Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1576.
Шевченко О.В. Методи добування тематичної інформації з глобальної мережі на основі агентного підходу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / Шевченко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
1577.
Айрапетян Р.А. Методи захисту програмного забезпечення від несанкціонованого доступу та шкідливих програм [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.21 - системи захисту інформації / Айрапетян Р.А.; Одеська національна академія зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2009
1578.
Огородник К.В. Методи і засоби вимірювання імітансних та хвилевих параметрів потенційно-нестійких чотириполюсників [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.08 / Огородник К.В.; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2007
1579.
Балтовський О.А. Методи і моделі адаптивного автоматизованого управління функціонуванням та розвитком промислових підприємств [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Балтовський О.А. ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009
1580.
Гученко М.І. Методи і моделі підготовки операторів рухомих об"єктів в автоматизованих навчальних системах [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.06 / Гученко М.І.; Мін--во освіти і науки України; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006
1581.
Пономаренко В.П. Методи і моделі прийняття багатокритеріальних рішень в умовах ризику [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Пономаренко В.П. ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. – Харків, 2009
1582.
Тороєв А.А. Методи і моделі створення мобільних інформаційно-аналітичних систем управління кризисними ситуаціями [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Тороєв А.А.; МОіНУ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007
1583.
Щесьняк З.В. Методи і пристрої для підвищення точності систем керування гідравлічних приводів на прикладі процесу вільного кування [Автореферат] : Автореферат дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 05.13.05 / Щесьняк З.В.; Збігнев Владислав Шесьняк; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006
1584.
Носок С.О. Методи обробки експертних даних в задачі автоматизації профвідбору [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.07 / Носок С.О.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007
1585.
Імад Методи опрацювання зображень текстів Арабської абетки [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Імад І.А. Сбіех; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008
1586.
Ахмад Фуад Хамада Бадер Методи оптимізації пристроїв керування з гетерогенною структурою [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Ахмад Фуад Хамада Бадер; Держ. вищ. навч. закл. "Донецький національний технічний університет". – Донецьк, 2007
1587.
Пітух І.Р. Методи організації руху даних в розподілених комп"ютерних системах на основі матричних моделей [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Пітух І.Р.; Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2007
1588.
Меженський Олександр Миколайович Методи організаційно-технологічного проектування зовнішніх мереж трубопроводів з урахуванням параметрів надійності і технологічності [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.23.08 / Меженський О. М.; Придніпровська держ. акад. будівництва і архітектури. – Дніпропетровськ, 2005
1589.
Турченко І.В. Методи підвищення ефективності обробки даних багатопараметричних сенсорів в розподілених комп"ютерних системах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Турченко І.В.; Тернопільський національний економічний ун-т. – Тернопіль, 2008
1590.
Гаркуша С.В. Методи підвищення завадостійкості ліній доступу до базових станцій транкінгових систем зв"язку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Гаркуша С.В.; Українська державна академія залізничого транспорту. – Харків, 2009
1591.
Пукас А.В. Методи планування експериментів для оптимізації математичних моделей на основі інтервальних даних [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Пукас А.В.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007
1592.
Рамазанова З.У. Методи прогнозування вітрового енергетичного потенціалу регіону [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 05.14.08 / Рамазанова З.У.; НАН Украъни.Ін-т відновлювання енергетики. – Київ, 2007
1593.
Мірошніченко О.В. Методи розширення інформаційної здатності систем пеленгації джерел шумових завад [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 20.02.14 / Мірошніченко О.В.; КНУТШ, Військовий ін-т. – Київ, 2007
1594.
Герасін С.М. Методи стабілізації та розрахунку розподілів неоднорідних систем марковського типу [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 01.05.02 / Сергій Михайлович Герасін; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006
1595.
Трофименко І.В. Методи структурно-параметричної компараторної ідентифікації моделей багатофакторного оцінювання і вибору рішень [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Трофименко І.В.; МОіНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007
1596.
Воробкало Тетяна Василівна Методи та алгоритми оцінювання кута надходження гармонічного сигналу на антенну решітку при негауссівських завадах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Воробкало Т.В.; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2006
1597.
Кулик А.Я. Методи та засоби адаптивного передавання інформації у проблемно-орієнтованих розподілених комп"ютерних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Кулик А.Я.; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009
1598.
Кльоц Ю.П. Методи та засоби безсловникового тестування цифрових систем [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Кльоц Ю.П.; М-во пром. політики України; Державне п-во "Науково-виробнича корпорація"Київський інститут автоматики"". – Київ, 2007
1599.
Азархов О.Ю. Методи та засоби вимірювання глибинних температур біологічних об"єктів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.17 / Азархов О.Ю.; МОіНУ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007
1600.
Скляров В.В. Методи та засоби забезпечення єдності вимірювань об"ємної активності радону-222 в Україні [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.15 / Скляров В.В.; Держ. ком. України з питань технічного регулювання та споживчої політики; Нац. наук. центр "Інститут метрології". – Харків, 2007
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex