Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
301.
Законодавство України про сім"ю [Книга] : Сімейний кодекс, Соціальний і правовий захист сім"ї, Соціальний і правовий захист дітей, Акти громадянського стану, Відповідальність : [ збірник нормативних актів ]. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 384с. – (Б-ка офіційних видань). – ISBN 966-667-029-1
302.
Гуменний М. Західний антивоєнний роман і проза О. Гончара [Книга] : компаративний аспект : монографія / Микола Гуменний. – Київ : Євшан-зілля, 2009. – 320с. – ISBN 978-966-2152-10-4
303.
Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління. Фізико-математичні та технічні науки [Журнал] : науковве видання. – Львів. – ISBN 978-966-199-007-3
  Вип. 2. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
304.
Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР [Журнал] / УкрІНТЕІ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003-
305.
Литвинов С.В. Звезды падают вверх [Книга] : роман / Анна и Сергей Литвиновы. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 448 с. – (Русский Синди Шелдон). – ISBN 5-04-004898-X
306.
Антонич Б.- Зелена Євангелія [Книга] : поезія, драматургія, проза, статті / Богдан-Ігор Антонич. – Київ : Веселка, 2009. – 463 с. – ISBN 978-966-01-0512-6
307.
Рутинський М.Й. Зелений туризм [Книга] / М.Й. Рутинський, О.В. Стецюк. – Київ : Знання, 2008. – 271с. – ISBN 978-966-346-542-5
308.
Семчик В.І. Земельне право України [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, М.В. Шульга ; МОН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. ун-т права НАН України. – Київ : Ін Юре, 2008. – 600 с. – ISBN 978-966-313-400-0
309.
Земельний кодекс України [Книга] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 10 травня 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 104с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
310.
Франко І.Я. Зібрання творів [Книга] : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0818-2
У книзі друкуються вилучені (переважно з ідеологічних міркувань) шматки текстів у Зібранні творів у 50-ти томах І. Франка і подаються коментарі до купюр. У передмові з"ясовано характер та ймовірні причини вилучень
311.
Гоголь М.В. Зібрання творів [Книга] : [1835–1842 рр.] : у 7 т. / Микола Гоголь ; [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0922-4
312.
Гоголь М.В. Зібрання творів [Книга] : у 7 т. / Микола Гоголь ; [НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0927-5
313.
Мельник О.В. Зміст, форми та методи профконсультаційної роботи зі старшокласниками в процесі профільного навчання [Книга] : науково-методичний посібник для вчителів / О.В. Мельник ; АПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 56с. – ISBN 978-966-644-106-8
314.
Бугаєнко О.М. Знешкодження нафтових забруднень компонентів геосфери сорбентами та біодеструкторами, що транспортуються багатофазовими потоками [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Бугаєнко О.М. ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2009
315.
Зовнішні справи [Журнал] : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007-
316.
Кацавець Р.С. Золоте джерельце: висловлювання про слово, мову, красномовство [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Руслан Кацавець ; МОН України. – 4-те вид., переробл. і доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 116 с. – ISBN 978-966-364-823-1
317.
Іванченко Р. Золоті стремена [Книга] / Раїса Іванченко. – Київ : Дніпро, 2009. – 840 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-578-179-0
318.
Тертишник В.М. Зразки юридичних документів [Книга] : настільна книга слідчого : навч. посібник / В.М. Тертишник ; МОН України. – Київ : Правова єдність, 2009. – 344с. – ISBN 978-966-2183-27-6
319.
Зрошуване землеробство [Журнал] : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська акдемія аграрних наук; Ін-т землеробства південного регіону. – Херсон : Айлант, 2000-
320.
Смайт Ш. Идеальный мужчина [Книга] : [ роман ] / Шеридон Смайт ; [ пер. с англ. Е.В. Погосян ]. – Москва : АСТ, 2002. – 317 с. – (Страсть). – ISBN 5-17-015317-1
321.
Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) [Журнал] : научный журнал. – Иркутск, 2002-. – ISSN 1993-3541
322.
Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) [Журнал] : научный журнал. – Иркутск, 2002-. – ISSN 1993-3541
323.
Стил Д. Изгнанная из рая [Книга] : роман / Даниэла Стил ; [ пер. с англ. Гришечкина ]. – Москва : Эксмо, 2008. – 320 с. – ISBN 978-5-699-16133-1
324.
Попова Е.О. Имитационное моделирование технологии ремонта и изготовления изделий сложной структуры [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.18 / Попова Е.О. ; Учреждение образования "Гомельский гос. ун-т им. Франциска Скорины". – Гомель, 2009
325.
Николаевский В.В. Инвестиции в мировой экономике [Книга] / В.В. Николаевский, А.В. Николаевский ; Ин-т экономики НАН Беларуси. – Минск : Право и экономика, 2008. – 226 с. – ISBN 978-985-442-582-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,