Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Волкова І.А. Бухгалтерський облік у банках [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.А. Волкова, О.Ю. Калініна ; МОН України ; Волинський ін-т економ. та менеджменту. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 520 с. – ISBN 978-966-364-888-0
127.
Атамас П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки [Книга] : навчальний посібник / П.Й. Атамас. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 392 с. – ISBN 978-611-01-0044-1
128.
Клець Л.Є. Бюджетний менеджмент [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.Є. Клець ; МОН України ; Донбаська держ. машинобуд. акад. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 640 с. – ISBN 966-364-414-1
129.
Бюлетень Національного банку України [Журнал] : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 1993-
130.
Бюллетень Европейского Суда по правам человека [Журнал] : российское издание / Московский клуб юристов. – Москва, 2002-
131.
Матійчин І.М. Василіянське піснярство кінця 19- першої половини 20 ст. як феномен галицької музичної культури [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Матійчин І.М. ; Львів. нац. музична акад. ім. М.В.Лисенка. – Львів, 2009
132.
Радиенко Д.А. Ведая, чьи они в мире... [Книга] / Дарья Радиенко. – Киев : Феникс, 2010. – 72 с. – ISBN 978-966-651-788-6
133.
Вірченко Н.О. Велет української математики [Книга] / Н. Вірченко. – Київ : Задруга, 2008. – 80 с. – ISBN 978-966-432-019-8
134.
Велика Британиjа и Македониjа [Книга] = The Great Britain and Macedonia : документи. – Скопjе : ИНИ. – ISBN 9989-624-41-0
135.
Соболєва О.В. Весільна обрядовість кримських татар у другій половині 20 - на початку 21 століття [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук 07.00.05 / Соболєва О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
136.
Вестник аналитики [Журнал] : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2000-
137.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11. Право [Журнал]. – Москва
  № 3. – 2010
138.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14. Психология [Журнал] : научный журнал. – Москва
  № 2. – 2010
139.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация [Журнал]. – Москва
  № 2. – 2010. – мова резюме англ., рос.
140.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21. Управление (государство и общество) [Журнал]. – Москва
  № 2. – 2010
141.
Вестник Тюменского государственного университета [Журнал]. – Тюмень, 1998-. – ISSN 1562-2983
142.
Гладун О.М. Вибіркові обстеження населення: методологія, методика, практика [Книга] : монографія / О.М. Гладун. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – 348 с. – ISBN 978-966-340-272-7
143.
Яворівський В. Вибране [Книга] / Володимир Яворівський ; передмова Павла Загребельного. – Київ : Український письменник, 2009. – 704 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-579-260-4
144.
Драгоманов М.П. Вибрані праці [Книга] : у 3-х томах : [ 4 кн. ] / Михайло Драгоманов ; [редкол.: В.П. Андрущенко, Б.І. Андрусишин, В.П. Бех та ін.]. – Київ : Знання України. – ISBN 978-966-316-199-0
145.
Драгоманов М.П. Вибрані праці [Книга] : у 3-х томах : [ 4 кн. ] / Михайло Драгоманов ; [редкол.: В.П. Андрущенко, Б.І. Андрусишин, В.П. Бех та ін.]. – Київ : Знання України. – ISBN 978-966-316-202-7
146.
Коломієць О. Вибрані твори [Книга] / Олексій Коломієць. – Київ : Грамота, 2009. – 352 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-349-047-2
147.
Павличко Д.В. Вибрані твори [Книга] : у 2-х томах / Дмитро Паличко. – Київ : Українська енциклопедія. – (Бібліотека УЛЕ: вершини письменства). – ISBN 978-966-7492-41-7
У пр. №1638196 напис: Київському університетові ім. Т. Шевченка. Підпис автора
148.
Теремко В.І. Видавничий маркетинг [Книга] : навчальний посібник / В.І. Теремко. – Київ : Академвидав, 2009. – 272 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-84-7
149.
Кукурудза С.І. Використання та охорона водних ресурсів [Книга] = Use and protection of water resources : навчальний посібник / МОН України ; Львівський націон. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-613-688-9
150.
Леонтьев А. Вилла розовых ангелов [Книга] : роман / Антон Леонтьев. – Москва : Эксмо, 2007. – 352 с. – (Коллекция дамских авантюр). – ISBN 978-5-699-21244-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex