Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1776.
Каган А.А. Моренные отложения северо-запада СССР [Книга] / А.А. Каган, М.А. Солодухин. – Москва : Недра, 1971. – 137с.
1777.
Якуч Л. Морфогенез карстовых областей [Книга] : Варианты эволюции карста / Л. Якуч. – Москва : Прогресс, 1979. – 388с.
1778.
Голубенко Анастасія Володимирівна Морфогенез та особливості вегетативного розмноження видів роду Gentiana L. in vitro [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Голубенко А.В.; КНУТШ. – Київ, 2005
1779.
Хаблак Г.В. Морфологічні еквіваленти ендокринної функції серця при старінні та експериментальній патології [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. біол. наук; Спец. 03.00.11 / Галина Віталіївна Хаблак; КНУТШ. – Київ, 2006
1780.
Нікольченко О.А. Морфологічні особливості репаративного остеогенезу в умовах аліментарного дефіциту кальцію (експериментальне дослідження) [Автореферат] : автореф. дис ... канд. біол. наук: 03.00.11 / Нікольченко О.А. ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009
1781.
Кириленко Н.А. Морфо-функціональний стан яйцеклітини і зиготи в процесі їх розвитку у деяких квіткових рослин [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біол. наук: 03.00.05 / Кириленко Наталія Анатоліївна ; КНУТШ. – Київ, 2005
1782.
Малишева С.П. Морфо-функціональні зміни тимусу при старінні та пінеалектомії [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. біол. наук: Спец.: 03.00.11 / Світлана Петрівна Малишева; КНУТШ. – Київ, 2006
1783.
Москва [Книга] : Энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия, 1980. – 202с.
1784.
Московские женские педагогические курсы при Обществе воспитательниц и учительниц [Книга] : Отчет за 1912 год(41-й год существования курсов). – Москва : Тип. Рихтер, 1913. – 44с.
1785.
Московские женские педагогические курсы при Обществе воспитательниц и учительниц [Книга] : Отчет за 1913 год(42-й год существования курсов). – Москва : Тип. Рихтер, 1914. – 61с.
1786.
Московский городской народный универститет им. А.Л. Шанявского, 1915-1916 акад. год [Книга]. – 2-е изд. – Москва : Тип.т-ва Кушнерев, 1915. – 43с.
1787.
Московский женский политехнический институт [Книга]. – Москва : Тип. Сомовой. – 3с.
1788.
Васильченко С. Мужицька арихметика [Книга] / С. Васильченко : ДВУ. – 15с.
1789.
Ляшенко Т.В. Музична діяльність громадсько-культурних товариств Чернігівщини в контексті української муззичної культури першої третини 20 століття [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд.мистецтвознавства: Спец.17.00.01 / Тетяна Валеріївна Ляшенко; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2006
1790.
Миронова О.М. Музичне життя в полікультурному середовищі м. Стрия та регіону Стрийщини (друга половина 19 століття - 1939 р.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Миронова О.М.; Львівська нац. музична акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2007
1791.
Дудар О.О. Музичний фольклор Хмельницького Поділля (етномузикологічний та етносоціологічний аспекти дослідження) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / Дудар О.О.; НАНУ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2007
1792.
Кушлик Н.І. Музично-просвітницька діяльність О. Порфирія Бажанського в контексті соціокультурної практики греко-католицького духовенства Галичини в 19 - початку 20 століття [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 / Кушлик Н. І.; Львівська держ. музична акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2007
1793.
Скорин И.Д. Мы - из уголовного розыска [Книга] / И.Д. Скорин. – Москва : Художественная литература, 1973. – 119с. – (На страже закона)
1794.
На берегу Маклая. [Книга]. – Москва : Наука, 1975. – 327с.
1795.
Алехин В. На весенней экскурсии в Кунцеве по Москвой [Книга] / В. Алехин. – Москва, 1923. – 96с.
1796.
Елітіс О. [На захід від суму [Книга] / Одісей Елітіс. – 4-е вид. – Афіни : Ікарос, 1996. – 27, [2] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
1797.
Кочевський В.В. На крутосхилах літ [Книга] : Вибрані поезії / В.В. Кочевський. – Київ : Дніпро, 1973. – 296 с.
1798.
Бобров В.А. На перекрестке цивилизаций [Книга] : (Путешествие по Сирии) / В.А. Бобров. – Москва : Мысль, 1975. – 175 с. : ил. – (Путешествия Приключения Поиски)
1799.
Камбулов Н.И. На пороге не стоят [Книга] : Роман / Н.И. Камбулов. – Москва : Советская Россия, 1975. – 288с.
1800.
Комичева Г. На срезе дерева [Книга] : стихи / Галина Комичева. – Киев : УкрСІЧ, 2009. – 182 с. – ISBN 978-966-2151-18-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex