Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1751.
Уаді Гарібі Моделі та методи апаратного моделювання цифрових систем на кристалах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Уаді Гарібі; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007
1752.
Басюк Т.М. Моделі та методи візуалізації графів для комп"ютерних видавничих систем [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Басюк Т.М.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007
1753.
Мухаммед Моделі та методи забезпечення відмовостійкості системи обробки інформації безпілотних літальних апаратів на основі модуларної арифметики [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Мухаммед Дж. Мухаммед; МОіНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007
1754.
Єфремова Г.В. Моделі та методи моніторингу і управління ризиками при виконанні проекту [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.22 / Єфремова Г.В.; МОНУ; Націон. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2008
1755.
Саваневич В.Є. Моделі та методи обробки даних при виявленні та оцінці параметрів траєкторій компактної групи малорозмірних космічних об"єктів [Автореферат] : Автореф. дис. ...д-ра. техн. наук:01.05.02 / Вадим Євгенович Саваневич; МОН України; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006
1756.
Сугоняк І.І. Моделі та методи оптимізації процесів впровадження інноваційних продуктів [Дисертація] : Дис. ... канд. технічних наук. Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Сугоняк І.І.; КНУТШ. – Київ, 2008
1757.
Вакуленко Д.В. Моделі та методи оптимізації процесів реконструкції кісткової тканини [Дисертація] : Дис. ... канд. технічних наук. Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Вакуленко Д.В.; Мін-во охорони здоров"я України; Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського". – Тернопіль, 2008
1758.
Са"ді Ахмад Абдельхамід Саєд Ахмад Моделі та методи оцінки ефективності комп"ютерних мереж з неоднорідними багатокомпонентним потоком даних [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.06 / Са"ді Ахмад Абдельхамід Саєд Ахмад; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2006
1759.
Попович Василь Степанович Моделі та методи розрахунку термонапруженого стану термочутливих елементів конструкцій за умов складного теплообміну [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 01.02.04 / Попович В.С.; М-во освіти і науки України Луцький держ. технічний ун-т. – Луцьк, 2005
1760.
Головир В.О. Моделі, метод та інформаційна технологія розробки багатоверсійних інформаційно-управляючих систем на базі автоматів з програмованою логікою [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Головир В.О.; МОіНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007
1761.
Петров О.В. Моделі, методи та інструментальні засоби оптимізації розподілених сховищ даних [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Петров О.В. ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2009
1762.
Кравченко О.М. Моделі, методи та інформаційні технології моніторингу стану рослинності та грунту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Кравченко О.М.; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009
1763.
Романишин Ю.М. Моделювання активації, формування та поширення сигналів в біонейронних структурах з використанням енергетичного підходу [Автореферат] : Автореф. ... дис. д-ра технічних наук: Спец.01.05.02 / Романишин Ю.М.; Юрій Михайлович Романішин; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006
1764.
Розора Ірина Василівна Моделювання випадкових процесів та полів із даною точністю та надійністю [Автореферат] : Автореф. дис.... канд. фізико-математичних наук:01.01.05 / Розора І. В.; КНУТШ. – Київ, 2005
1765.
Баженова Ю.В. Моделювання впливів монетарної та фіскальної політик на макроекономічну стабільність держави [Дисертація] : дис. ... канд. економ. наук: 08.00.11 / Баженова Ю. В.; КНУТШ. – Київ, 2009
1766.
Камінський Р.М. Моделювання інтелектуальної діяльності людини-оператора як системи опрацювання зображень [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.23 / Камінський Р.М.; М-во трансп. та зв"язку України; НАНУ; Держ. н.-д. ін-т інформ. інфраструктури. – Львів, 2007
1767.
Зіяд Сулейман Ахмад Халайбех Моделювання мережевих та нейромережевих структур засобами нечітких мереж Петрі [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.13.23 / Зіяд Сулейман Ахмад Халайбех; МОН України; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006
1768.
Козачко О.М. Моделювання надійності алгоритмічних процесів, які виконуються з помилками різних типів [Автореферат] : Автореф. дис. канд. техн. наук: 01.05.02 / Олексій Миколайович Козачко; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2006
1769.
Терейковський І.А. Моделювання процесів нападу на інформацію та її захисту з використанням методів теорії нейронних мереж та марківських процесів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Терейковський І.А.; Держ. ком. зв"язку та інформатизації України, Держ. ун-т інформ.-комунікаційних технологій. – Київ, 2009
1770.
Диняк О.В. Моделювання рівнів грунтових вод у долинах малих річок м. Києва із застосуванням геоінформаційних технологій [Автореферат] : автореф. ... канд. геолог.наук : 04.00.05 / Диняк О. В.; КНУТШ. – Київ, 2009
1771.
Шаховська Н.Б. Моделювання сховищ даних з невизначеністю на основі реляційної моделі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Шаховська Н.Б.; МОіНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007
1772.
Тиш Є.В. Моделювання та методи обробки кардіоінтервалограм при фізичних навантаженнях [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Тиш Є.В.; МОНУ; Тернопільський державний технічний ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2008
1773.
Бублик С.Б. Моделювання та оптимізація лінійних дискретних систем керування з крайовими умовами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.02 / Бублик С.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007
1774.
Халімон О.П. Модель накопичення розсіяних пошкоджень в конструкційних матеріалах при пружно-пластичному деформуванні [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.02.04 / Халімон О.П.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007
1775.
Федоришин Ю.І. Модель прогнозу та пошуків джерел корінної алмазоносності і її реалізація на території Українського щита [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра геологічних наук: 04.00.01 / Федоришин Ю.І.; КНУТШ. – Київ, 2007
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,