Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1526.
Мезозойские и кайнозойские озера Сибири [Книга]. – Москва : Наука, 1968. – 231 с.
1527.
Метьюрин Ч.Р. Мельмот скиталец [Книга] / Чальз Роберт Метьюрин. – Ленинград : Наука, 1976. – 740 с., 1 л. порт. : портр. – (Литературные памятники)
1528.
Метьюрин Ч.Р. Мельмот Скиталец [Книга] / Чарльз Роберт Метьюрин. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1983. – 700 с., 1 л. порт. : портр. – Парал. тит. л. на англ. яз. – (Литературные памятники)
1529.
Мельниченко Василь Миколайович: кандидат історичних наук, професор [Книга] : біобібліографічний покажчик / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наукова бібліотека ; [ уклад.: Л.І. Синявська, О.З. Силка ; авт. вступ. ст. А.Ю. Чабан ; наук. ред. Н.А. Тарасенкова ]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – 52 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; 12)
1530.
Франко І.Я. Менандер [Книга] / І.Я. Франко. – Харків : Книгоспілка, 1930. – 30с. – (Універсальна б-ка ; № 15)
1531.
Виноградський М.Д. Менеджмент в організації [Книга] : навчальний посібник для студентів вищ. навч. закл. зі спеціальності "Менеджмент організацій" усіх форм навчання / Виноградський М.Д., Виноградська A.M., Шканова ; Київський економ. ін-т менеджменту - "Екомен". – 3-тє вид., випр. – Київ : Кондор, 2004. – 598 с. – ISBN 966-7982-03-3
Послідовно здійснено структурування навчального матеріалу кожної теми з питань змісту діяльності підприємства, організаційних форм підприємств та їх об"єднань, створення підприємств, їх господарської діяльності і взаємодія з зовнішнім середовищем
1532.
Демків О.Б. Мережева структура соціального капіталу [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. соціал. наук: Спец. 22.00.03 / Олег Богданович Демків; КНУТШ. – Київ, 2006
1533.
Айман Найєф Ахмад Альхалайбєх Мережеве нейро-фаззі регулювання інформаційних потоків між об"єктами з різною продуктивністю [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.13.23 / Айман Найєф Ахмад Альхалайбєх. – Харків, 2006
1534.
Логвиненко В.А. Мертвий якір [Книга] : Роман / В.А. Логвиненко. – Київ : Дніпро, 1980. – 230с. – (Романи й повісті ; 1980р. Вип. №3)
1535.
Зегерс А. Мертвые остаются молодыми [Книга] : Роман / А. Зегерс. – Харьков : Прапор, 1979. – 591с.
1536.
Зегерс А. Мертвые остаются молодыми [Книга] / А. Зегерс. – Москва : Издательство иностр. литературы, 1950. – 583с.
1537.
Данчев В.И. Месторождения радиоактивного сырья [Книга] : Уч. пос. для вузов / В.И. Данчев, Т.А. Лапинская. – 2-е, перераб. – Москва : Недра, 1980. – 253 с.
1538.
Тєлкова О.В. Метадискурсивні модифікатори номінативних одиниць у сучасній французькій мові [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 / Тєлкова Т. В.; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009
1539.
Магакьян И.Г. Металлогения [Книга] : (Главнейшие рудные пояса) / И.Г. Магакьян. – Москва : Недра, 1974. – 304с. – Библиогр.: 850 назв.
1540.
Карпусь І.В. Метамодельні методи підвищення ефективності програмних систем [Дисертація] : Дис. ... канд. технічних наук. Спец. 01.05.03 - математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем / Карпусь І.В.; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки каф-ра вищої математики та інформатики. – Луцьк, 2008
1541.
Голицын М.В. Метаморфизм каустобиолитов Карагандинского бассейна [Книга] / М.В. Голицын, Л.Е. Козлова, А.А. Кузнецова. – Москва : Наука, 1970. – 135 с.
1542.
Лебідь Є.М. Метатекст поезії Т. Шевченка і українська література: давня та нова доба [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01. / Лебідь Є. М.; КНУТШ. – Київ, 2010
1543.
Снігур С.А. Метафізика всеєдності в російській релігійній філософії [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: Спец. 08.00.05 / Сергій Анатолійович Снігур; КНУТШ. – Київ, 2006
1544.
Метеорологические и гидрологические исследования в Ленинградском государственном университете [Книга]. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 96 с.
1545.
Метеорология Южного полушария [Книга]. – Пер. с англ. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 335с.
1546.
Проценко Г.Д. Метеорологія та кліматологія [Книга] / Г.Д. Проценко ; МОНУ ; Нац. педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Педагогічний інститут ім. Драгоманова, 2008. – 266с. – ISBN 978-966-660-575-0
1547.
Павельчак А.Г. Метод аналізу параметричної чутливості електромагнетних елементів систем керування [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Павельчак А.Г.; МОіНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007
1548.
Клименко І.А. Метод динамічної маршрутизації з підтримкою якості обслуговування в мобільних комп"ютерних мережах [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.13.13 / Ірина Анатолдіївна Клименко; МОН України; Нац. авіац. ін-т. – Київ, 2006
1549.
Мухамед Метод і засоби конструювання трафика в мобільних комп"ютерних мережах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Мухамед Ель-Амін Бабікер Мухамед; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007
1550.
Жученко Олександр Сергійович Метод ітеративного декодування турбокодів зменшеної складності в телекомунікаційних системах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.02 / Жученко О.С.; Українська державна академія залізничного транспорту. – Харків, 2006
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex