Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1776.
Казимир Володимир Вікторович Модельно-орієнтоване управління інтелектуальними виробничими системами [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.06 / Казимир В.В.; НАН України Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2006
1777.
Козюхин Сергей Александрович Модифицирование халькогенидных стеклообразных полупроводников [Автореферат] : Автореф. дисс. ... д-ра химических наук; 02. 00. 04 / Козюхин С. А.; Институт общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова; РАН. – Москва, 2007
1778.
Шевченко В.Б. Модифікація поверхні пористого кремнію та її вплив на опричні властивості [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Шевченко В.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007
1779.
Черниш Р.І. Модифіковане адитивно-усереднене розщеплення, його паралельна реалізація та застосування до задач метеорології [Дисертація] : дис. ... канд фіз.-мат. наук: 10.05.02 / Черниш Р. І.; НАН України, Укр. н.-д. гідрометеоролог. ін. – Київ, 2010
1780.
Нагнибіда М.Л. Моє серце в степах [Книга] : Книга поезій / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 127с.
1781.
Раєцька Я.Б. Молекулярні механізми внутрішньоклітинної передачі сигналу за умов злоякісного росту та променевої терапії [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Раєцька Я.Б.; КНУТШ. – Київ, 2005
1782.
Молнии и лотосы [Книга] : Индийская лирика XX века. – Москва : Наука, 1975. – 558с.
1783.
Молоді науковці - географічній науці [Книга] : збірник наукових праць міжнар. наук. конференції / КНУТШ, Геогр. фак-т ; Українське географічне тов-во ; Наукове тов-во студентів та аспірантів ; [ уклад. І.О. Лопаткін ; редкол. : Лопаткін І.О., Клименко С.Ю. та ін. ; ред рада. : Олійник Я. Б. та ін. ]. – Київ : Обрії
1784.
Яковець Л.М. Монастирі та собори України як уособлення християнської писемної культури [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Яковець Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
1785.
Борзенко-Мірошніченко Моніторинг якості освітніх проектів на основі моделей системної динаміки [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук:05.13.22 / Борзенко-Мірошніченко А.Ю.; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007
1786.
Елітіс О. [Монограма [Книга] / Одісей Елітіс. – 8-е вид. – Афіни : Ікарос, 1996. – 25 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-60-3
1787.
Антонович В.Б. Монографии по истории Западной и Юго-Западной России [Книга] / В.Б. Антонович. – Киев : Тип. Е.Я. Федорова
1788.
Вільчек Марія Ельжбета Мономери і полімери що містять імідні групи [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.06 / Вільчек М.Е.; КНУТШ. – Київ, 2006
1789.
Фесенко Д.В. Монументальне малярство 18 ст. Галичини в контексті українсько-західноєвропейських мистецьких зв"язків : іконографія та стилістика [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / Фесенко Д.В. ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2009
1790.
Каган А.А. Моренные отложения северо-запада СССР [Книга] / А.А. Каган, М.А. Солодухин. – Москва : Недра, 1971. – 137с.
1791.
Якуч Л. Морфогенез карстовых областей [Книга] : Варианты эволюции карста / Л. Якуч. – Москва : Прогресс, 1979. – 388с.
1792.
Голубенко Анастасія Володимирівна Морфогенез та особливості вегетативного розмноження видів роду Gentiana L. in vitro [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Голубенко А.В.; КНУТШ. – Київ, 2005
1793.
Хаблак Г.В. Морфологічні еквіваленти ендокринної функції серця при старінні та експериментальній патології [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. біол. наук; Спец. 03.00.11 / Галина Віталіївна Хаблак; КНУТШ. – Київ, 2006
1794.
Нікольченко О.А. Морфологічні особливості репаративного остеогенезу в умовах аліментарного дефіциту кальцію (експериментальне дослідження) [Автореферат] : автореф. дис ... канд. біол. наук: 03.00.11 / Нікольченко О.А. ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009
1795.
Кириленко Н.А. Морфо-функціональний стан яйцеклітини і зиготи в процесі їх розвитку у деяких квіткових рослин [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біол. наук: 03.00.05 / Кириленко Наталія Анатоліївна ; КНУТШ. – Київ, 2005
1796.
Малишева С.П. Морфо-функціональні зміни тимусу при старінні та пінеалектомії [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. біол. наук: Спец.: 03.00.11 / Світлана Петрівна Малишева; КНУТШ. – Київ, 2006
1797.
Москва [Книга] : Энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия, 1980. – 202с.
1798.
Московские женские педагогические курсы при Обществе воспитательниц и учительниц [Книга] : Отчет за 1912 год(41-й год существования курсов). – Москва : Тип. Рихтер, 1913. – 44с.
1799.
Московские женские педагогические курсы при Обществе воспитательниц и учительниц [Книга] : Отчет за 1913 год(42-й год существования курсов). – Москва : Тип. Рихтер, 1914. – 61с.
1800.
Московский городской народный универститет им. А.Л. Шанявского, 1915-1916 акад. год [Книга]. – 2-е изд. – Москва : Тип.т-ва Кушнерев, 1915. – 43с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,