Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1551.
Данчев В.И. Месторождения радиоактивного сырья [Книга] : Уч. пос. для вузов / В.И. Данчев, Т.А. Лапинская. – 2-е, перераб. – Москва : Недра, 1980. – 253 с.
1552.
Тєлкова О.В. Метадискурсивні модифікатори номінативних одиниць у сучасній французькій мові [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 / Тєлкова Т. В.; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009
1553.
Магакьян И.Г. Металлогения [Книга] : (Главнейшие рудные пояса) / И.Г. Магакьян. – Москва : Недра, 1974. – 304с. – Библиогр.: 850 назв.
1554.
Карпусь І.В. Метамодельні методи підвищення ефективності програмних систем [Дисертація] : Дис. ... канд. технічних наук. Спец. 01.05.03 - математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем / Карпусь І.В.; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки каф-ра вищої математики та інформатики. – Луцьк, 2008
1555.
Голицын М.В. Метаморфизм каустобиолитов Карагандинского бассейна [Книга] / М.В. Голицын, Л.Е. Козлова, А.А. Кузнецова. – Москва : Наука, 1970. – 135 с.
1556.
Лебідь Є.М. Метатекст поезії Т. Шевченка і українська література: давня та нова доба [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01. / Лебідь Є. М.; КНУТШ. – Київ, 2010
1557.
Снігур С.А. Метафізика всеєдності в російській релігійній філософії [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: Спец. 08.00.05 / Сергій Анатолійович Снігур; КНУТШ. – Київ, 2006
1558.
Метеорологические и гидрологические исследования в Ленинградском государственном университете [Книга]. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 96 с.
1559.
Метеорология Южного полушария [Книга]. – Пер. с англ. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 335с.
1560.
Проценко Г.Д. Метеорологія та кліматологія [Книга] / Г.Д. Проценко ; МОНУ ; Нац. педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Педагогічний інститут ім. Драгоманова, 2008. – 266с. – ISBN 978-966-660-575-0
1561.
Павельчак А.Г. Метод аналізу параметричної чутливості електромагнетних елементів систем керування [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Павельчак А.Г.; МОіНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007
1562.
Клименко І.А. Метод динамічної маршрутизації з підтримкою якості обслуговування в мобільних комп"ютерних мережах [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.13.13 / Ірина Анатолдіївна Клименко; МОН України; Нац. авіац. ін-т. – Київ, 2006
1563.
Мухамед Метод і засоби конструювання трафика в мобільних комп"ютерних мережах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Мухамед Ель-Амін Бабікер Мухамед; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007
1564.
Жученко Олександр Сергійович Метод ітеративного декодування турбокодів зменшеної складності в телекомунікаційних системах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.02 / Жученко О.С.; Українська державна академія залізничного транспорту. – Харків, 2006
1565.
Сидоров Є.М. Метод керованої об"єктом реінженерії програмного забезпечення авіаційних тренажерів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Сидоров Є.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1566.
Чорнобородов М.П. Метод компенсації імпульсних завад для когерентно-імпульсних РЛС [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.технічних наук. Спец. 05.12.17 - радіотехнічні та телевізійні пристрої / Чорнобородов М.П.; МОНУ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя, 2009
1567.
Ахмед Метод оптимізації розподілення потоків в комп"ютерних мережах з технологією MPLS [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Ахмед А.М. Шарадка; Нац. техн. ун-т "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007
1568.
Рачинський Костянтин Олександрович Метод підвищення перешкодозахищеності радіотехнічних систем управління космічними апаратами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.17 / Рачинський К.О.; МОН України; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2006
1569.
Гук Л.М. Метод явного рахунку роз"язання рівняння конвективної дифузії для задач динамічої метеорології [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.02 / Гук Л. М.; Мін-во освіти України, НАН України, Укр. н.-д. гідрометеоролог. ін-т. – Київ, 2010
1570.
Сорокіна І.В. Методи адаптації нечітких моделей на основі штучних імунних систем [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.13.23 / Сорокіна І.В.; Мін-во освіти і науки, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009
1571.
Ткаченко О.В. Методи адаптивно-структурної локалізації символьної інформації при формуванні образів в системах штучного інтелекту [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Ткаченко О.В.; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2009
1572.
Зайцев Д.А. Методи аналізу і синтезу моделей телекомунікаційних систем на основі функціональних сіток Петрі [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.12.02 / Дмитро Анатолійович Зайцев; Мін-вл транспорту та зв"язку України; Одес. нац. акад. зв"язку ім.О.С.Попова. – Одеса, 2006
1573.
Методи аналізу тексту [Книга] = Methods of text analysis : [ збірник наукових праць ] / [ наук. ред. : Е. Келіх, В. Левицький, Г. Альтманн ]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2009. – 350 с. – ISBN 978-966-423-043-5
1574.
Даниліна Г.В. Методи аналізу трафіку гетерогенних комп"ютерних мереж [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Даниліна Г.В.; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2007
1575.
Хабіс Методи діагностики комп"ютерних систем та мереж з використовуванням експертних систем реального часу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Хабіс А.А. Зідат; МОіНУ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex