Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1876.
Мохамед Салем Нассер Мохамед Нейромережна організація сортування масивів даних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Мохамед Салем Нассер Мохамед; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009
1877.
Нафез Оді Шхаді Швейкі Нейроподібні методи обробки складних текстурних зображень у комп"ютерних системах [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук:05.13.13 / Нафез Оді Шхаді Швейкі; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2006
1878.
Хохряков А.О. Нейтронні дослідження структури рідинної системи вода - фулерен С60 [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14 / Хохряков А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007
1879.
Боголюбов Н.Н. Некотоpые замечания по поводу письма А.А. Маpкова в pедакцию "Тpудов II всесоюзного математического съезда" [Книга] : Заключительній ответ на полемическое віступление А.А.Маркова в 2 всесоюзном математическом съезде / Н.Н. Боголюбов. – Киев : АH УСРР, 1936. – 4 с. – Отд. оттиск из: Журнал Института математики АН УССР
1880.
Фернаті Павло Вікторович Нелінійна повзучість в"язкопружних односпрямованих волокнистих композитів та їх компонентів за умов розтягу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.02.04 / Фернаті П.В.; НАН України Ін-т механіки ім. С.П. Тимошенка. – Київ, 2005
1881.
Войцеховська О.В. Нелінійні властивості комбінованих транзисторних негатронів та пристрої автоматики на їх основі [Автореферат] : АВтореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Войцеховська О.В.; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2007
1882.
Зайцева О.В. Нелінійні кінетичні моделі міжклітинної взаємодії [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Зайцева О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1883.
Зайцева О.В. Нелінійні кінетичні моделі міжклітинної взаємодії [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.02 - теоретична фізика / Зайцева О.В. ; КНУТШ. – Киев, 2009
1884.
Семенова І.Ю. Нелінійні коливання рідини з вільною поверхнею в рухомому резервуарі параболічної форми [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: спец.: 01.02.05 - механіка рідини, газу та плазми / Семенова І.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1885.
Сорока В.М. Нелінійні особливості скорочення камбаловидного м"язу щура [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. біол. наук: Спец.: 03.00.02 / Василь Михайлович Сорока; КНУТШ. – Київ, 2006
1886.
Ільків Володимир Степанович Нелокальні крайові задачі для рівнянь з частинними похідними та диференціально-операторних рівнянь [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Ільків В.С.; КНУТШ. – Київ, 2005
1887.
Фрис І.Б. Неоміфологізм прозової творчості Тадеуша Новака [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук :10.01.03 / Фрис І. Б. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1888.
Неорганические материалы [Журнал] / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
1889.
Каранда М.В. Неорілігійні мотиви в естетиці та мистецтві зламу 19 -20 століть [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: 09.00.08 / Марина Василівна Каранда; КНУТШ. – Київ, 2006
1890.
Лялецький О.О. Неперервність функції в інтенсіональних моделях лямбда-подібних числень [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Лялецький О. О.; КНУТШ. – Київ, 2009
1891.
Чередниченко О.М. Непряме оподаткування в Україні на шляху інтеграції до Європейського Союзу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Чередниченко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2005
1892.
Іксанов О.М. Нерухомі точки неоднорідних згладжуючих перетворень [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора фізико-математичних наук: 01.01.05 / Іксанов О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007
1893.
Іксанов Олександр Маратович Нерухомі точки неоднорідних згладжуючих перетворень [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Іксанов Олександр Маратович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007
1894.
Дармосюк В.М. Нетерові напівдосконалі та напівдистрибутивні кільця [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Дармосюк В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1895.
Нефтегазоносность морей и океанов [Книга]. – Москва : Недра, 1973. – 231 с.
1896.
Нижний докембрий центральной части Украинского щита [Книга] : (строение и металлогенические особенности формаций). – Львов : Высшая школа, 1980. – 139с.
1897.
Титаренко Е.М. Никодимово озеро [Книга] : Роман / Е.М. Титаренко. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 352 с.
1898.
Кочетков А.С. Николай Коперник [Книга] : Драматическая поэма / А.С. Кочетков. – Москва : Советский писатель, 1974. – 208с.
1899.
Лунина В.А. Николай Михайлович Пржевальский [Книга] : (к шестидесятилетию со дня смерти) / В.А. Лунина, С.Н. Рязанцев. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1948. – 44с. : карта
1900.
Христенко О.С. Німецький молодіжний сленг: лінгвокогнітивний та соціолінгвістичний аспекти [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Христенко О.С.; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex