Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1751.
Чернявський А.В. Моделі та засоби управління ефективністю енерговикористання в енерготехнологічних системах в умовах інформаційної невизначеності [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Чернявський А.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009
1752.
Данилова О.В. Моделі та інформаційна технологія підтримки самостійного навчання, що базується на компетеннісному підході [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Данилова О. В.; НАН України, Мін-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. – Київ, 2009
1753.
Мартиновець С.М. Моделі та інформаційна технологія планування та оптимізації бюджету міста в умовах розвитку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мартиновець С.М.; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009
1754.
Ковалюк О.О. Моделі та інформаційна технологія прийняття рішень в управлінні розподіленими динамічними системами [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.технічних наук: спец.05.13.06-Інформаційні технології / Ковалюк О.О.; Вінницький нац. тех. ун-т. – Вінниця, 2009
1755.
Лещенко І.Є. Моделі та інформаційні технології комп"ютеризованих систем навчання на базі ієрархічних функціональних мереж [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Лещенко І.Є.; Херсонський нац. техн. ун-т. – Херсон, 2007
1756.
Кірхар Н.В. Моделі та інформаційні технології підвищення ефективності автоматизованих інформаційних бібліотечних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук :05.13.06 / Кірхар Н. В.; Кірхан Н.В.; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009
1757.
Шептура О.О. Моделі та методи автоматизації прийняття рішень з управління основною діяльністю страхової компанії [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Шептура О.О.; МОіНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007
1758.
Хассан Ктейман Моделі та методи апаратного моделювання несправностей цифрових систем на кристалах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05.13.13 / Хассан Ктейман; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007
1759.
Уаді Гарібі Моделі та методи апаратного моделювання цифрових систем на кристалах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Уаді Гарібі; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007
1760.
Басюк Т.М. Моделі та методи візуалізації графів для комп"ютерних видавничих систем [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Басюк Т.М.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007
1761.
Мухаммед Моделі та методи забезпечення відмовостійкості системи обробки інформації безпілотних літальних апаратів на основі модуларної арифметики [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Мухаммед Дж. Мухаммед; МОіНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007
1762.
Єфремова Г.В. Моделі та методи моніторингу і управління ризиками при виконанні проекту [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.22 / Єфремова Г.В.; МОНУ; Націон. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2008
1763.
Саваневич В.Є. Моделі та методи обробки даних при виявленні та оцінці параметрів траєкторій компактної групи малорозмірних космічних об"єктів [Автореферат] : Автореф. дис. ...д-ра. техн. наук:01.05.02 / Вадим Євгенович Саваневич; МОН України; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006
1764.
Сугоняк І.І. Моделі та методи оптимізації процесів впровадження інноваційних продуктів [Дисертація] : Дис. ... канд. технічних наук. Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Сугоняк І.І.; КНУТШ. – Київ, 2008
1765.
Вакуленко Д.В. Моделі та методи оптимізації процесів реконструкції кісткової тканини [Дисертація] : Дис. ... канд. технічних наук. Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Вакуленко Д.В.; Мін-во охорони здоров"я України; Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського". – Тернопіль, 2008
1766.
Са"ді Ахмад Абдельхамід Саєд Ахмад Моделі та методи оцінки ефективності комп"ютерних мереж з неоднорідними багатокомпонентним потоком даних [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.06 / Са"ді Ахмад Абдельхамід Саєд Ахмад; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2006
1767.
Попович Василь Степанович Моделі та методи розрахунку термонапруженого стану термочутливих елементів конструкцій за умов складного теплообміну [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 01.02.04 / Попович В.С.; М-во освіти і науки України Луцький держ. технічний ун-т. – Луцьк, 2005
1768.
Головир В.О. Моделі, метод та інформаційна технологія розробки багатоверсійних інформаційно-управляючих систем на базі автоматів з програмованою логікою [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Головир В.О.; МОіНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007
1769.
Петров О.В. Моделі, методи та інструментальні засоби оптимізації розподілених сховищ даних [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Петров О.В. ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2009
1770.
Кравченко О.М. Моделі, методи та інформаційні технології моніторингу стану рослинності та грунту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Кравченко О.М.; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009
1771.
Романишин Ю.М. Моделювання активації, формування та поширення сигналів в біонейронних структурах з використанням енергетичного підходу [Автореферат] : Автореф. ... дис. д-ра технічних наук: Спец.01.05.02 / Романишин Ю.М.; Юрій Михайлович Романішин; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006
1772.
Розора Ірина Василівна Моделювання випадкових процесів та полів із даною точністю та надійністю [Автореферат] : Автореф. дис.... канд. фізико-математичних наук:01.01.05 / Розора І. В.; КНУТШ. – Київ, 2005
1773.
Баженова Ю.В. Моделювання впливів монетарної та фіскальної політик на макроекономічну стабільність держави [Дисертація] : дис. ... канд. економ. наук: 08.00.11 / Баженова Ю. В.; КНУТШ. – Київ, 2009
1774.
Камінський Р.М. Моделювання інтелектуальної діяльності людини-оператора як системи опрацювання зображень [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.23 / Камінський Р.М.; М-во трансп. та зв"язку України; НАНУ; Держ. н.-д. ін-т інформ. інфраструктури. – Львів, 2007
1775.
Зіяд Сулейман Ахмад Халайбех Моделювання мережевих та нейромережевих структур засобами нечітких мереж Петрі [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.13.23 / Зіяд Сулейман Ахмад Халайбех; МОН України; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,