Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1501.
Лужни Даріуш Томаш Математичне моделювання та оптимізація комплексу ремонтно-консерваційних операцій [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Лужни Даріуш Томаш; М-во транспорту та зв"язку України; НАНУ; Держ. н.-д. ін-т інформаційної інфраструктури. – Львів, 2007
1502.
Джога Наталія Василівна Математичні моделі оцінки стану системи зовнішнього дихання людини та їх комп"ютерний аналіз [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Джога Н.В.; НАН України Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2006
1503.
Крячок Олександр Степанович Математичні моделі та елементи інформаційної технології для магнітометричних систем вимірювання малих переміщень [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Крячок О.С.; НАН України Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2006
1504.
Головахіна Л.М. Математичні моделі та інструментальні засоби планування і управління відновленням працездатності організаційних систем [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Головахіна Л.М.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007
1505.
Сінельнікова О.І. Математичні моделі та методи аналізу й оптимізації експортного потенціалу електроенергетичної системи [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец. 01.05.04 / Ольга Ігорівна Сінельнікова; Харківський нац. у-т радіоелектроніки. – Харків, 2006
1506.
Яворська Є.Б. Математичні моделі та методи опрацювання ритмокардіосигналів для визначення характеристик серцевої ритміки з прогнозованою вірогідністю [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи / Яворська Є.Б. ; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. Івана Полюя. – Тернопіль, 2009
1507.
Материалы 2-й региональной конференции "Антропогенные ландшафты центральных черноземных областей и прилегающих территорий" [Книга]. – Воронеж : Воронежский ун-т, 1975. – 180 с.
1508.
Всесоюзное Материалы III Всесоюзного совещания по прикладной географии [Книга] / Всесоюзное, совещание по прикладной географии. – Иркутск : АН СССР, 1975. – 92с.
1509.
Алексеев Материалы для химической лаборатории [Книга] / Алексеев, 1886
1510.
Материалы наблюдений на горноледниковых бассейнах международного гидрологического десятилетия в Советском Союзе [Книга]. – Ленинград : Гидрометеоиздат
1511.
Материалы по геологии, гидрогеологии и геохимии Украины, Казахстана, Алтая и Забайкалья [Книга] : Сборник научных работ. – Киев : Киевский университет
1512.
Материалы по геологии, гидрогеологии, геохимии и геофизике Украины, Казахстана и Забайкалья [Книга] : Сборник научных работ. – Киев : Киевский университет
1513.
Цимбал Б.О. Матеріали фонду Івана Багряного як джерело вивчення громадсько-політичної діяльності української еміграції (друга половина 40-х - середина 60-х рр. 20 ст.) [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Цимбал Б.О.; КНУТШ. – Київ, 2008
1514.
Головко А. Мати [Книга] / А. Головко. – 2-е вид., виправл. – Київ; Одеса : Дитвидав, 1936. – 243с.
1515.
Головко А.В. Мати [Книга] / А.В. Головко : Книгоспілка. – 276с.
1516.
Тертична О.М. Матричні зображення напівгруп, породжених ідемпотентами з частковим нульовим множенням [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Тертична О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1517.
Літвінов С.В. Мегаметафора "простір" в системі соціологічного знання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. соціол. наук: 22.00.01 - теор. та іст. соціол. / Літвінов С.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
1518.
Медико- географическое картографирование [Книга]. – Ленинград, 1978. – 102с.
1519.
Андріяшик О.Р. Медитативне начало в українській романістиці другої половини 20 ст. [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.06 / Андріяшик О. Р.; КНУТШ, Ін-т філол. – Київ, 2010
1520.
Кондратська В.Л. Медіаобраз Криму в поліетнічному інформаційному просторі автономної республіки Крим (2002-2007 рр.) [Дисертація] : Дис. ... канд. соціальної комунікації. Спец. 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Кондратська В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008
1521.
Попов В Ю. Медно-полиметаллические руды докемрийских щитов [Книга] / В Ю. Попов. – Москва : ВИЭМС, 1979. – 256с.
1522.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
1523.
Международная экономика [Журнал] = World economy : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
1524.
Международное публичное и частное право [Журнал] : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2000-. – ISSN 1812-3910
1525.
Международные метеорологические таблицы [Книга] = I-II серии, подготовленные С. Летестю и рабочесй группой ВМО по Международным метеорологическим таблицам. – Обнинск, 1975. – 262 с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex