Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних









Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1401.
Культурологія [Книга] : навчальний посібник / Пальм Н.Д., Гетало Т.Є., Михайличенко Д.Ю., Потоцька Ю.І. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 284 с. – ISBN 978-966-676-277-4
1402.
Квітка-Основ"яненко Купований розум [Книга] : Оповідання / Квітка-Основ"яненко. – Санкт-Петербург, 1862. – 13с. – Перепл. з кн. Марко Вовчок. Викуп
1403.
Гама Алі Кадер Макван Курдська проблема в контексті врегулювання Іракської кризи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук: спец. 23.00.04. / Гама Алі Кадер Макван; КНУТШ. – Київ, 2007
1404.
Бобылев Д. Курс аналитической механики [Книга] / Составил Д. Бобылев. – С.-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
1405.
Бобылев Д. Курс аналитической механики [Книга] / Составил Д. Бобылев. – С.-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
1406.
Бобылев Д. Курс аналитической механики [Книга] / Д. Бобылев. – 2 изд. – С.-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
1407.
Гришко Н.Н. Курс генетики [Книга] : Учеб. пособ. для растениеводческих вузов / Н. Н. Гришко, Л. Н. Делоне. – Москва : Сельхозгиз, 1938. – 375с. – (Учебники и учебные пособия для сельскохозяйственных вузов)
1408.
Парамонов А.А. Курс дарвинизма [Книга] : Учебник для вузов / А.А. Парамонов. – Москва : Советская наука, 1945. – 432с. : илл. – Библиогр.: с.430
1409.
Бетехтин А.Г. Курс минералогии [Книга] : Учебное пособие / А.Г. Бетехтин. – Москва : Госгеолиздат, 1951. – 542с.
1410.
Бетехтин А.Г. Курс минералогии [Книга] : Учебное пособие / А.Г. Бетехтин. – 2-е изд. испр. – Москва : Госгеолтехиздат, 1956. – 558с.
1411.
Книпович Н.М. Курс общей зоологии [Книга] : Руководства и научные пособия для высшей школы / Н.М. Книпович. – 3-е изд. – Ленинград : ОГИЗ
1412.
Фриш С.Э. Курс общей физики [Книга] : Учебник / С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. – 9-е изд., испр. и доп. – Москва : Физматгиз
1413.
Фриш С.Э. Курс общей физики [Книга] : Учеб.пособие / С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. – 7-е изд., испр. и доп. – Москва : Физматгиз
1414.
Савельев И.В. Курс общей физики [Книга] : В 3-х т.: Учеб. пособие / И.В. Савельев. – Москва : Наука
1415.
Фриш С.Э. Курс общей физики [Книга] : Учебн. пособие для физических и физико-технических фак. гос. ун-тов / С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. – Москва; Ленинград : Физматгиз
1416.
Фриш С.Э. Курс общей физики [Книга] : Учебник для физико-математических и физико-технических фак. гос. ун-тов / С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. – 4-е изд., перераб. – Москва : Физматгиз
1417.
Букреев Б.Я. Курс определенныхъ интегралов [Книга] : Лекция читанная ординарным профессором университета Св.Владимира в 1902-1903 академическом году / Б.Я. Букреев. – Киев : Издание студентов-математиков II курса, 1903. – 303, (3) c. – Кн.нап.рос.мов.стар.орф
1418.
Аппелль П. Курс теоретической механики [Книга] : Введение в изучение физики и прикладной механики / П. Аппелль, С. Дотевилль; Пер. с франц.И.Л. Левинтова под ред. и с примеч. С.О. Шатуновского. – Одесса
1419.
Гнєденко Б.В. Курс теорії імовірностей [Книга] / Б.В. Гнєденко. – Київ ; Львів : Радянська школа, 1949. – 360 с.
1420.
Курс физики [Книга]. – Москва-Ленинград : ОГИЗ
1421.
Харченко В"ячеслав Валерійович Ландшафтознавче обгрунтування вирішень локальних геоекологічних проблем (на прикладі Боярського природно-господарського підрайону) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.01 / Харченко В.В.; НАН України; Ін-т географії. – Київ, 2006
1422.
Бондарев Л.Г. Ландшафты, металлы и человек [Книга] / Л.Г. Бондарев. – Москва : Мысль, 1976. – 72с
1423.
Латинская Америка [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
1424.
Латинські прислів"я та приказки [Книга]. – Київ : Дніпро, 1972. – 239 с.
1425.
Бойко Н.В. Латинськомовна інскрипція в Україні 16 - початку 18 століть (лексико-граматичний аспект) [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.02.14 / Наталія Василівна Бойко; КНУТШ. – Київ, 2006
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,