Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1376.
Гришко Н.Н. Курс генетики [Книга] : Учеб. пособ. для растениеводческих вузов / Н. Н. Гришко, Л. Н. Делоне. – Москва : Сельхозгиз, 1938. – 375с. – (Учебники и учебные пособия для сельскохозяйственных вузов)
1377.
Парамонов А.А. Курс дарвинизма [Книга] : Учебник для вузов / А.А. Парамонов. – Москва : Советская наука, 1945. – 432с. : илл. – Библиогр.: с.430
1378.
Бондарчук В.Г. Курс загальної геології [Книга] / В.Г. Бондарчук. – Київ : Деpж.видав.технiчної лiтеpатуpи Укpаїни, 1947. – 288с.
1379.
Бетехтин А.Г. Курс минералогии [Книга] : учеб. пособ. для ун-тов и геолого-разведочных фак-тов втузов / А.Г. Бетехтин. – Москва : Госгеолиздат, 1951. – 543 с. : ил.
1380.
Бетехтин А.Г. Курс минералогии [Книга] : учеб. пособ. : для геол.-развед. ин-тов и фак. / А.Г. Бетехтин. – 2-е изд., испр. – Москва : Госгеолтехиздат, 1956. – 558 с. : ил.
1381.
Книпович Н.М. Курс общей зоологии [Книга] : Руководства и научные пособия для высшей школы / Н.М. Книпович. – 3-е. – Ленинград : ОГИЗ
1382.
Фриш С.Э. Курс общей физики [Книга] : учебник / С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. – 9-е изд., испр. и доп. – Москва : Физматгиз
1383.
Савельев И.В. Курс общей физики [Книга] : В 3-х т.: Учеб. пособие / И.В. Савельев. – Москва : Наука
1384.
Фриш С.Э. Курс общей физики [Книга] : Учебн. пособие для физических и физико-технических фак. гос. ун-тов / С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. – Москва; Ленинград : Физматгиз
1385.
Фриш С.Э. Курс общей физики [Книга] : Учебник для физико-математических и физико-технических фак. гос. ун-тов / С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. – 4-е изд., перераб. – Москва : Физматгиз
1386.
Фриш С.Э. Курс общей физики [Книга] : Учеб.пособие / С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. – 7-е изд., испр. и доп. – Москва : Физматгиз
1387.
Букреев Б.Я. Курс определенныхъ интегралов [Книга] : лекция читанная ординарным профессором университета Св.Владимира в 1902-1903 академическом году / Б.Я. Букреев. – Киев : Издание студентов-математиков II курса, 1903. – VIII, 368 c. – Кн.нап.рос.мов.стар.орф
1388.
Гнєденко Б.В. Курс теорії імовірностей [Книга] / Б.В. Гнєденко. – Київ ; Львів : Радянська школа, 1949. – 360 с.
1389.
Курс физики [Книга]. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ
1390.
Харченко В"ячеслав Валерійович Ландшафтознавче обгрунтування вирішень локальних геоекологічних проблем (на прикладі Боярського природно-господарського підрайону) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.01 / Харченко В.В.; НАН України; Ін-т географії. – Київ, 2006
1391.
Бондарев Л.Г. Ландшафты, металлы и человек [Книга] / Л.Г. Бондарев. – Москва : Мысль, 1976. – 72с
1392.
Латинская Америка [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
1393.
Латинські прислів"я та приказки [Книга]. – Київ : Дніпро, 1972. – 239 с.
1394.
Бойко Н.В. Латинськомовна інскрипція в Україні 16 - початку 18 століть (лексико-граматичний аспект) [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.02.14 / Наталія Василівна Бойко; КНУТШ. – Київ, 2006
1395.
Косіцька О.М. Латинськомовний текст у церковному житті України кінця 16 -17 ст. (на матеріалі документації Греко-католицької церкви) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.14 - класичні мови; окремі індоєвропейські мови / Косіцька О.М.; КНУТШ, Інститут філології. – Київ, 2009
1396.
Тур М.Г. Легітимація соціальних інститутів: соціально-філософський аналіз [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук: Спец. 09.00.03 / Тур М.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007
1397.
Ільницька Я.В. Лексика грузинського походження в українській мові [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ільницька Я. В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1398.
Ганєчко В.В. Лексика на позначення паравербальних дій у семантичному і функціональному авспектах [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.02.15 / Вероніка Володимирівна Ганєчко; КНУТШ. – Київ, 2006
1399.
Солодка Л.І. Лексико-семантичні особливості газетних заголовків [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.04. - Теорія та історія журналістики / Солодка Людмила Іванівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008
1400.
Солодка Л.І. Лексико-семантичні особливості газетних заголовків [Дисертація] : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій / Солодка Л.І.; Черкаський національн. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex