Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1726.
Слінчук В.В. Мовностилістичні засоби творення гендерних образів молоді (за матеріалами друкованих мас-медіа) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Слінчук В.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
1727.
Лещинский В.О. Моделі бінарних логічних мереж та їх застосування в штучному інтелекті [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.13.23 / Лещинский В.О.; Володимир Олександрович Лещинський; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006
1728.
Дробот О.А. Моделі забезпечення гарантованої якості обслуговування інформаційного трафіку у мультисервісних телекомунікативих мережах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Дробот О.А.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007
1729.
Іванець О.Б. Моделі і алгоритми ресурсного забезпечення науково-дослідних програм моніторингу довкілля [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.22 / Іванець О.Б.; МОіНУ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2007
1730.
Неізвестний О.С. Моделі і методи об"єктного представлення та інтеграції реляційних баз даних [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Неізвестний О.С.: Одес. нац. політех. ун-т. – Одеса, 2009
1731.
Северин В.П. Моделі і методи оптимізації показників якості систем автоматичного управління енергоблоку атомної електростанції [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.07 / Северин В.П.; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2007
1732.
Терентьєв О.М. Моделі і методи побудови та аналізу байєсівських мереж для інтелектуального аналізу даних [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - Інтелектуальні технології / Терентьєв О.М. ; Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009
1733.
Маслов О.В. Моделі і методи радіаційно-технологічного контролю стану фізичних бар"єрів безпеки АЕС з ВВЕР [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.14.14 - теплові та ядерні енергоустановки / Маслов.О.В.; Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 2009
1734.
Помазан Л.В. Моделі і методи структурної ідентифікації мобільних агрегатів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Помазан Л.В.; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2007
1735.
Лашук А.М. Моделі і методи управління бюджетом проектів і портфелів проектів в проектно-орієнтованих організаціях [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.22 / Лашук А.М.; МОіНУ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2007
1736.
Стелюк Б.Б. Моделі й методи управління організаційними змінами при реалізації портфеля проектів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.22 / Стелюк Б.Б.; МОНУ; Національний аерокосмічний ун-т ім. М.С. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2008
1737.
Харлан О.Д. Моделі катастрофізму в українській та польській прозі міжвоєнного двадцятиліття [Дисертація] : Дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Харлан О.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1738.
Харлан О.Д. Моделі катастрофізму в українській та польській прозі міжвоєнного двадцятиліття [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Харлан О.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1739.
Кватер Т. Моделі контролю та діагностики узагальнених динамічних систем в нейромережному середовищі [Автореферат] : Авторефф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 01.05.02 / Тадеуш Кватер; Держ. департамент з питань зв"язку та інформатизації України. – Львів, 2006
1740.
Ахмед Хусні Улеян Аль Таразі Моделі оцінки та методи забезпечення функціональної безпеки інформаційно-управляючих систем з урахуванням помилок контролю [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05. 13. 06 / Ахмед Хусні Улеян Аль Таразі.; Мін-во освіти і науки України; Національний аерокосмічний ун-т ім. М. Є. Жуковського. " Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2007
1741.
Золкін С.Г. Моделі реакцій неокортексу людини у робототехнічних системах [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.13.23. / Степан Георгійович Золкін; МОН України, Харк. нац. ун-т. – Харків, 2006
1742.
Кочеткова О.В. Моделі та алгоритми адаптивного управління координатно-вимірювальними машинами [Дисертація] : Дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Кочеткова О.В.; Національний авіаційний ун-т. – Київ, 2008
1743.
Чернявський А.В. Моделі та засоби управління ефективністю енерговикористання в енерготехнологічних системах в умовах інформаційної невизначеності [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Чернявський А.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009
1744.
Данилова О.В. Моделі та інформаційна технологія підтримки самостійного навчання, що базується на компетеннісному підході [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Данилова О. В.; НАН України, Мін-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. – Київ, 2009
1745.
Мартиновець С.М. Моделі та інформаційна технологія планування та оптимізації бюджету міста в умовах розвитку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мартиновець С.М.; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009
1746.
Ковалюк О.О. Моделі та інформаційна технологія прийняття рішень в управлінні розподіленими динамічними системами [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.технічних наук: спец.05.13.06-Інформаційні технології / Ковалюк О.О.; Вінницький нац. тех. ун-т. – Вінниця, 2009
1747.
Лещенко І.Є. Моделі та інформаційні технології комп"ютеризованих систем навчання на базі ієрархічних функціональних мереж [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Лещенко І.Є.; Херсонський нац. техн. ун-т. – Херсон, 2007
1748.
Кірхар Н.В. Моделі та інформаційні технології підвищення ефективності автоматизованих інформаційних бібліотечних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук :05.13.06 / Кірхар Н. В.; Кірхан Н.В.; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009
1749.
Шептура О.О. Моделі та методи автоматизації прийняття рішень з управління основною діяльністю страхової компанії [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Шептура О.О.; МОіНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007
1750.
Хассан Ктейман Моделі та методи апаратного моделювання несправностей цифрових систем на кристалах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05.13.13 / Хассан Ктейман; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,