Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1701.
Любасюк Тетяна Іванівна Містичне спрямування духовної практики християнського Середньовіччя [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук; 09. 00. 05 / Любасюк Т. І.; КНУТШ. – Київ, 2007
1702.
Розуменко С.В. Місцезнаходження викопної макрофауни в Українських Карпатах [Книга] : довідник / С.В. Розуменко. – Київ : Наукова думка, 1971. – 282с.
1703.
Федотова Тетяна Володимирівна Міфологеми вогню та сонця в українській літературі: інтерпретаційні моделі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Федотова Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
1704.
Сулятицький М.І. Міфологічні парадигми художнього мислення в драматургії Лесі Українки [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Сулятицький М.І.; КНУТШ. – Київ, 2007
1705.
Казарновский Б.Я. Многогранники Ньютона, инкременты и корни систем матричных функций голоморфных представлений групп [Автореферат] : автореф. дисс. ...канд. физ.-мат. наук : спец. 01.01.04 - геометрия и топология / Казарновский Б.Я. – Москва, 2008
1706.
Зацний Ю.А. Мова і суспільство: збагачення словникового складу сучасної англійської мови [Книга] : навчальний посібник / Ю.А. Зацний, Т.О. Пахомова ; МОНУ, Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя : ЗДУ, 2001. – 243 с. – ISBN 966-599-127-2
1707.
Блуд О.О. Мова як трансценденція [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.01 / Блуд О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007
1708.
Назаревич Г.Я. Мовний антропоцентризм французького речення [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук:10.02.05 / Назаревич Г.Я.; КНУТШ. – Київ, 2007
1709.
Андрійченко Ю.В. Мовні засоби вираження емотивності у творчості Габріеля Гарсіа Маркеса [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Андрійченко Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1710.
Андрійченко Ю.В. Мовні засоби вираження емотивності у творчості Габріеля Гарсія Маркеса [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.філологічних наук: спец. 10.02.05-Германські мови / Андрійченко Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1711.
Подшивайлова Г.М. Мовні засоби маніпулятивного впливу в політичному дискурсі ( на матеріалі друкованих російськомовних ЗМІ України) [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Подшивайлова Г.М. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009
1712.
Слінчук В.В. Мовностилістичні засоби творення гендерних образів молоді (за матеріалами друкованих мас-медіа) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Слінчук В.В.; КНУТШ. – Київ, 2006
1713.
Лещинский В.О. Моделі бінарних логічних мереж та їх застосування в штучному інтелекті [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.13.23 / Лещинский В.О.; Володимир Олександрович Лещинський; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006
1714.
Дробот О.А. Моделі забезпечення гарантованої якості обслуговування інформаційного трафіку у мультисервісних телекомунікативих мережах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Дробот О.А.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007
1715.
Іванець О.Б. Моделі і алгоритми ресурсного забезпечення науково-дослідних програм моніторингу довкілля [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.22 / Іванець О.Б.; МОіНУ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2007
1716.
Неізвестний О.С. Моделі і методи об"єктного представлення та інтеграції реляційних баз даних [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Неізвестний О.С.: Одес. нац. політех. ун-т. – Одеса, 2009
1717.
Северин В.П. Моделі і методи оптимізації показників якості систем автоматичного управління енергоблоку атомної електростанції [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.07 / Северин В.П.; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2007
1718.
Терентьєв О.М. Моделі і методи побудови та аналізу байєсівських мереж для інтелектуального аналізу даних [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - Інтелектуальні технології / Терентьєв О.М. ; Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009
1719.
Маслов О.В. Моделі і методи радіаційно-технологічного контролю стану фізичних бар"єрів безпеки АЕС з ВВЕР [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.14.14 - теплові та ядерні енергоустановки / Маслов.О.В.; Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 2009
1720.
Помазан Л.В. Моделі і методи структурної ідентифікації мобільних агрегатів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Помазан Л.В.; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2007
1721.
Лашук А.М. Моделі і методи управління бюджетом проектів і портфелів проектів в проектно-орієнтованих організаціях [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.22 / Лашук А.М.; МОіНУ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2007
1722.
Стелюк Б.Б. Моделі й методи управління організаційними змінами при реалізації портфеля проектів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.22 / Стелюк Б.Б.; МОНУ; Національний аерокосмічний ун-т ім. М.С. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2008
1723.
Харлан О.Д. Моделі катастрофізму в українській та польській прозі міжвоєнного двадцятиліття [Дисертація] : Дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Харлан О.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1724.
Харлан О.Д. Моделі катастрофізму в українській та польській прозі міжвоєнного двадцятиліття [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Харлан О.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1725.
Кватер Т. Моделі контролю та діагностики узагальнених динамічних систем в нейромережному середовищі [Автореферат] : Авторефф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 01.05.02 / Тадеуш Кватер; Держ. департамент з питань зв"язку та інформатизації України. – Львів, 2006
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex