Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1876.
Шейкін С.Є. Наукові основи технологічного управління мікрорельєфом поверхні та зміцненням поверхневого шару при деформуючому протягуванні [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.02.08 / Шейкін С.Є.; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2008
1877.
Антошкіна Лідія Іванівна Науково-методичні основи державного регулювання вищої освіти [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.02.03 / Антошкіна Л.І.; Науково-дослідний економічний ін-т Мін-ва економіки України. – Київ, 2006
1878.
Жалніна І.О. Науково-методичні основи державного регулювання стратегічно важливих підприємств [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Жалніна І.О. ; Науково-дослідний економічний інститут мін-ва економіки України. – Київ, 2009
1879.
Мартиненко В.П. Науково-методичні основи стратегії життєздатності підприємств промисловості у конкурентному середовищі [Автореферат] : Автореф. ... дис. д-ра екон. наук: Спец.08.07.01 / Мартиненко В.П.; Наук.-дослід. екон. ін-т; Мін-во економіки України. – Київ, 2006
1880.
Денисюк О.М. Науково-методичні основи трансформації структури власності в Україні [Автореферат] : Автореф. ... дис. д-ра екон. наук: Спец.08.02.03 / Денисюк О.М.; Науково-дослідний екон. ін-т Мін-ва екон. України. – Київ, 2006
1881.
Труш О.М. Науково-педагогічна та громадська діяльність В.К. Піскорського [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. : 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Труш О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1882.
Мокринська О.В. Нафтилвмісні олігомерні фотонапівпровідники [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд.хім. наук: Спец. 02.00.06 / О.В.Мокринська; КНУТШ. – Київ, 2002
1883.
Дудник О.В. Національно-демократичні перетворення на Київщині в революційну добу (березень 1917 - 1920 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец.: 07.00.01 - іст. України / Дудник О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
1884.
Гуцало Л.В. Національно-територіальне районування в УСРР (20-30-ті роки 20 ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.05 -етнологія / Гуцало Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
1885.
Аншелес О.М. Начала кристаллографии [Книга] : учеб. для геологич. специальностей гос. ун-тов и высш. технич. заведений / Аншелес О.М. ; Ленинград. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : ЛГУ, 1952. – 276 с.
1886.
Бугаев Н.В. Начало наибольших и наименьших показателей в теории дифференциальных уравнений [Книга] : Целые частные интегралы / Н.В. Бугаев. – Москва : Университетская тип., 1891. – 42 с.
1887.
Наша Земля [Книга] : Сборник текстов для чтения. – Москва : Высшая школа, 1969. – 328с.
1888.
Мопассан Ги де Наше сердце. Пьер и Жан [Книга] : [ романы ] / Ги де Мопассан ; [ пер. с фр. ]. – Москва : Текст, 2004. – 303с. – (Мировая классика). – ISBN 5-7516-0390-7
1889.
Независимый библиотечный адвокат [Журнал] : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
1890.
Независимый библиотечный адвокат [Журнал] : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
1891.
Петренко Ю.О. Нейродинамічні та психічні функції у дітей молодшого шкільного віку з резним рівнем фізичного розвитку [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.13 / Юрій Олексійович Петренко; КНУТШ. – Київ, 2006
1892.
Мохамед Салем Нассер Мохамед Нейромережна організація сортування масивів даних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Мохамед Салем Нассер Мохамед; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009
1893.
Нафез Оді Шхаді Швейкі Нейроподібні методи обробки складних текстурних зображень у комп"ютерних системах [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук:05.13.13 / Нафез Оді Шхаді Швейкі; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2006
1894.
Хохряков А.О. Нейтронні дослідження структури рідинної системи вода - фулерен С60 [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14 / Хохряков А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007
1895.
Боголюбов Н.Н. Некотоpые замечания по поводу письма А.А. Маpкова в pедакцию "Тpудов II всесоюзного математического съезда" [Книга] : Заключительній ответ на полемическое віступление А.А.Маркова в 2 всесоюзном математическом съезде / Н.Н. Боголюбов. – Киев : АH УСРР, 1936. – 4 с. – Отд. оттиск из: Журнал Института математики АН УССР
1896.
Фернаті Павло Вікторович Нелінійна повзучість в"язкопружних односпрямованих волокнистих композитів та їх компонентів за умов розтягу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.02.04 / Фернаті П.В.; НАН України Ін-т механіки ім. С.П. Тимошенка. – Київ, 2005
1897.
Войцеховська О.В. Нелінійні властивості комбінованих транзисторних негатронів та пристрої автоматики на їх основі [Автореферат] : АВтореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Войцеховська О.В.; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2007
1898.
Зайцева О.В. Нелінійні кінетичні моделі міжклітинної взаємодії [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.02 - теоретична фізика / Зайцева О.В. ; КНУТШ. – Киев, 2009
1899.
Зайцева О.В. Нелінійні кінетичні моделі міжклітинної взаємодії [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Зайцева О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1900.
Семенова І.Ю. Нелінійні коливання рідини з вільною поверхнею в рухомому резервуарі параболічної форми [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: спец.: 01.02.05 - механіка рідини, газу та плазми / Семенова І.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2008
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex