Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1526.
Материалы по геологии, гидрогеологии, геохимии и геофизике Украины, Казахстана и Забайкалья [Книга] : Сборник научных работ. – Киев : Киевский университет
1527.
Цимбал Б.О. Матеріали фонду Івана Багряного як джерело вивчення громадсько-політичної діяльності української еміграції (друга половина 40-х - середина 60-х рр. 20 ст.) [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Цимбал Б.О.; КНУТШ. – Київ, 2008
1528.
Головко А. Мати [Книга] / А. Головко. – 2-е вид., виправл. – Київ; Одеса : Дитвидав, 1936. – 243с.
1529.
Головко А.В. Мати [Книга] / А.В. Головко : Книгоспілка. – 276с.
1530.
Тертична О.М. Матричні зображення напівгруп, породжених ідемпотентами з частковим нульовим множенням [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Тертична О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1531.
Літвінов С.В. Мегаметафора "простір" в системі соціологічного знання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. соціол. наук: 22.00.01 - теор. та іст. соціол. / Літвінов С.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
1532.
Медико- географическое картографирование [Книга]. – Ленинград, 1978. – 102с.
1533.
Андріяшик О.Р. Медитативне начало в українській романістиці другої половини 20 ст. [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.06 / Андріяшик О. Р.; КНУТШ, Ін-т філол. – Київ, 2010
1534.
Кондратська В.Л. Медіаобраз Криму в поліетнічному інформаційному просторі автономної республіки Крим (2002-2007 рр.) [Дисертація] : Дис. ... канд. соціальної комунікації. Спец. 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Кондратська В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008
1535.
Попов В Ю. Медно-полиметаллические руды докемрийских щитов [Книга] / В Ю. Попов. – Москва : ВИЭМС, 1979. – 256с.
1536.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
1537.
Международная экономика [Журнал] = World economy : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
1538.
Международное публичное и частное право [Журнал] : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2000-. – ISSN 1812-3910
1539.
Международные метеорологические таблицы [Книга] = I-II серии, подготовленные С. Летестю и рабочесй группой ВМО по Международным метеорологическим таблицам. – Обнинск, 1975. – 262 с.
1540.
Мезозойские и кайнозойские озера Сибири [Книга]. – Москва : Наука, 1968. – 231 с.
1541.
Метьюрин Ч.Р. Мельмот скиталец [Книга] / Чальз Роберт Метьюрин. – Ленинград : Наука, 1976. – 740 с., 1 л. порт. : портр. – (Литературные памятники)
1542.
Метьюрин Ч.Р. Мельмот Скиталец [Книга] / Чарльз Роберт Метьюрин. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1983. – 700 с., 1 л. порт. : портр. – Парал. тит. л. на англ. яз. – (Литературные памятники)
1543.
Мельниченко Василь Миколайович: кандидат історичних наук, професор [Книга] : біобібліографічний покажчик / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наукова бібліотека ; [ уклад.: Л.І. Синявська, О.З. Силка ; авт. вступ. ст. А.Ю. Чабан ; наук. ред. Н.А. Тарасенкова ]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – 52 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; 12)
1544.
Франко І.Я. Менандер [Книга] / І.Я. Франко. – Харків : Книгоспілка, 1930. – 30с. – (Універсальна б-ка ; № 15)
1545.
Виноградський М.Д. Менеджмент в організації [Книга] : навчальний посібник для студентів вищ. навч. закл. зі спеціальності "Менеджмент організацій" усіх форм навчання / Виноградський М.Д., Виноградська A.M., Шканова ; Київський економ. ін-т менеджменту - "Екомен". – 3-тє вид., випр. – Київ : Кондор, 2004. – 598 с. – ISBN 966-7982-03-3
Послідовно здійснено структурування навчального матеріалу кожної теми з питань змісту діяльності підприємства, організаційних форм підприємств та їх об"єднань, створення підприємств, їх господарської діяльності і взаємодія з зовнішнім середовищем
1546.
Демків О.Б. Мережева структура соціального капіталу [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. соціал. наук: Спец. 22.00.03 / Олег Богданович Демків; КНУТШ. – Київ, 2006
1547.
Айман Найєф Ахмад Альхалайбєх Мережеве нейро-фаззі регулювання інформаційних потоків між об"єктами з різною продуктивністю [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.13.23 / Айман Найєф Ахмад Альхалайбєх. – Харків, 2006
1548.
Логвиненко В.А. Мертвий якір [Книга] : Роман / В.А. Логвиненко. – Київ : Дніпро, 1980. – 230с. – (Романи й повісті ; 1980р. Вип. №3)
1549.
Зегерс А. Мертвые остаются молодыми [Книга] : Роман / А. Зегерс. – Харьков : Прапор, 1979. – 591с.
1550.
Зегерс А. Мертвые остаются молодыми [Книга] / А. Зегерс. – Москва : Издательство иностр. литературы, 1950. – 583с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex