Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1476.
Малая советская энциклопедия [Книга]. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
1477.
Малая советская энциклопедия [Книга]. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
1478.
Малая советская энциклопедия [Книга]. – Москва : Советская энциклопедия
1479.
Малая советская энциклопедия [Книга]. – 2-е изд. – Москва : Малая сов. энциклопедия
1480.
Малая советская энциклопедия [Книга]. – Москва : Советская энциклопедия
1481.
Малая советская энциклопедия [Книга]. – 2-е изд. – Москва : Малая сов. энциклопедия
1482.
Малая советская энциклопедия [Книга]. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
1483.
Малая советская энциклопедия [Книга]. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия
1484.
Варламов Геннадій Борисович Маловитратні технології для підвищення екологічної безпеки теплоенергетичних об"єктів та систем [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук; 21. 06. 01 / Варламов Г. Б.; Український науково-дослідний інститут екологічних проблем. – Харків, 2007
1485.
Лук`янчиков А.В. Малогабаритні антени з керованою поляризацією випромінювання для рухомих об"єктів радіозв"язку [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.12.07 / Лук`янчиков А.В.; Андрій Володимирович Лук"янчиков; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006
1486.
Феоктистов А.В. Малокутове розсіяння нейтронів з варіацією контрасту на магнітних рідинних системах [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Феоктистов А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1487.
Феоктистов А.В. Малокутове розсіяння нейтронів з варіацією контрасту на магнітних рідинних системах [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика та молекулярна фізика / Феоктистов А.В. ; КНУТШ. – Киев, 2009
1488.
Алі Оллєік Малорозрядні пристрої вейвлет-перетворення [Автореферат] : автореф. дис ... канд. техн. наук: 05.13.12 / Алі Оллєік; Оллєік А.; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009
1489.
Мангазея. Мангазейский морской ход [Книга] / М.И. Белов, Овс, янников, В.Ф. Старков; М.И. Белов, О.В. Овсянников, В.Ф. Старков ; под ред. М.И. Белова ; НИИ, АН СССР, Ин-т археологии. – Ленинград : Гидрометеоиздат
1490.
Коваль О.А. Маніпулювання релігійною свідомістю: сутність і засоби [Автореферат] : Автореф.дис. ...канд. філос. наук: 09.00.11 / Олександр Анатолійович Коваль; КНУТШ. – Київ, 2006
1491.
Франко І.Я. Маніпулянтка і інші оповідання [Книга] / І.Я. Франко. – Львів : Накл. Антона Хойнацького, 1904. – 194с.
1492.
Дмитрук О.В. Маніпулятивні стратегії в сучасній англомовній комунікації (на матеріалі текстів друкованих на Інтернет-видань 2000-2005 років) [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.02.14 / Ольга Вікторівна Дмитрук; КНУТШ. – Київ, 2006
1493.
Елітіс О. [Марія Нефелі [Книга] / Одісей Елітіс. – 8-е вид. – Афіни : Ікарос, 1994. – 115 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
1494.
Смашнюк О.І. Маркери емоційності у спонтанній комунікації (на матеріалі Британського національного корпусу текстів) [Дисертація] : дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Смашнюк О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1495.
Маркетинг и реклама [Журнал] : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
1496.
Покровский А. Маршрутами познания. Десять точек на карте советской науки [Книга] / А. Покровский. – Москва : Профиздат, 1977. – 127с.
1497.
Носова Б.М. Мас-медійне забезпечення політичних орієнтирів України в контексті євроатлантичної інтеграції [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.04. - Теорія та історія журналістики / Носова Богдана Миколаївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008
1498.
Бугасов Н. Математика как орудие научное и педагогическое [Книга] : Речь, произнесенная в торжественном собрании императорск. Московского ун-та 12 января 1869 г. проф. матемктики Н. Бугаевым / Н. Бугасов. – Москва : Университетская тип., 1869. – 35 с.
1499.
Граве Д.А. Математика страхового дела [Книга] : Курс киевского коммерческого института / Д.А. Граве. – Киев : Изд.книжного магазина Н.Я.Оглоблина, 1912. – 87с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.
1500.
Математическая геология [Книга] : Реферативный систематический указатель основной литературы по 1968 год. – Ленинград : АН СССР, 1969. – 246с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex