Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна [Журнал] : збірник наукових праць. – Львів
  Вип. 2. – 2013. – З 2005 р. Львівськ. юр. ін-т реорганіз. у Льв. держ. ун. внутр. справ. - Резюме укр., рос., англ. мовами
327.
Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського. Серія "Філологічні науки (літературознавство)" [Журнал] = Научный вестник Николаевского государственного университета имени В.А. Сухомлинского = Scientific bulletin of V.O. Sukhomlynsky Mykolaiv state university = Wissenschaftsblatt der W.O. Suchomlinskij staatsuniversitat Mykolaiv : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв
  вип. 4.14 (111). – 2014. – 249 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 100-річчя Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського
328.
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка [Журнал] / М-во освіти і науки України. – Тернопіль. – ISSN 2078-2357
329.
Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку [Журнал] = Научные записки Украинского научно-исследовательского института связи = Scientific proceeding of Ukrainian research institute of communication : науково-виробничий збірник / Держ. підприємство "Український н.-д. ін-т зв"язку". – Київ
330.
Киричок Т.Ю. Наукові основи забезпечення зносостійкості банкнотної продукції [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.01 / Киричок Тетяна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2014
331.
Мельник С.Р. Наукові основи одержання і технологія моно- та діестерів аліфатичних карбонових кислот [Автореферат] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.17.04 / Мельник Степан Романович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. – Львів, 2014
332.
Вергунов В.А. Науково-організаційні засади ведення сільського господарства УРСР в роки Другої світової війни [Брошура] : наукова доповідь / В.А. Вергунов, Г.І. Комликова ; [Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка України]. – Київ : НААН, ДНСГБ, 2012. – 36 с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
333.
Неєжмаков П.І. Науково-технічні засади перебудови еталонної бази України у відповідності до реформи міжнародної системи одиниць (SI) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Неєжмаков Павло Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
334.
Научные и технические библиотеки [Журнал] : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 1961-. – ISSN 0130-9765
335.
Національні тенденції та міжнародний досвід сучасного праворозуміння [Книга] : монографія / [Ю.С. Шемшученко та ін.] ; за заг. ред. Н.М. Оніщенко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2013. – 478, [2] с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. - До 95-річчя створення Національної академії наук України. – Бібліогр.: с. 441-477 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-665-008-9
336.
Підмогильний В.П. Невеличка драма [Книга] : роман на одну частину. / Валер"ян Підмогильний. – Київ : Знання, 2014. – 294, [2] с. – Сер. засн. в 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Скарби"). – ISBN 978-617-07-0204-3
337.
Незалежний Аудитор [Журнал] : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
338.
Бобнєв Р.В. Нейромережеві методи та засоби стискання зображень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Бобнєв Роман Валерійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
339.
Новий тлумачний словник української мови [Книга] : 10 000 слів : для школярів, абітурієнтів, студентів, викладачів. – Кам"янець-Подільський : Абетка, 2006. – 543, [1] с. – ISBN 966-8024-15-X
340.
Міхно С.В. Обгрунтування параметрів електросепарації ільменіту при збагаченні титаномагнетитових руд [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Міхно Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014
341.
Внуков О.О. Обгрунтування та вибір комплексу технологічних параметрів синтезу електролітичних мідних порошків із заданими властивостями [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Внуков Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2014
342.
Побережник О.О. Образ та ідея Києва в публічній діяльності та приватному житті А.М. Муравйова [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Побережник Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
343.
Общество и экономика [Журнал] : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва : Наука, 1999-. – ISSN 0207-3676
344.
Ганжа О.І. Опір селян становленню тоталітарного режиму в УСРР [Брошура] / О.І. Ганжа ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 1996. – 42 с. – Без тит. арк. Кн. опис. за обкл. – (Історичні зошити). – ISBN 5-7702-0950-10
345.
Ткаченко В.В. Оптимальне секціонування повітряних розподільчих мереж 6...10 кВ в умовах нормування показників надійності [Автореферат] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.14.02 / Ткаченко Вадим Владиславович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
346.
Півторак Д.О. Оптично-електронна система для реєстрації зображення об"єктів з великим діапазоном яскравостей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.07 / Півторак Діана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
347.
Ткач М.М. Осел у шкірі лева [Брошура] / Микола Ткач. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 11, [1] с.
348.
Шмараков І.О. Основи вірусології [Книга] : підручник для студ. біол. спец. / І.О. Шмараков, М.М. Марченко, М.Я. Співак ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2011. – 319, [1] с. : портр., іл., табл. – Бібліогр.: с. 310-315. – ISBN 978-966-423-161-6
349.
Царенко О.М. Основи екології та економіка природокористування [Книга] = Bases of ecology and enviroment economy : навч. посібник для студ. ВНЗ / Царенко О.М., Нєсвєтов О.О., Кадацький М.О. – Суми : Університетська книга, 2014. – 591, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Парал. тит. арк. англ. – (Бібліотека економічних наук). – ISBN 978-966-680-337-8
350.
Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням [Книга] = Basic of ecology. Ecological economics and environmental management : підручник для студ. екон. спец. ВНЗ / [Мельник Л.Г. та ін.] ; за заг. ред. Л.Г. Мельника, М.К. Шапочки. – Суми : Університетська книга, 2014. – 758, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. та зміст англ. - Авт. зазнач. на с. 14-15. - Сер. засн. у 2001 р. - Предм. покажч.: с. 745-753. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека "Економічна освіта" ; Серія "Сталий розвиток"). – ISBN 978-966-680-189-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex