Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1251.
Берзін П.С. Київська школа кримінального права (1834 - 1960 рр.) [Книга] : історико-правове дослідження / П.С. Берзін. – Київ : КНТ, 2008. – 436 с. – ISBN 978-966-373-340-1
1252.
Кислотно- основные свойства химических элементов, минералов, горных пород и природных растворов [Книга]. – Москва : Наука, 1982. – 216с.
1253.
Білик Л.М. Кисневі режими організму людини за різних станів серцево-судинної системи [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук:03.00.13 / Білик Л. М.; КНУТШ. – Київ, 2009
1254.
Sen Du Китайцы боролись за победу Октябрьской революции в России [Книга] = Chinese fought for the October revolution in Russia / Sen Du. – West Conshohocken : Infinity, 2008. – 136 p. : ил. – ISBN 0-7414-5017-8
1255.
Тимошенко О.В. Кінетика накопичення пошкоджень та руйнування конструкційних матеріалів при пружнопластичному деформуванні [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.02.04 / Тимошенко О.В.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007
1256.
Кіно - Театр [Журнал] / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
1257.
Карнаух Тетяна Олександрівна Класи функцій та чисел, що визначаються трансформаційними та генеруючими моделями обчислень [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук:01.01.08 / Карнаух Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2005
1258.
Иванова Е.К. Классификация барических полей и синоптико-статистический метод детализированного прогноза погоды с месячной заблаговременностью для территории Украины [Дисертація] : Дисс. ... канд. географических наук. Спец. 11.00.09 - метеорология, климатология, агрометеорология / Иванова Е.К.; Украинский научно-исследовательский гидрометеорологический ин-т. – Киев, 2008
1259.
Куличихин Н.И. Классификация горных пород для технического нормирования горноразведочных работ [Книга] / Н.И. Куличихин, В.С. Бондаренко. – Москва : Недра, 1970. – 144с.
1260.
Каніщенко Н.Г. Кластеризація як чинник конкурентоспроможності національної економіки [Дисертація] : Дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки / Каніщенко Н.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1261.
Волощук Сергій Іванович Клітинна селекція пшениці на стійкість до Fusarium graminearum Schwabe [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. сільськогосподарських наук: 03.00.15 / Волощук С.І.; Інститут агроекології УААН. – Київ : Інститут агроекології УААН, 2006
1262.
Титов В.А. Ковыль - трава степная [Книга] : Повесть. Рассказы / В.А. Титов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 207 с.
1263.
Карим Х. Когда шумят дубы [Книга] : Стихи и поэмы / Х. Карим. – Москва : Советская Россия, 1973. – 128с.
1264.
Войтенко О.С. Когнітивні моделі та інформаційні технології управління проектами та програмами (на прикладі програми супроводу судових справ органів Державної податкової сліжби України) [Автореферат] : Автоеф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.22 / Войтенко О.С.; МОіНУ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007
1265.
Безугла Л.Р. Когнітивно-прагматичні характеристики імпліцитних смислів у німецькомовному дискурсі [Автореферат] : Автореферат дис. ... д-ра філологічних наук: спец. 10.02.04-Германські мови / Безугла Л.Р.; КНУТШ. – Київ, 2009
1266.
Безугла Л.Р. Когнітивно-прагматичні характеристики імпліцитних смислів у німецькомовному дискурсі [Дисертація] : Дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Безугла Л.Р. ; Харківський національний ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2008
1267.
Косідовський З. Коли сонце було Богом [Книга] / З. Косідовський. – Київ : Дитвидав, 1963. – 344с.
1268.
Попенко В.І. Коливні та електронні властивості полімеризованих металами фулеритів C60 [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Попенко В.І.; КНУТШ. – Київ, 2008
1269.
Колокола веков [Книга] : Сборник. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 240с. : ил.
1270.
Пітак О.Я. Кольорові зносостійкі покриття по кераміці на основі системи ZnO- MgO-Al2O3-SiO2 з використанням техногенної сировини [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд.техн. наук:Спец.05.17.11 / Олег Ярославович Пітак; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2006
1271.
Ху Чженбін Комбінований метод та засоби виявлення вторгнень на основі еволюційних механізмів штучного імунітету [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.03 / Ху Чженбін.; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006
1272.
Іщенко М.В. Комбіновані спектроскопічні методи визначення Pb(II), Cd(II), Cu(II), Co(II), Ni(II) іммобілізованними на силікагелі сульфарсазеном та бромбензтіазо [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. хім. наук: 02.00.02 / Микола Володимирович Іщенко; КНУТШ. – Київ, 2006
1273.
Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України [Журнал]. – Київ : Освіта України, 2006-
1274.
Соловйова М.В. Комерціалізація бібліотечно-інформаційної діяльності в умовах ринкової економіки України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. наук з соціальних комунікацій. Спец. 27.00.03 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Соловйова М.В.; Харківська державна академія культури. – Харків, 2009
1275.
Гоян О.Я. Комерційна радіожурналістика в Україні: становлення, розвиток, перспектива [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.08 / Гоян О.Я.; КНУТШ, Ін-т журналстики. – Київ, 2007
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex