBN 978-966-680-397-2
365.
Іванюченко О.В. Патентно-правова охорона винаходу, пов"язаного з комп"ютерною програмою [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / : Іванюченко Ольга Володимирівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2014
366.
Патенты и лицензии. Интеллектуальные права [Журнал] : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
367.
Патенты и лицензии. Интеллектуальные права [Журнал] : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
368.
Шухтін В.В. Патогенетичне обгрунтування підвищення ефективності лікування патології шкіри у ВІЛ-інфікованих [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 / Шухтін Вадим Вікторович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2014
369.
Лівінська Г.В. Перевантажені багатоканальні мережі зі змінною інтенсивністю вхідного потоку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Лівінська Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014
370.
Персонал [Журнал] : науково-популярний журнал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
371.
Перспективні технології та прилади [Журнал] : збірник наукових праць. – Луцьк
372.
Гугля А.Г. Перспективы использования тонкопленочных комплексных гидридов на основе ванадия для создания твердотельных накопителей водорода [Брошура] / А.Г. Гугля, Е.С. Мельникова ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2014. – 38, [1] с. : ил., табл. – Авт. на обл. не указ. - Резюме укр. – Библиогр.: с. 34-38
373.
Лебедєва О.Ю. Підвищення ефективності виявлення областей порушення цілісності в цифрових зображеннях [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Лебедєва Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014
374.
Щербій Р.Б. Підвищення ефективності роботи шарошкових доліт на основі експериментальних досліджень процесу буріння [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.10 / Щербій Руслан Богданович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014
375.
Костирка О.В. Підвищення ефективності стеганографічної системи в умовах атак проти вбудованого повідомлення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Костирка Олеся Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,