Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1401.
Гарбузова Г.О. Лексична модуляція в англо-українському художньому перекладі [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Гарбузова Г.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1402.
Наконечний В.М. Лемки в 20 столітті: життя на етнічних землях та в нових геополітичних умовах [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 09.00.12 - українознавство / Наконечний В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1403.
Франко И.Я. Леса и пастбища [Книга] : Рассказ бывшего уполномоченного / И.Я. Франко. – Ростов -на-Дону : Донская речь, 1906. – 16с.
1404.
Чочиа Н.С. Летняя полевая практика по ландшафтоведению [Книга] : Пособие для студентов / Н.С. Чочиа. – Лениград : Ленинградский университет, 1969. – 92с. + карти
1405.
Мирний П. Лихий попутав [Книга] : Оповідання / Панас Мирний. – У Львові (Львів) : [Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; З дpук. Hаук.Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1901. – 63 с. – (Літературно-наукова бібліотека [Укp.-Руської Видавн. Спілки] / відповідає за pед. В. Гнатюк ; Ч. 22)
1406.
Лицей князя Безбородко [Книга]. – Санкт-Петербург, 1859. – 208с.
1407.
Трухин И.А. Личность как система идей [Книга] / И.А. Трухин. – Киев : Поэзия, 2009. – 508 с. – ISBN 966-364-403-6
1408.
Лучко В.С. Лієво нільпотентні і характеристичні нільпотентні ідеали асоціативних кілець [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Лучко В. С.; КНУТШ. – Київ, 2009
1409.
Ільїн Л.В. Лімносистеми Українського Полісся : регіональні закономірності та особливості оптимізації [Автореферат] : автореф. дис. ... док-ра геогр. наук : 11.00.11 / Ільїн Л.В.; Ільїїн Л. В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1410.
Ільїн Л.В. Лімносистеми Українського Полісся: регіональні закономірності та особливості оптимізації [Дисертація] : Дис. ... доктора географічних наук. Спец. 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Ільїн Л.В. ; МОНУ ; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009
1411.
Борисович О.В. Лінгвокогнітивний аспект онімів та їх дериватів у англомовній літературній рецензії [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.філологічних наук: спец.10.02.04-Германські мови / Борисович О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1412.
Борисович О.В. Лінгвокогнітивний аспект онімів та їх дериватів у англомовній літературній рецензії [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук : Спец.: 10.02.04 - германські мови / О.В. Борисович ; КНУТШ. – Київ, 2009
1413.
Толстова О.Л. Лінгвокогнітивні особливості соматичних фразеологізмів іспанської мови [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 / Толстова О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007
1414.
Рудковська А.Ю. Лінгвопоетичні особливості французької готичної прози ( на матеріалі творів 18 - 19 століть) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук. 10.02.05 / Рудковська А.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2006
1415.
Піонтковська Т.О. Лінгвопоетичні формули як вираження зв"язку мови " Слова о полку Ігоревім" і мови української народної творчості [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Піонтковська Т.О. ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2009
1416.
Піонтковська Т.О. Лінгвопоетичні формули як вираження зв"язку мови "Слова о полку Ігоревім" і мови української народної творчості [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Піонтковська Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
1417.
Соболь О.Ю. Лінгвопрагматичні засоби вираження поліфонії у сучасному французькому медійному дискурсі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.05 / Соболь О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007
1418.
Андрусь Л.А. Лінгвопрагматичні характеристики питальних речень у сучасній французькій мові [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 / Андрусь Л.А.; КНУТШ. – Київ, 2007
1419.
Чорна Н.В. Лінгвостилістичні особливості іспаномовного художнього дискурсу постмодерну (на матеріалі сучасних латиноамериканських новел) [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Чорна Н.В. ; Київський національний лінгвістичний ун-т. – Київ, 2008
1420.
Настенко Світлана Василівна Лінгвостилістичні особливості іспанських поетичних текстів "Золотого віку" [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук; 10. 02. 05 / Настенко С. В.; КНУТШ. – Київ, 2006
1421.
Попов М.О. Лінійні та нелінійні властивості магнітостатичних резонаторів еліптичного перерізу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.03 - радіофізика / Попов М.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
1422.
Контурська О.О. Ліпідний склад плазматичної мембрани коренів проростків кукурудзи за умов засолення та обробки синтетичними регуляторами росту [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Контурська О.О.; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2009
1423.
Сікеліянос А. [Ліричне життя [Книга] / Ангелос Сікеліянос ; за ред. Г. П. Саввідиса. – 4-е перев. – Афіни : Ікарос. – ([Повне зібрання творів ; 1])
1424.
Сікеліянос А. [Ліричне життя [Книга] / Ангелос Сікеліянос ; за ред. Г. П. Саввідиса. – Афіни : Ікарос. – ([Повне зібрання творів ; 2]). – ISBN 960-7721-22-5
1425.
Сікеліянос А. [Ліричне життя [Книга] / Ангелос Сікеліянос ; за ред. Г.П. Саввідиса. – 2-е вид. – Афіни : Ікарос. – ([Повне зібрання творів ; 3]). – ISBN 960-7233-07-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex