Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1401.
Парамонов А.А. Курс дарвинизма [Книга] : Учебник для вузов / А.А. Парамонов. – Москва : Советская наука, 1945. – 432с. : илл. – Библиогр.: с.430
1402.
Бондарчук В.Г. Курс загальної геології [Книга] / В.Г. Бондарчук. – Київ : Деpж.видав.технiчної лiтеpатуpи Укpаїни, 1947. – 288с.
1403.
Бетехтин А.Г. Курс минералогии [Книга] : Учебное пособие / А.Г. Бетехтин. – Москва : Госгеолиздат, 1951. – 542с.
1404.
Бетехтин А.Г. Курс минералогии [Книга] : Учебное пособие / А.Г. Бетехтин. – 2-е изд. испр. – Москва : Госгеолтехиздат, 1956. – 558с.
1405.
Книпович Н.М. Курс общей зоологии [Книга] : Руководства и научные пособия для высшей школы / Н.М. Книпович. – 3-е. – Ленинград : ОГИЗ
1406.
Фриш С.Э. Курс общей физики [Книга] : Учебник / С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. – 9-е изд., испр. и доп. – Москва : Физматгиз
1407.
Фриш С.Э. Курс общей физики [Книга] : Учеб.пособие / С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. – 7-е изд., испр. и доп. – Москва : Физматгиз
1408.
Савельев И.В. Курс общей физики [Книга] : В 3-х т.: Учеб. пособие / И.В. Савельев. – Москва : Наука
1409.
Фриш С.Э. Курс общей физики [Книга] : Учебн. пособие для физических и физико-технических фак. гос. ун-тов / С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. – Москва; Ленинград : Физматгиз
1410.
Фриш С.Э. Курс общей физики [Книга] : Учебник для физико-математических и физико-технических фак. гос. ун-тов / С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. – 4-е изд., перераб. – Москва : Физматгиз
1411.
Букреев Б.Я. Курс определенныхъ интегралов [Книга] : Лекция читанная ординарным профессором университета Св.Владимира в 1902-1903 академическом году / Б.Я. Букреев. – Киев : Издание студентов-математиков II курса, 1903. – 303, (3) c. – Кн.нап.рос.мов.стар.орф
1412.
Аппелль П. Курс теоретической механики [Книга] : Введение в изучение физики и прикладной механики / П. Аппелль, С. Дотевилль; Пер. с франц.И.Л. Левинтова под ред. и с примеч. С.О. Шатуновского. – Одесса
1413.
Гнєденко Б.В. Курс теорії імовірностей [Книга] / Б.В. Гнєденко. – Київ ; Львів : Радянська школа, 1949. – 360 с.
1414.
Курс физики [Книга]. – Москва-Ленинград : ОГИЗ
1415.
Харченко В"ячеслав Валерійович Ландшафтознавче обгрунтування вирішень локальних геоекологічних проблем (на прикладі Боярського природно-господарського підрайону) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.01 / Харченко В.В.; НАН України; Ін-т географії. – Київ, 2006
1416.
Бондарев Л.Г. Ландшафты, металлы и человек [Книга] / Л.Г. Бондарев. – Москва : Мысль, 1976. – 72с
1417.
Латинская Америка [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
1418.
Латинські прислів"я та приказки [Книга]. – Київ : Дніпро, 1972. – 239 с.
1419.
Бойко Н.В. Латинськомовна інскрипція в Україні 16 - початку 18 століть (лексико-граматичний аспект) [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.02.14 / Наталія Василівна Бойко; КНУТШ. – Київ, 2006
1420.
Косіцька О.М. Латинськомовний текст у церковному житті України кінця 16 -17 ст. (на матеріалі документації Греко-католицької церкви) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.14 - класичні мови; окремі індоєвропейські мови / Косіцька О.М.; КНУТШ, Інститут філології. – Київ, 2009
1421.
Тур М.Г. Легітимація соціальних інститутів: соціально-філософський аналіз [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук: Спец. 09.00.03 / Тур М.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007
1422.
Ільницька Я.В. Лексика грузинського походження в українській мові [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ільницька Я. В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1423.
Ганєчко В.В. Лексика на позначення паравербальних дій у семантичному і функціональному авспектах [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.02.15 / Вероніка Володимирівна Ганєчко; КНУТШ. – Київ, 2006
1424.
Солодка Л.І. Лексико-семантичні особливості газетних заголовків [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.04. - Теорія та історія журналістики / Солодка Людмила Іванівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008
1425.
Солодка Л.І. Лексико-семантичні особливості газетних заголовків [Дисертація] : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій / Солодка Л.І.; Черкаський національн. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,