Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1576.
Гаркуша С.В. Методи підвищення завадостійкості ліній доступу до базових станцій транкінгових систем зв"язку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Гаркуша С.В.; Українська державна академія залізничого транспорту. – Харків, 2009
1577.
Пукас А.В. Методи планування експериментів для оптимізації математичних моделей на основі інтервальних даних [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Пукас А.В.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007
1578.
Рамазанова З.У. Методи прогнозування вітрового енергетичного потенціалу регіону [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 05.14.08 / Рамазанова З.У.; НАН Украъни.Ін-т відновлювання енергетики. – Київ, 2007
1579.
Мірошніченко О.В. Методи розширення інформаційної здатності систем пеленгації джерел шумових завад [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 20.02.14 / Мірошніченко О.В.; КНУТШ, Військовий ін-т. – Київ, 2007
1580.
Герасін С.М. Методи стабілізації та розрахунку розподілів неоднорідних систем марковського типу [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 01.05.02 / Сергій Михайлович Герасін; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006
1581.
Трофименко І.В. Методи структурно-параметричної компараторної ідентифікації моделей багатофакторного оцінювання і вибору рішень [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Трофименко І.В.; МОіНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007
1582.
Воробкало Тетяна Василівна Методи та алгоритми оцінювання кута надходження гармонічного сигналу на антенну решітку при негауссівських завадах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Воробкало Т.В.; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2006
1583.
Кулик А.Я. Методи та засоби адаптивного передавання інформації у проблемно-орієнтованих розподілених комп"ютерних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Кулик А.Я.; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009
1584.
Кльоц Ю.П. Методи та засоби безсловникового тестування цифрових систем [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Кльоц Ю.П.; М-во пром. політики України; Державне п-во "Науково-виробнича корпорація"Київський інститут автоматики"". – Київ, 2007
1585.
Азархов О.Ю. Методи та засоби вимірювання глибинних температур біологічних об"єктів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.17 / Азархов О.Ю.; МОіНУ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007
1586.
Скляров В.В. Методи та засоби забезпечення єдності вимірювань об"ємної активності радону-222 в Україні [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.15 / Скляров В.В.; Держ. ком. України з питань технічного регулювання та споживчої політики; Нац. наук. центр "Інститут метрології". – Харків, 2007
1587.
Омельченко С.В. Методи та засоби контролю якості передачі мови в цифровій телефонії [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец. 05.12.13 / Сергій Васильович Омельченко; Харківський нац. у-т радіоелектроніки. – Харків, 2006
1588.
Луай Дарвіш Методи та засоби підвищення ефективності передачі даних в захищених комунікаційних середовищах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.03 / Луай Дарвіш.; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006
1589.
Колахі Реза Джавад Методи та засоби посегментного контролю наближених результатів у матричних обчислювальних пристроях [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук : спец. 05.13.05 - Комп"ютерні системи та компоненти / Колахі Реза Джавад ; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2008
1590.
Чайковський Д.Ю. Методи та засоби розподіленого агентного діагностування комп"ютерних систем [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Чайковський Д.Ю.; Терноп. нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2009
1591.
Щербак С.С. Методи та засоби формування баз онтологічних знань на підставі джерел табличних структур [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец. 05.13.23 / Сергій Сергійович Щербак; Харківський нац. у-т радіоелектроніки. – Харків, 2006
1592.
Бородавка Н.П. Методи та інформаційна технологія розробки компонентних функціональних структур для забезпечення живучості бортових інформаційно-управляючих систем [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Бородавка Н. П.; МОіНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007
1593.
Краснокутський Д.Є. Методи та мережеві моделі на основі нечіткої логіки для аналізу станів складних об"єктів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту / Краснокутський Д.Є.; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009
1594.
Прохоренко Д.В. Методи та моделі автоматизованого управління розвитком промислового підприємства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Прохоренко Д.В.; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009
1595.
Польшаков І.В. Методи та моделі адаптації проектів в проектно-орієнтованих організаціях [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технітних наук: 05.13.22 / Польшакова І.В.; МОіНУ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2007
1596.
Майстренко С.Я. Методи та моделі забезпечення достовірності інформації в автоматизованих системах організаційного управління [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн.наук: Спец.05.13.06 / Світлана Яківна Майстренко; АНА України; Ін-т проблем математ. машин і систем. – Київ, 2006
1597.
Білощицький А.О. Методи та моделі комплексеного інформацйно-освітнього середовища в умовах розвитку вищого навчального закладу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Білощицький А.О.; МОіНУ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007
1598.
Валенда Н.А. Методи та моделі функціонально-семантичної обробки текстів природної мови у системах штучного інтелекту [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.23 / Наталя Анатоліївна Валенда; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006
1599.
Раєвський М.В. Методи та пристрої для діагностики дефектів біморфних п"єзоелектричних елементів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Раєвський М.В.; Черкаський держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2007
1600.
Юровський О.В. Методи та результати розрахунку радіаційного, теплового та водного балансів системи океан-атмосфера [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд.географ. наук; Спец. 11.00.08 / Олександр Васильович Юровський; Морський гідрофізичний інститут, НАНУ. – Севастополь, 2006
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex