Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1526.
Ванін Віктор Антонович Математичне моделювання аероелектродинамічних нестаціонарних процесів на основі монотонних різницевих схем [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 01.05.02 / Ванін В. А.; НАНУ; Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2005
1527.
Чернуха О.Ю. Математичне моделювання дифузійних процесів у середовищах з випадковими та регулярними включеннями [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 01.05.02 / Чернуха О.Ю.; МОіНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007
1528.
Луцків А.М. Математичне моделювання і обробка динамічно введеного підпису для задачі аутентифікації особи у інформаційних системах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Луцків А.М.; Тернопільський державний технічний ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2008
1529.
Максимова І.Я. Математичне моделювання лінійних динамічних систем методами аналізу інтервальних даних [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Максимова І.Я.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008
1530.
Волощук С.Д. Математичне моделювання лінійних систем з неповно визначеними початково-крайовими умовами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.02 / Волощук С.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007
1531.
Волощук С.Д. Математичне моделювання лінійних систем з неповно визначеними початково-крайовими умовами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.05.02 / Волощук С.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007
1532.
Кабалянц Петро Степанович Математичне моделювання мережевих систем із сингулярними рівняннями станів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 01. 05. 02 / Кабалянц П. С.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007
1533.
Жильцов А.В. Математичне моделювання нестаціонарних процесів електромагнітного впливу на рідкий метал [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Жильцов А.В. ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2009
1534.
Марецька М.М. Математичне моделювання перехідних процесів у квантових логічних елементах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Марецька М.М.; М-во транспорту та зв"язку України; НАНУ; Держ. НДІ інформаційної інфраструктури. – Львів, 2007
1535.
Семенов В.В. Математичне моделювання рівня добробуту населення [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Семенов В. В.; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2009
1536.
Біляєва В.В. Математичне моделювання розповсюдження забруднюючих речовин у виробничих приміщеннях при аваріях [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Біляєва В.В.; Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2009
1537.
Лужни Даріуш Томаш Математичне моделювання та оптимізація комплексу ремонтно-консерваційних операцій [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Лужни Даріуш Томаш; М-во транспорту та зв"язку України; НАНУ; Держ. н.-д. ін-т інформаційної інфраструктури. – Львів, 2007
1538.
Джога Наталія Василівна Математичні моделі оцінки стану системи зовнішнього дихання людини та їх комп"ютерний аналіз [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Джога Н.В.; НАН України Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2006
1539.
Крячок Олександр Степанович Математичні моделі та елементи інформаційної технології для магнітометричних систем вимірювання малих переміщень [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Крячок О.С.; НАН України Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2006
1540.
Головахіна Л.М. Математичні моделі та інструментальні засоби планування і управління відновленням працездатності організаційних систем [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Головахіна Л.М.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007
1541.
Сінельнікова О.І. Математичні моделі та методи аналізу й оптимізації експортного потенціалу електроенергетичної системи [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец. 01.05.04 / Ольга Ігорівна Сінельнікова; Харківський нац. у-т радіоелектроніки. – Харків, 2006
1542.
Яворська Є.Б. Математичні моделі та методи опрацювання ритмокардіосигналів для визначення характеристик серцевої ритміки з прогнозованою вірогідністю [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи / Яворська Є.Б. ; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. Івана Полюя. – Тернопіль, 2009
1543.
Материалы 2-й региональной конференции "Антропогенные ландшафты центральных черноземных областей и прилегающих территорий" [Книга]. – Воронеж : Воронежский ун-т, 1975. – 180 с.
1544.
Всесоюзное Материалы III Всесоюзного совещания по прикладной географии [Книга] / Всесоюзное, совещание по прикладной географии. – Иркутск : АН СССР, 1975. – 92с.
1545.
Алексеев Материалы для химической лаборатории [Книга] / Алексеев, 1886
1546.
Материалы наблюдений на горноледниковых бассейнах международного гидрологического десятилетия в Советском Союзе [Книга]. – Ленинград : Гидрометеоиздат
1547.
Материалы по геологии, гидрогеологии и геохимии Украины, Казахстана, Алтая и Забайкалья [Книга] : Сборник научных работ. – Киев : Киевский университет
1548.
Материалы по геологии, гидрогеологии, геохимии и геофизике Украины, Казахстана и Забайкалья [Книга] : Сборник научных работ. – Киев : Киевский университет
1549.
Цимбал Б.О. Матеріали фонду Івана Багряного як джерело вивчення громадсько-політичної діяльності української еміграції (друга половина 40-х - середина 60-х рр. 20 ст.) [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Цимбал Б.О.; КНУТШ. – Київ, 2008
1550.
Головко А. Мати [Книга] / А. Головко. – 2-е вид., виправл. – Київ; Одеса : Дитвидав, 1936. – 243с.
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,