Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1376.
Иваненко В.Н. Кремнистые породы и новые возможности их применения [Книга] / В.Н. Иваненко, Я.Г. Белик. – Харьков : Харьковский ун-т, 1971. – 148 с.
1377.
Пилипишин Б.В. Криволинейное суммирование сейсмических сигналов [Книга] / Б.В. Пилипишин, М.И. Червонский. – Москва : Недра, 1974. – 80с.
1378.
Білоусов А.С. Криміналістичний аналіз об"єктів комп"ютерних злочинів [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Білоусов А.С.; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2008
1379.
Лисько Т.Д. Кримінальна відповідальність за згвалтування (порівняльно-правовий аналіз) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Лисько Т.Д.; КНУТШ. – Київ, 2008
1380.
Задоя К.П. Кримінальна відповідальність за перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юр. наук :12.00.08 / Задоя К. П. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1381.
Новікова Л.В. Кримінальна відповідальність за фінансування тероризму [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Новікова Л.В.; НАНУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2007
1382.
Мохаммед А М Байдусі Кримінальна відповідальність за шахрайство за законодавством Єгипту, Йорданії, України (порівняльно-правове дослідження) [Автореферат] : Авротеф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Мохаммед А. М. Байдусі; КНУТШ. – Київ, 2007
1383.
Мельник Р.І. Кримінально-правова характеристика завідомо незаконних затримання, приводу, арешту та тримання під вартою (Ст 371 КК України) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Мельник Р.І.; КНУТШ. – Київ, 2008
1384.
Ільїна О.В. Кримінально-правова характеристика кваліфікуючих ознак корисливих злочинів проти власності [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Ільїна О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
1385.
Бахуринська О.О. Кримінально-правова характеристика порушення вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК України) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Бахуринська О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007
1386.
Ларченко М.О. Кримінологічна характеристика особистості злочинця, винного у статевому злочині [Дисертація] : дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право / Ларченко М.О. ; Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2009
1387.
Губанова О.В. Кримінологічна характеристика та запобігання згвалтуванню (на підставі матеріалів практики автономної республіки Крим) [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Губанова О.В.; Таврійський націонльн. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2008
1388.
Комарчук В.В. Кристалічна інженерія тривимірних координаційних полімерів мікропористої будови на основі 4,4-біпіразолів [Автореферат] : Автореф. ... дис. канд. хім. наук: Спец.02.00.01 / Комарчук В.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
1389.
Татарский В.Б. Кристаллооптика и иммерсионный метод [Книга] / В.Б. Татарский. – Ленинград : Изд-во Ленинградского у-та, 1949. – 268с.
1390.
Лонсдейл К. Кристаллы и рентгеновские лучи [Книга] / К. Лонсдейл. – Москва : Иноиздат, 1952. – 215 с.
1391.
Крупнейшие города - их настоящее и будущее [Книга]. – Москва : Статистика, 1979. – 126с. – (Народонаселение ; Вып. 25)
1392.
Ковальчук Т.І. Культурний фактор європейської інтеграції (на прикладі Європейського Союзу) [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Ковальчук Т. І.; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2009
1393.
Глотов Б.Б. Культурно-цивілізаційний вибір українського народу [Книга] : монографія / Б.Б. Глотов, Д.В. Вітер ; Академія мистецтв України, Ін-т культурології. – Київ, 2009. – 318 с. – ISBN 978-966-452-016-1
1394.
Сагіна Ю.В. Культурологічні аспекти взаємовідносин сучасного театру та глядача: на матеріалі одеських театрів [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознав.: 26.00.01 / Сагіна Ю. В.;Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009
1395.
Культурологія [Книга] : навчальний посібник / Пальм Н.Д., Гетало Т.Є., Михайличенко Д.Ю., Потоцька Ю.І. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 284 с. – ISBN 978-966-676-277-4
1396.
Гама Алі Кадер Макван Курдська проблема в контексті врегулювання Іракської кризи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук: спец. 23.00.04. / Гама Алі Кадер Макван; КНУТШ. – Київ, 2007
1397.
Бобылев Д. Курс аналитической механики [Книга] / Составил Д. Бобылев. – С.-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
1398.
Бобылев Д. Курс аналитической механики [Книга] / Составил Д. Бобылев. – С.-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
1399.
Бобылев Д. Курс аналитической механики [Книга] / Д. Бобылев. – 2 изд. – С.-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
1400.
Гришко Н.Н. Курс генетики [Книга] : Учеб. пособ. для растениеводческих вузов / Н. Н. Гришко, Л. Н. Делоне. – Москва : Сельхозгиз, 1938. – 375с. – (Учебники и учебные пособия для сельскохозяйственных вузов)
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,