Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1551.
Сидоров Є.М. Метод керованої об"єктом реінженерії програмного забезпечення авіаційних тренажерів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Сидоров Є.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1552.
Чорнобородов М.П. Метод компенсації імпульсних завад для когерентно-імпульсних РЛС [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.технічних наук. Спец. 05.12.17 - радіотехнічні та телевізійні пристрої / Чорнобородов М.П.; МОНУ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя, 2009
1553.
Ахмед Метод оптимізації розподілення потоків в комп"ютерних мережах з технологією MPLS [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Ахмед А.М. Шарадка; Нац. техн. ун-т "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007
1554.
Рачинський Костянтин Олександрович Метод підвищення перешкодозахищеності радіотехнічних систем управління космічними апаратами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.17 / Рачинський К.О.; МОН України; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2006
1555.
Гук Л.М. Метод явного рахунку роз"язання рівняння конвективної дифузії для задач динамічої метеорології [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.02 / Гук Л. М.; Мін-во освіти України, НАН України, Укр. н.-д. гідрометеоролог. ін-т. – Київ, 2010
1556.
Сорокіна І.В. Методи адаптації нечітких моделей на основі штучних імунних систем [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.13.23 / Сорокіна І.В.; Мін-во освіти і науки, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009
1557.
Ткаченко О.В. Методи адаптивно-структурної локалізації символьної інформації при формуванні образів в системах штучного інтелекту [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Ткаченко О.В.; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2009
1558.
Зайцев Д.А. Методи аналізу і синтезу моделей телекомунікаційних систем на основі функціональних сіток Петрі [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.12.02 / Дмитро Анатолійович Зайцев; Мін-вл транспорту та зв"язку України; Одес. нац. акад. зв"язку ім.О.С.Попова. – Одеса, 2006
1559.
Методи аналізу тексту [Книга] = Methods of text analysis : [ збірник наукових праць ] / [ наук. ред. : Е. Келіх, В. Левицький, Г. Альтманн ]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2009. – 350 с. – ISBN 978-966-423-043-5
1560.
Даниліна Г.В. Методи аналізу трафіку гетерогенних комп"ютерних мереж [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Даниліна Г.В.; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2007
1561.
Хабіс Методи діагностики комп"ютерних систем та мереж з використовуванням експертних систем реального часу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Хабіс А.А. Зідат; МОіНУ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007
1562.
Шевченко О.В. Методи добування тематичної інформації з глобальної мережі на основі агентного підходу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / Шевченко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
1563.
Айрапетян Р.А. Методи захисту програмного забезпечення від несанкціонованого доступу та шкідливих програм [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.21 - системи захисту інформації / Айрапетян Р.А.; Одеська національна академія зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2009
1564.
Огородник К.В. Методи і засоби вимірювання імітансних та хвилевих параметрів потенційно-нестійких чотириполюсників [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.08 / Огородник К.В.; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2007
1565.
Балтовський О.А. Методи і моделі адаптивного автоматизованого управління функціонуванням та розвитком промислових підприємств [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Балтовський О.А. ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009
1566.
Гученко М.І. Методи і моделі підготовки операторів рухомих об"єктів в автоматизованих навчальних системах [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.06 / Гученко М.І.; Мін--во освіти і науки України; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006
1567.
Пономаренко В.П. Методи і моделі прийняття багатокритеріальних рішень в умовах ризику [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Пономаренко В.П. ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. – Харків, 2009
1568.
Тороєв А.А. Методи і моделі створення мобільних інформаційно-аналітичних систем управління кризисними ситуаціями [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Тороєв А.А.; МОіНУ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007
1569.
Щесьняк З.В. Методи і пристрої для підвищення точності систем керування гідравлічних приводів на прикладі процесу вільного кування [Автореферат] : Автореферат дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 05.13.05 / Щесьняк З.В.; Збігнев Владислав Шесьняк; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006
1570.
Носок С.О. Методи обробки експертних даних в задачі автоматизації профвідбору [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.07 / Носок С.О.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007
1571.
Імад Методи опрацювання зображень текстів Арабської абетки [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Імад І.А. Сбіех; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008
1572.
Ахмад Фуад Хамада Бадер Методи оптимізації пристроїв керування з гетерогенною структурою [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Ахмад Фуад Хамада Бадер; Держ. вищ. навч. закл. "Донецький національний технічний університет". – Донецьк, 2007
1573.
Пітух І.Р. Методи організації руху даних в розподілених комп"ютерних системах на основі матричних моделей [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Пітух І.Р.; Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2007
1574.
Меженський Олександр Миколайович Методи організаційно-технологічного проектування зовнішніх мереж трубопроводів з урахуванням параметрів надійності і технологічності [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.23.08 / Меженський О. М.; Придніпровська держ. акад. будівництва і архітектури. – Дніпропетровськ, 2005
1575.
Турченко І.В. Методи підвищення ефективності обробки даних багатопараметричних сенсорів в розподілених комп"ютерних системах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Турченко І.В.; Тернопільський національний економічний ун-т. – Тернопіль, 2008
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex