Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1401.
Курс физики [Книга]. – Москва-Ленинград : ОГИЗ
1402.
Харченко В"ячеслав Валерійович Ландшафтознавче обгрунтування вирішень локальних геоекологічних проблем (на прикладі Боярського природно-господарського підрайону) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.01 / Харченко В.В.; НАН України; Ін-т географії. – Київ, 2006
1403.
Бондарев Л.Г. Ландшафты, металлы и человек [Книга] / Л.Г. Бондарев. – Москва : Мысль, 1976. – 72с
1404.
Латинская Америка [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
1405.
Латинські прислів"я та приказки [Книга]. – Київ : Дніпро, 1972. – 239 с.
1406.
Бойко Н.В. Латинськомовна інскрипція в Україні 16 - початку 18 століть (лексико-граматичний аспект) [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.02.14 / Наталія Василівна Бойко; КНУТШ. – Київ, 2006
1407.
Косіцька О.М. Латинськомовний текст у церковному житті України кінця 16 -17 ст. (на матеріалі документації Греко-католицької церкви) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.14 - класичні мови; окремі індоєвропейські мови / Косіцька О.М.; КНУТШ, Інститут філології. – Київ, 2009
1408.
Тур М.Г. Легітимація соціальних інститутів: соціально-філософський аналіз [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук: Спец. 09.00.03 / Тур М.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007
1409.
Ільницька Я.В. Лексика грузинського походження в українській мові [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ільницька Я. В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1410.
Ганєчко В.В. Лексика на позначення паравербальних дій у семантичному і функціональному авспектах [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.02.15 / Вероніка Володимирівна Ганєчко; КНУТШ. – Київ, 2006
1411.
Солодка Л.І. Лексико-семантичні особливості газетних заголовків [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.04. - Теорія та історія журналістики / Солодка Людмила Іванівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008
1412.
Солодка Л.І. Лексико-семантичні особливості газетних заголовків [Дисертація] : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій / Солодка Л.І.; Черкаський національн. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008
1413.
Гарбузова Г.О. Лексична модуляція в англо-українському художньому перекладі [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Гарбузова Г.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1414.
Наконечний В.М. Лемки в 20 столітті: життя на етнічних землях та в нових геополітичних умовах [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 09.00.12 - українознавство / Наконечний В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1415.
Франко И.Я. Леса и пастбища [Книга] : Рассказ бывшего уполномоченного / И.Я. Франко. – Ростов -на-Дону : Донская речь, 1906. – 16с.
1416.
Чочиа Н.С. Летняя полевая практика по ландшафтоведению [Книга] : Пособие для студентов / Н.С. Чочиа. – Лениград : Ленинградский университет, 1969. – 92с. + карти
1417.
Мирний П. Лихий попутав [Книга] : Оповідання / Панас Мирний. – У Львові (Львів) : [Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; З дpук. Hаук.Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1901. – 63 с. – (Літературно-наукова бібліотека [Укp.-Руської Видавн. Спілки] / відповідає за pед. В. Гнатюк ; Ч. 22)
1418.
Лицей князя Безбородко [Книга]. – Санкт-Петербург, 1859. – 208с.
1419.
Трухин И.А. Личность как система идей [Книга] / И.А. Трухин. – Киев : Поэзия, 2009. – 508 с. – ISBN 966-364-403-6
1420.
Лучко В.С. Лієво нільпотентні і характеристичні нільпотентні ідеали асоціативних кілець [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Лучко В. С.; КНУТШ. – Київ, 2009
1421.
Ільїн Л.В. Лімносистеми Українського Полісся : регіональні закономірності та особливості оптимізації [Автореферат] : автореф. дис. ... док-ра геогр. наук : 11.00.11 / Ільїн Л.В.; Ільїїн Л. В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1422.
Ільїн Л.В. Лімносистеми Українського Полісся: регіональні закономірності та особливості оптимізації [Дисертація] : Дис. ... доктора географічних наук. Спец. 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Ільїн Л.В. ; МОНУ ; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009
1423.
Борисович О.В. Лінгвокогнітивний аспект онімів та їх дериватів у англомовній літературній рецензії [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Борисович О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1424.
Борисович О.В. Лінгвокогнітивний аспект онімів та їх дериватів у англомовній літературній рецензії [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.філологічних наук: спец.10.02.04-Германські мови / Борисович О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1425.
Толстова О.Л. Лінгвокогнітивні особливості соматичних фразеологізмів іспанської мови [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 / Толстова О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex