Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1251.
Баганов Євген Олександрович Керування умовами гетероепітаксійного росту з рідкої фази у неізоперіодній системі GaSb/InAs [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05. 27. 06 / Баганов Є. О.; НАН України; Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. – Київ, 2007
1252.
Ляскоронский В.Г. Киев и его святыня в конце 16 века [Книга] / В.Г. Ляскоронский. – Киев : Тип. И. и А. Давиденко, 1873. – 8 с.
1253.
Киевские Высшие Женские Курсы [Книга] : Учеб. планы историко-филологического фак. – Киев : Просвещение, 1907. – 15 с.
1254.
Киевский коммерческий институт. 1913г. [Книга]. – Киев, 1913. – 32с.
1255.
Київ [Журнал] : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
1256.
Київ [Журнал] : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
1257.
Київ у цифрах [Книга] : (Статистичний збірник). – Київ : Будівельник, 1977. – 111с.
1258.
Мозгова Н.Г. Київська духовно-академічна філософія: аналіз логіко-гносеологічних тенденцій [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.03 / Наталія Григорівна Мозгова; КНУТШ. – Київ, 2006
1259.
Ламонова О.В. Київська книжкова графіка кінця 50-х - початку 70-х років 20 століття. Тенденції розвитку, стилістика, майстри [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. мистецтвоїзнав.: 02.00.04 / Оксана Василівна Ламонова; Ін-т мистецтвознавства, фольклорист. та етіології НАН України. – Київ, 2005
1260.
Київська Русь [Журнал] : літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавничий Дім" Факт". – Київ
1261.
Київська старовина [Журнал] : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
1262.
Берзін П.С. Київська школа кримінального права (1834 - 1960 рр.) [Книга] : історико-правове дослідження / П.С. Берзін. – Київ : КНТ, 2008. – 436 с. – ISBN 978-966-373-340-1
1263.
Кислотно- основные свойства химических элементов, минералов, горных пород и природных растворов [Книга]. – Москва : Наука, 1982. – 216с.
1264.
Білик Л.М. Кисневі режими організму людини за різних станів серцево-судинної системи [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук:03.00.13 / Білик Л. М.; КНУТШ. – Київ, 2009
1265.
Sen Du Китайцы боролись за победу Октябрьской революции в России [Книга] = Chinese fought for the October revolution in Russia / Sen Du. – West Conshohocken : Infinity, 2008. – 136 p. : ил. – ISBN 0-7414-5017-8
1266.
Тимошенко О.В. Кінетика накопичення пошкоджень та руйнування конструкційних матеріалів при пружнопластичному деформуванні [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.02.04 / Тимошенко О.В.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007
1267.
Кіно - Театр [Журнал] / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
1268.
Карнаух Тетяна Олександрівна Класи функцій та чисел, що визначаються трансформаційними та генеруючими моделями обчислень [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук:01.01.08 / Карнаух Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2005
1269.
Иванова Е.К. Классификация барических полей и синоптико-статистический метод детализированного прогноза погоды с месячной заблаговременностью для территории Украины [Дисертація] : Дисс. ... канд. географических наук. Спец. 11.00.09 - метеорология, климатология, агрометеорология / Иванова Е.К.; Украинский научно-исследовательский гидрометеорологический ин-т. – Киев, 2008
1270.
Куличихин Н.И. Классификация горных пород для технического нормирования горноразведочных работ [Книга] / Н.И. Куличихин, В.С. Бондаренко. – Москва : Недра, 1970. – 144с.
1271.
Каніщенко Н.Г. Кластеризація як чинник конкурентоспроможності національної економіки [Дисертація] : Дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки / Каніщенко Н.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1272.
Волощук Сергій Іванович Клітинна селекція пшениці на стійкість до Fusarium graminearum Schwabe [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. сільськогосподарських наук: 03.00.15 / Волощук С.І.; Інститут агроекології УААН. – Київ : Інститут агроекології УААН, 2006
1273.
Книжная летопись /Основной выпуск/ [Журнал] : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
1274.
Книжная летопись /Основной выпуск/ [Журнал] : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
1275.
Титов В.А. Ковыль - трава степная [Книга] : Повесть. Рассказы / В.А. Титов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 207 с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,