Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Бейкер Д.Р. Инжектором втиснутые сны [Книга] / Джеймс Роберт Бейкер ; [авториз. пер с англ. О. Козловой]. – Москва : АСТ : Адаптек, 2006. – 415 с. – (Альтернатива). – ISBN 5-17-034767-7
327.
Инновации в образовании [Журнал] / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2000-. – ISSN 1609-4646
328.
Давыдов В.М. Информация к размышлению. Черное и красное [Книга] : [ повести ] / Влад и Татьяна Давыдовы. – Москва : Эксмо, 2004. – 416с. – (Профессионал). – ISBN 5-699-08019-8
329.
Эш С. Искушение [Книга] = Gunkissed / Стэфани Эш ; [ пер. с англ. С. Орлович ]. – Харьков ; Белгород : Книжный клуб, 2008. – 320 с. – (Грешные желания). – ISBN 978-966-343-421-6
330.
Архипчук В.В. Исследования в области цитогенетики рыб и биотестирования [Книга] : сборник научных трудов / В.В. Архипчук. – Киев : Реликвии, 2008. – 536 с.
331.
Костомаров Н. Исторические монографии и исследования [Книга] : в 2-х кн. / Николай Костомаров. – Москва : Книга. – (Историко-литературній архив). – ISBN 5-212-00236-2
332.
История науки и техники [Журнал] : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
333.
Карр К. Итальянский секретарь [Книга] = The Italian secretary : дальнейшие приключения Шерлока Холмса / Калеб Карр ; [ пер. с англ. Т. Боровиковой ]. – Москва : Эксмо, 2006. – 320 с. – ISBN 5-699-19149-6
334.
Стеклов К В. Итерационные системы фазовой автоподстройки [Книга] : монография / В.К. Стеклов, В.В. Коробко. – Київ : Техніка, 2004. – 328 с. – ISBN 966-575-091-7
Викладено основні закономірності і методи передачі повідомлень каналами зв”язку. Розкрито способи математичного представлення повідомлень, сигналів і перешкод, методи формування і перетворення сигналів у системах електричного зв”язку.
Підручник для студентів вищих навчальних закладів за напрямом “Телекомунікації”.
335.
Горак Р. Іван Франко [Книга] / Роман Горак, Ярослав Гнатів ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; Львівський літературно-меморіальний музей І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 966-7086-84-4
336.
Горак Р. Іван Франко [Книга] / Роман Горак, Ярослав Гнатів ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; Львівський літературно-меморіальний музей І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 966-7086-84-4
337.
Іван Франко у критиці: західноукраїнська рецепція 20 - 30-х років XX ст. [Книга] / МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Я. Франка ; Ін-т франковзнав. ; Ін- українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України ; [ упоряд., авт. вступ. слова Микола Ільницький ]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 432 с. – ISBN 978-966-613-721-3
338.
Іван Франко: дух, наука, думка, воля [Книга] : матеріали Міжнар. наук. конгр., присвяч. 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 верес. - 1 жовт. 2006 р.) / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [відп. ред. І. Вакарчук ; редкол.: Б. Бунчук, І. Гунчик, Р. Зорівчак та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка
339.
Позур В.В. Імуномодуляторні ефекти пептидоглікану Staphylococcus aureus Wood 46 при пухлинному рості [Автореферат] : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Позур В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
340.
Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Т.В. Майорова ; МОН України ; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 472 с. – ISBN 978-966-364-883-5
341.
Інженерна графіка [Книга] : довідник / В.М. Богданов, А.П. Верхала, Б.Д. Ковмаленко, В.С. Михайленко, В.М. Нігора, Р.А. Ткачук; Богданов В.М. [ та ін. ] ; за ред. А.П. Верхоли. – Київ : Техніка, 2001. – 268 с. – ISBN 966-575-170-0
342.
Кулько А.В. Інституційні та договірні механізми регламентації міжнародного співробітництва з використання ресурсів ріки Дунай [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кулько А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
343.
Єфіменко С.М. Інструментальні засоби для дослідження та застосування методів моделювання за статистичними даними [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Єфіменко С.М. ; НАН України ; М-во освіти і науки України ; Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем НАН України та МОН України. – Київ, 2009
344.
Ковальчик Ю.І. Інтеграли Вінера та Фейнмана: обчислення і нові можливості застосування [Книга] / Ю. Ковальчик ; НАН України, Фіз.-механ. ін- ім. Г.В. Карпенка. – Львів : Вертикаль, 1998. – 268с. – ISBN 966-02-0497-3
345.
Сергієнко І.В. Інформатика в Україні: становлення, розвиток, проблеми [Книга] / І.В. Сергієнко ; НАН України ; Ін-т кіб. ім. В.М. Глушкова ; [ відп. ред. Ю.В. Капітонова, Т.Т. Лебедєва ]. – Київ : Наукова думка, 1999. – 354 с. – ISBN 966-00-0540-7
346.
Войтюшенко Н.М. Інформатика і комп"ютерна техніка [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н.М. Войтюшенко А.І. Остапець ; МОН УКраїни ; Донецький держ. ун-т екон. і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – 2-ге вид. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 564 с. – ISBN 978-966-364-825-5
Для студентів економічних і технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання
347.
Сергієнко І.В. Інформатка та комп"ютерні технології [Книга] / І.В. Сергієнко ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ : Наукова думка, 2004. – 432 с. – ISBN 966-00-0290-4
348.
Козуб Н.О. Інформаційна технологія моделювання модифікованих дискретних елементів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Козуб Н.О. ; М-во освіти і науки України ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009
349.
Олєйнікова Т.Ю. Інформаційна технологія протиризикового планування навчального процесу в умовах модульно-рейтингової системи навчання [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Олєйнікова Т.Ю. ; Черкас. держ. технолог. ун-т. – Черкаси, 2009
350.
Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-. – ISSN 0130-8890
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,