Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1476.
Алі Оллєік Малорозрядні пристрої вейвлет-перетворення [Автореферат] : автореф. дис ... канд. техн. наук: 05.13.12 / Алі Оллєік; Оллєік А.; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009
1477.
Мангазея. Мангазейский морской ход [Книга] / М.И. Белов, Овс, янников, В.Ф. Старков; М.И. Белов, О.В. Овсянников, В.Ф. Старков ; под ред. М.И. Белова ; НИИ, АН СССР, Ин-т археологии. – Ленинград : Гидрометеоиздат
1478.
Коваль О.А. Маніпулювання релігійною свідомістю: сутність і засоби [Автореферат] : Автореф.дис. ...канд. філос. наук: 09.00.11 / Олександр Анатолійович Коваль; КНУТШ. – Київ, 2006
1479.
Франко І.Я. Маніпулянтка і інші оповідання [Книга] / І.Я. Франко. – Львів : Накл. Антона Хойнацького, 1904. – 194с.
1480.
Дмитрук О.В. Маніпулятивні стратегії в сучасній англомовній комунікації (на матеріалі текстів друкованих на Інтернет-видань 2000-2005 років) [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.02.14 / Ольга Вікторівна Дмитрук; КНУТШ. – Київ, 2006
1481.
Елітіс О. [Марія Нефелі [Книга] / Одісей Елітіс. – 8-е вид. – Афіни : Ікарос, 1994. – 115 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
1482.
Смашнюк О.І. Маркери емоційності у спонтанній комунікації (на матеріалі Британського національного корпусу текстів) [Дисертація] : дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Смашнюк О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1483.
Маркетинг и реклама [Журнал] : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
1484.
Покровский А. Маршрутами познания. Десять точек на карте советской науки [Книга] / А. Покровский. – Москва : Профиздат, 1977. – 127с.
1485.
Носова Б.М. Мас-медійне забезпечення політичних орієнтирів України в контексті євроатлантичної інтеграції [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.04. - Теорія та історія журналістики / Носова Богдана Миколаївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008
1486.
Математическая геология [Книга] : Реферативный систематический указатель основной литературы по 1968 год. – Ленинград : АН СССР, 1969. – 246с.
1487.
Гергедава Ш.К. Математическое моделирование в автоматизированной системе управления исследованием скважин газовых месторождений [Книга] : Обзор. Математические методы исследований в геологии / Ш.К. Гергедава, В.Г. Тагиев. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 53 с.
1488.
Ахундов Али Алиаскер оглы Математическое моделирование, оптимальное проектирование и интенсификация процессов каталитического окислителного дегидрирования углеводородов [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технических наук: 05.17.08 / Ахундов Али Алиаскер оглы; Нац. акад. наук Азербайджана, Ин-т химических проблем. – Баку, 2007
1489.
Варецький Я.Ю. Математична модель та метод біометричного захисту в криптографічних системах [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 01.05.12. / Ярема Юрійович Варецький; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006
1490.
Ванін Віктор Антонович Математичне моделювання аероелектродинамічних нестаціонарних процесів на основі монотонних різницевих схем [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 01.05.02 / Ванін В. А.; НАНУ; Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2005
1491.
Чернуха О.Ю. Математичне моделювання дифузійних процесів у середовищах з випадковими та регулярними включеннями [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 01.05.02 / Чернуха О.Ю.; МОіНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007
1492.
Луцків А.М. Математичне моделювання і обробка динамічно введеного підпису для задачі аутентифікації особи у інформаційних системах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Луцків А.М.; Тернопільський державний технічний ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2008
1493.
Максимова І.Я. Математичне моделювання лінійних динамічних систем методами аналізу інтервальних даних [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Максимова І.Я.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008
1494.
Волощук С.Д. Математичне моделювання лінійних систем з неповно визначеними початково-крайовими умовами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.02 / Волощук С.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007
1495.
Волощук С.Д. Математичне моделювання лінійних систем з неповно визначеними початково-крайовими умовами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.05.02 / Волощук С.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007
1496.
Кабалянц Петро Степанович Математичне моделювання мережевих систем із сингулярними рівняннями станів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 01. 05. 02 / Кабалянц П. С.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007
1497.
Жильцов А.В. Математичне моделювання нестаціонарних процесів електромагнітного впливу на рідкий метал [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Жильцов А.В. ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2009
1498.
Марецька М.М. Математичне моделювання перехідних процесів у квантових логічних елементах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Марецька М.М.; М-во транспорту та зв"язку України; НАНУ; Держ. НДІ інформаційної інфраструктури. – Львів, 2007
1499.
Семенов В.В. Математичне моделювання рівня добробуту населення [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Семенов В. В.; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2009
1500.
Біляєва В.В. Математичне моделювання розповсюдження забруднюючих речовин у виробничих приміщеннях при аваріях [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Біляєва В.В.; Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex