Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1676.
Квєтна Ілона Романівна Механізми визначення інвестиційної вартості активів на міжнародних ринках титулів власності [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 05. 01 / Квєтна І. Р.; КНУТШ. – Київ, 2006
1677.
Леміш П.В. Механізми перемагнічування аморфних стрічок з гелікоїдальною магнітною анізотропією [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.11 / Леміш П.В.; Ін-т магнетизму нац. акад. наук та м-ва освіти і наук України. – Київ, 2007
1678.
Лазаренко М.М. Механізми теплового руху в молекулярних кристалах, утворених довголанцюговими аліфатичними молекулами [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд.фізико-математичних наук: спец. 01.04.14-Теплофізика і молекулярна фізика / Лазаренко М.М.; КНУТШ. – Київ, 2008
1679.
Лазаренко М.М. Механізми теплового руху в молекулярних кристалах, утворених довголанцюговими аліфатичними молекулами [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика і молекулярна фізика / Лазаренко М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1680.
Миграция сельского населения [Книга]. – Москва : Мысль, 1970. – 348с.
1681.
Крамаренко Л.Е. Микробиологический метод поисков сульфидных руд [Книга] / Л.Е. Крамаренко. – Москва : ОЦНТИ ВИЭМС, 1974. – 53 с.
1682.
Микроэлементы в почвах Советского Союза: Вып. 1., Микроэлементы в почвах европ. части СССР [Книга]. – Москва : МГУ, 1973. – 282с.
1683.
Бетехтин А.Г. Минералогия [Книга] / А.Г. Бетехтин. – Москва : Госгеолиздат, 1950. – 956с.
1684.
Ильинский Г.А. Минералогия щелочных интрузий Туркестана-Алая [Книга] / Г.А. Ильинский. – Ленинград, 1970. – 166 с.
1685.
Минералы [Книга] : Справочник. – Вып. 2. – Москва : Наука, 1974. – 490с.
1686.
Минералы [Книга] : Справочник. – Вып. 1. – Москва : Наука, 1974. – 514с.
1687.
Зисман Г.А. Мир атома [Книга] / Г.А. Зисман. – Москва- Ленинград : Гостехиздат, 1949. – 64с.
1688.
Мир ПК [Журнал] : журнал для пользователей персональных компьютеров / International Data Group, Inc. – Москва : Открытые системы, 1988-. – ISSN 0235-3520
1689.
Мир ПК [Журнал] : журнал для пользователей персональных компьютеров / International Data Group, Inc. – Москва : Открытые системы, 1988-. – ISSN 0235-3520
1690.
Мир ПК [Журнал] : Журнал для пользователей персональных компьютеров. – Москва : Открытые системы, 1988-. – ISSN 0235-3520
1691.
Мир ПК [Журнал] : Журнал для пользователей персональных компьютеров. – Москва : Открытые системы, 1988-. – ISSN 0235-3520
1692.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
1693.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
1694.
Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли [Книга]. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 638 с.
1695.
Тканко О.Д. Мистецтво костюму в Україні кінця 20 - почаику 21 століття: тенденції, школи, національна специфіка [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Тканко О.Д. ; Мін-во і освіти України; Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2009
1696.
Митна справа [Журнал] : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 1998-
1697.
Митниця [Журнал] : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
1698.
Мусий В.Б. Мифопоэтика русской предромантической и романтической прозы [Книга] : монография / В.Б. Мусий ; МОНУ ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Филологический фак-т. – Одесса : Астропринт, 2008. – 300с. – ISBN 978-966-318-929-1
1699.
Кусий Л.М. Михайло Таранько- редактор і видавець українських часописів та книжкових серій для дітей і молоді (1919 - 1939 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.05 - теорія та історія видавничої справи та редагування / Кусий Л.М.; КНУТШ, Інститут журналістики. – Київ, 2009
1700.
Кусий Л.М. Михайло Таранько - редактор і видавець українських часописів та книжкових серій для дітей і молоді (1919-1939 рр.) [Дисертація] : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. : 27.00.05 - теорія та історія видавничої справи та редагування / Кусий Л.М. ; Львівська нац.наукова б-ка України ім. В.Стефаника. – Львів, 2009
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,