Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1626.
Чайковський Д.Ю. Методи та засоби розподіленого агентного діагностування комп"ютерних систем [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Чайковський Д.Ю.; Терноп. нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2009
1627.
Щербак С.С. Методи та засоби формування баз онтологічних знань на підставі джерел табличних структур [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец. 05.13.23 / Сергій Сергійович Щербак; Харківський нац. у-т радіоелектроніки. – Харків, 2006
1628.
Бородавка Н.П. Методи та інформаційна технологія розробки компонентних функціональних структур для забезпечення живучості бортових інформаційно-управляючих систем [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Бородавка Н. П.; МОіНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007
1629.
Краснокутський Д.Є. Методи та мережеві моделі на основі нечіткої логіки для аналізу станів складних об"єктів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту / Краснокутський Д.Є.; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009
1630.
Прохоренко Д.В. Методи та моделі автоматизованого управління розвитком промислового підприємства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Прохоренко Д.В.; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009
1631.
Польшаков І.В. Методи та моделі адаптації проектів в проектно-орієнтованих організаціях [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технітних наук: 05.13.22 / Польшакова І.В.; МОіНУ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2007
1632.
Майстренко С.Я. Методи та моделі забезпечення достовірності інформації в автоматизованих системах організаційного управління [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн.наук: Спец.05.13.06 / Світлана Яківна Майстренко; АНА України; Ін-т проблем математ. машин і систем. – Київ, 2006
1633.
Білощицький А.О. Методи та моделі комплексеного інформацйно-освітнього середовища в умовах розвитку вищого навчального закладу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Білощицький А.О.; МОіНУ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007
1634.
Валенда Н.А. Методи та моделі функціонально-семантичної обробки текстів природної мови у системах штучного інтелекту [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.23 / Наталя Анатоліївна Валенда; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006
1635.
Раєвський М.В. Методи та пристрої для діагностики дефектів біморфних п"єзоелектричних елементів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Раєвський М.В.; Черкаський держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2007
1636.
Юровський О.В. Методи та результати розрахунку радіаційного, теплового та водного балансів системи океан-атмосфера [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд.географ. наук; Спец. 11.00.08 / Олександр Васильович Юровський; Морський гідрофізичний інститут, НАНУ. – Севастополь, 2006
1637.
Шабадаш Д.В. Методи урахування невизначеності інформаційної грануляції даних при моделюванні предметної області в системах штучного інтелекту [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.23 / Шабадаш Д.В.; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2007
1638.
Козяєв Л.Л. Методи формалізації і моделі морфологічних структур та їх застосування в системах штучного інтелекту [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.13.23 / Леонід Леонідович Козяєв; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006
1639.
Лисечко В.П. Методи формування ансамблів складних сигналів із покращеними взаємокореляційними властивостями для систем радіоз"язку з кодовим розділенням каналів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Лисечко В.П.; Українська держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2007
1640.
Бевз О.М. Методи шифрування на основі високонелінійних бульових функцій та кодів з максимальною відстанню [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Бевз О.М.; Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця, 2008
1641.
Невзоров Андрій Володимирович Методика визначення залишкового ресурсу сучасних радіоелектронних засобів озброєння [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук:20.02.14 / Невзоров А.В.; КНУТШ Військовий Інститут. – Київ, 2005
1642.
Литвиненко Н.І. Методика використання геопросторової інформації для підтримки прийняття рішення на здійснення пересування частин та підрозділів сухопутних військ [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 20.02.04 / Литвиненко Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1643.
Шарапанов Н.Н. Методика геофизических исследований при гидрогеологических съемках с целью мелиорации земель [Книга] / Н.Н. Шарапанов, Г.Я. Черняк, В.А. Барон. – Москва : Недра, 1974. – 173с.
1644.
Хорошилов Євген Вікторович Методика дослідження та підвищення точності систем керування орієнтацією космічних апаратів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05.13. 03 / Хорошилов Є. В.; НАН України; Національне космічне агенство України; Інститут космічних досліджень. – Київ, 2007
1645.
Безродна І.М. Методика кількісної оцінки структури пустотного простору складнопобудованих порід-колекторів та прогнозу їх продуктивності за даними ГДС та петрофізики [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. геологічних наук: 04.00.22 / Безродна І.М.; КНУТШ. – Київ, 2007
1646.
Шваб В.К. Методика контролю технічного стану аналогових модулів радіоелектронних зособів озброєння на місці їх зберігання з використанням параімпульсного методу діагностування [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 20.02.14 / Шваб В.К.; КНУТШ, Військовий ін-т. – Київ, 2007
1647.
Смовженко Л.Г. Методика навчання полілогічного спілкування першокласників на уроках англійської мови [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.02 / Смовженко Л.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007
1648.
Асадчих О.В. Методика навчання студентів мовних спеціальностей усного японського монологічного мовлення на початковому етапі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.02 / Асадчих О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
1649.
Волох Олександр Петрович Методика обгрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування машин інженерного озброєння при їх використанні за призначенням [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 20. 02. 14 / Волох О. П.; КНУТШ. Військовий інститут. – Київ, 2007
1650.
Боревский Б.В. Методика определения параметров водоносных горизонтов по данным откачек [Книга] / Б.В. Боревский, Б.Г. Самсонов, Л.С. Язвин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 326 с.
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,