Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Економічні проблеми 21 століття [Книга] : міжнародний та економічні виміри. – Київ : Знання, 2007. – 595 с. – ISBN 978-966-346-364-3
277.
Експериментальна оптика [Книга] : навчальний посібник / Олег Кушнір, Юрій Корчак, Лев Луців-Шумський, Сергій Рихлюк ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 465 с. – ISBN 978-966-613-651-3
278.
Максименко С.Д. Експериментальна психологія [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / С.Д. Максименко, Е.Л. Носенко ; МОН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 360с. – ISBN 978-966-364-756-2
279.
Трохименко Н.В. Експериментальне обгрунтування доцільності комбінованого застосування протипухлинної вакцини з інтерфероном різного походження (експериментальні дослідження) [Автореферат] : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Трохименко Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
280.
Експериментальні методи в координаційній хімії [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Скопенко В.В., Зуб В.Я., Фрицький І.О., Лампека Р.Д. ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 448 с. – ISBN 978-966-439-172-3
281.
Гуріна Д.П. Експертна профілактика: становлення та перспективи розвитку [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Гуріна Д.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009
282.
Жуков І.А. Експлуатація комп"ютерних систем та мереж [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. технічних навч. закл. / І.А. Жуков, В.І. Дрововозов, Б.Г. Масловський. – Київ : НАУ, 2007. – 368 с. – 75-річчю Національного авіаційного ун-ту присвячується. – ISBN 978-966-598-385-9
283.
Сіріков О.І. Електричний контроль ступеня секторних забруднень високовольтних опорних ізоляторів під робочою напругою [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Сіріков О.І. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ун-т". – Харків, 2009
284.
Соколовський О.Ф. Електромеханічні системи автоматизації багатоагрегатних насосних установок при енерго- та ресурсоощадливому керуванні [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Соколовський О.Ф. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009
285.
Кулинич Н.В. Енциклопедія дитячого свята [Книга] : сценарії свят / Н.В. Кулинич, Л.В. Савченко. – Харків : Основа, 2009. – 271 с. – ISBN 978-966-333-499-8
286.
Енциклопедія історії України [Книга] : [у 10 т.] / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1028-1
287.
Шелдон С. Если наступит завтра. Пески времени [Книга] = If tomorrow comes. The sands of time : [ романы ] / Сидни Шелдон ; [ пер. с англ. Е.Н. Добровольского, Н.А. Гладышевой, М. Жученкова ]. – Москва : АСТ, 1996. – 624с. – (Праздник любви). – ISBN 5-7020-0875-8
288.
Владимирова Н.В. Естетико-художні засади реформаторів західноєвропейського театру межі 19-20 століть (Е. Г. Крег, Г. Фукс, А. Аппіа) [Автореферат] : автореф. ... д-ра мистецтвознав. : 26.00.01 / Владимирова Н.В. ; Нац. музична акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2009
289.
Пірен М.І. Етнополітика в Україні: соціо-психологічний аналіз [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.І. Пірен ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2007. – 408 с. – ISBN 978-966-388-181-2
290.
Житомирський прорив [Книга] : спецвипуск часопису "Світло спілкування" / [ ред., упоряд. Г. Цимбалюк ]. – Житомир : Рута, 2009. – 696 с. – ISBN 978-966-8162-66-4
291.
Журнал нано- та електронної фізики [Журнал] = Журнал нано- и электронной физики; Zhurnal nano- ta electronnoi fizyky : науковий журнал / Мін. освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : СумДУ, 1994-
292.
Журнал нано- та електронної фізики [Журнал] = Журнал нано- и электронной физики; Zhurnal nano- ta electronnoi fizyky : науковий журнал / Мін. освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : СумДУ, 1994-. – ISSN 2077-6772
293.
Конески К. За македонскиот глагол [Книга] / Кирил Конески. – Скопjе : Детска радост, 1999. – 279, [ 1 ] c. – Библиогр.: c. 276-278. – ISBN 9989-30-486-6
294.
Солнцева Н. Загадка последнего Сфинкса [Книга] : роман / Наталья Солнцева. – Москва : Эксмо, 2008. – 352 с. – (Артефакт-детектив). – ISBN 978-5-699-26842-9
295.
Варій М.Й. Загальна психологія [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.Й. Варій ; МОН України ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – 3-є вид., виправ. та доповн. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 1008 с. – ISBN 978-966-364-817-0
У підручнику висвітлено всі головні аспекти загальної психології в обсязі, необхідному для підготовки професіональних психологів і педагогів.
Викладення навчального матеріалу має проблемно-дослідницький характер, що дає студентові змогу не лише розширити свої уявлення про психологічну науку, а й активізувати свою пізнавальну діяльність. Водночас у написанні підручника автор дотримувався власної психоенергетичної концепції психіки та психічного і побудованої на її основі психологічної структури особистості.
296.
Загальна психологія [Книга] : хрестоматія : навч. посібник для студ.вищих навч. закладів / [ упорядники О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднічук та ін. ]. – Київ : Каравела, 2008. – 640с. – ISBN 966-8019-84-9
297.
Дмитрів Г.С. Загальна та неорганічна хімія [Книга] : навчальний посібник / Г.С. Дмитрів, В.В. Павлюк ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 300 с. – ISBN 978-966-613-625-4
298.
Клим М.М. Задачі з молекулярної фізики [Книга] : навчальний посібник / М.М. Клим, П.М. Якібчук ; МОНУ, Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2009. – 242 с.
299.
Сторож О. Задачі з теорії міри та функціонального аналізу [Книга] : збірник задач / Олег Сторож ; МОН України; Львівський нац. ун-т ім. І.Я. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 152 с.
300.
Закон України "Про третейські суди" [Книга] : науково-практичний коментар / Куфтирєв П.В.[ та ін. ] ; за заг. ред. Ю.В. Білоусова, П.В. Куфтирєва ; Хмельницький ун-т управління та права ; Київ. третейський суд при ВГО "Ліга юристів України". – Київ : Правова єдність, 2008. – 432 с. – ISBN 978-966-2183-07-8;
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex