Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1651.
Берлин И.А. Методические укзания по контролю данных метеорологических наблюдений [Книга] : (дополнение к Руководству по первичной обработке материалов метеорологических наблюдений, изд. 1957 г.) / И.А. Берлин ; Глав. упр. гидромет. службы при Совете Министров СССР, Глав. геофизич. обсерватория. – Москва : Московское отд-ние ГИМИЗа, 1968. – 32 с.
1652.
Методическое руководство по техническому нормированию разведоточного бурения [Книга]. – Москва : Недра, 1973. – 192с.
1653.
Нестерова М.О. Методологічні засади постнекласичних стратегій менеджменту [Дисертація] : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.09 - філософія науки / Нестерова М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1654.
Нестерова М.О. Методологічні засади постнекласичних стратегій менеджменту [Автореферат] : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Нестерова М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1655.
Каніщенко О.Л. Методологія і практика міжнародного маркетингу в Україні [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора економічних наук: 08.00.02 / Каніщенко О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008
1656.
Мотало А.В. Методологія оцінювання якості природного газу як енергоносія [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Мотало А.В.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
1657.
Лунтовський А.О. Методологія та інструментарій проектування корпоративних мереж [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.12.02 / Лунтовський А.О.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007
1658.
Ковтун Н.В. Методологія та організація статистичного дослідження інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.03.01 / Ковтун Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
1659.
Машкович К.А. Методы палеотектонических исследований в практике поисков нефти и газа [Книга] / К.А. Машкович. – Москва : Недра, 1970. – 152 с.
1660.
Методы химического анализа и состав минералов [Книга]. – Москва : Наука, 1971. – 212с.
1661.
Шкилев Роман Евгеньевич Метонимический перенос в устойчивых терминологических словосочетаниях (на примере юридической терминологии английского и русского языков) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.20 / Шкилев Роман Евгеньевич ; Казанский государственный ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина". – Казань, 2005
1662.
Тишко С.О. Метрологічне забезпечення інформаційних геодезичних комплексів [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.11.15 / Сергій Олександрович Тишко; НАН України; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2006
1663.
Найдун С.Н. Механизмы термоиндуцированной модификации стстем пассивного транспорта плазматической мембраны растительной клетки [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. биол. наук : Спец.: 03.00.12 / С.Н. Найдун ; НАН Беларуси ; ГНУ, Ин-т єксперимент. ботаники им. В.Ф. Купревича. – Минск, 2002
1664.
Цытович Н.А. Механика грунтов [Книга] / Н.А. Цытович. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1951. – 528 с.
1665.
Гольдштейн М.Н. Механические свойства грунтов [Книга] / М.Н. Гольдштейн. – Москва : Госстройиздат, 1952. – 259с.
1666.
Тропін З.В. Механізм вирішення міжнародних спорів за Договором до Енергетичної Хартії [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.11 - міжнародне право / Тропін З.В.; КНУТШ. – Київ, 2008
1667.
Швець В.І. Механізми взаємодії систем регуляції агрегатного стану крові та водно-сольового обміну [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора біологічних наук: 03.00.13 / Швець В.І.; КНУТШ. – Київ, 2007
1668.
Квєтна Ілона Романівна Механізми визначення інвестиційної вартості активів на міжнародних ринках титулів власності [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 05. 01 / Квєтна І. Р.; КНУТШ. – Київ, 2006
1669.
Леміш П.В. Механізми перемагнічування аморфних стрічок з гелікоїдальною магнітною анізотропією [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.11 / Леміш П.В.; Ін-т магнетизму нац. акад. наук та м-ва освіти і наук України. – Київ, 2007
1670.
Лазаренко М.М. Механізми теплового руху в молекулярних кристалах, утворених довголанцюговими аліфатичними молекулами [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика і молекулярна фізика / Лазаренко М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1671.
Лазаренко М.М. Механізми теплового руху в молекулярних кристалах, утворених довголанцюговими аліфатичними молекулами [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд.фізико-математичних наук: спец. 01.04.14-Теплофізика і молекулярна фізика / Лазаренко М.М.; КНУТШ. – Київ, 2008
1672.
Миграция сельского населения [Книга]. – Москва : Мысль, 1970. – 348с.
1673.
Крамаренко Л.Е. Микробиологический метод поисков сульфидных руд [Книга] / Л.Е. Крамаренко. – Москва : ОЦНТИ ВИЭМС, 1974. – 53 с.
1674.
Микроэлементы в почвах Советского Союза: Вып. 1., Микроэлементы в почвах европ. части СССР [Книга]. – Москва : МГУ, 1973. – 282с.
1675.
Бетехтин А.Г. Минералогия [Книга] / А.Г. Бетехтин. – Москва : Госгеолиздат, 1950. – 956с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,