Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1251.
Куличихин Н.И. Классификация горных пород для технического нормирования горноразведочных работ [Книга] / Н.И. Куличихин, В.С. Бондаренко. – Москва : Недра, 1970. – 144с.
1252.
Каніщенко Н.Г. Кластеризація як чинник конкурентоспроможності національної економіки [Дисертація] : Дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки / Каніщенко Н.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1253.
Волощук Сергій Іванович Клітинна селекція пшениці на стійкість до Fusarium graminearum Schwabe [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. сільськогосподарських наук: 03.00.15 / Волощук С.І.; Інститут агроекології УААН. – Київ : Інститут агроекології УААН, 2006
1254.
Титов В.А. Ковыль - трава степная [Книга] : Повесть. Рассказы / В.А. Титов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 207 с.
1255.
Карим Х. Когда шумят дубы [Книга] : Стихи и поэмы / Х. Карим. – Москва : Советская Россия, 1973. – 128с.
1256.
Войтенко О.С. Когнітивні моделі та інформаційні технології управління проектами та програмами (на прикладі програми супроводу судових справ органів Державної податкової сліжби України) [Автореферат] : Автоеф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.22 / Войтенко О.С.; МОіНУ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007
1257.
Безугла Л.Р. Когнітивно-прагматичні характеристики імпліцитних смислів у німецькомовному дискурсі [Дисертація] : Дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Безугла Л.Р. ; Харківський національний ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2008
1258.
Безугла Л.Р. Когнітивно-прагматичні характеристики імпліцитних смислів у німецькомовному дискурсі [Автореферат] : Автореферат дис. ... д-ра філологічних наук: спец. 10.02.04-Германські мови / Безугла Л.Р.; КНУТШ. – Київ, 2009
1259.
Косідовський З. Коли сонце було Богом [Книга] / З. Косідовський. – Київ : Дитвидав, 1963. – 344с.
1260.
Попенко В.І. Коливні та електронні властивості полімеризованих металами фулеритів C60 [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Попенко В.І.; КНУТШ. – Київ, 2008
1261.
Колокола веков [Книга] : Сборник. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 240с. : ил.
1262.
Пітак О.Я. Кольорові зносостійкі покриття по кераміці на основі системи ZnO- MgO-Al2O3-SiO2 з використанням техногенної сировини [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд.техн. наук:Спец.05.17.11 / Олег Ярославович Пітак; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2006
1263.
Ху Чженбін Комбінований метод та засоби виявлення вторгнень на основі еволюційних механізмів штучного імунітету [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.03 / Ху Чженбін.; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006
1264.
Іщенко М.В. Комбіновані спектроскопічні методи визначення Pb(II), Cd(II), Cu(II), Co(II), Ni(II) іммобілізованними на силікагелі сульфарсазеном та бромбензтіазо [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. хім. наук: 02.00.02 / Микола Володимирович Іщенко; КНУТШ. – Київ, 2006
1265.
Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України [Журнал]. – Київ : Освіта України, 2006-
1266.
Соловйова М.В. Комерціалізація бібліотечно-інформаційної діяльності в умовах ринкової економіки України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. наук з соціальних комунікацій. Спец. 27.00.03 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Соловйова М.В.; Харківська державна академія культури. – Харків, 2009
1267.
Гоян О.Я. Комерційна радіожурналістика в Україні: становлення, розвиток, перспектива [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.08 / Гоян О.Я.; КНУТШ, Ін-т журналстики. – Київ, 2007
1268.
Одокієнко С.М. Комп"ютерна реалізація непараметричних моделей динамічних об"єктів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 01. 05. 02 / Одокієнко С. М.; Черкаський держ. техн. ун-т. – Черкаси, 2007
1269.
Гаркуша І.М. Комп"ютерна технологія автоматизованого тривимірного геологічного моделювання [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Гаркуша І.М.; МОіНУ; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2007
1270.
Іванюк В.А. Комп"ютерне моделювання динамічних об"єктів на основі ланцюгово-дробової апроксимації складних передаточних функцій [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи / Іванюк В.А. ; Черкаський держ. технологічний університет. – Черкаси, 2009
1271.
Григор"єва Л.В. Комп"ютерні технології в моделюванні динаміки вільних магнітів [Дисертація] : Дис. ... канд. технічних наук. Спец.01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи / Григор"єва Л.В. ; М-во освіти і науки України ; КНУТШ. – Київ, 2008
1272.
Жиртуєва Н.С. Компаративний аналіз містичних традицій Сходу та Заходу [Дисертація] : дис. ... д-ра філос. наук: 09.00.11 / Жиртуєва Н.С.; КНУТШ, каф. релігієзнавства. – Київ, 2010
1273.
Комплексная полевая практика по физической географии [Книга] : Учебное пособие. – Москва : Высшая школа, 1969. – 192с.
1274.
Комплексне інформаційне забезпечення систем управління польотами авіації та протиповітряної оборони [Книга] : монографія / В.В. Ткачов, Ю.Г. Даник, С.А. Жуков, І.І. Обод, І.О. Романенко; Ткачов В.В., Даник Ю.Г., Жуков С.А., Обод І.І., Романенко І.О. ; Міністерство оборони України. – Київ : МО України : ХВУ, 2004. – 340 с. – ISBN 966-601-076-3
1275.
Мрихін І.О. Комплексне легування в технології отримання гетероструктур для напівпровідникових інжекційних лазерів на основі GaAs-AIGaAs [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.27.06 / Ігор Олександрович Мрихін; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex