Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1801.
Московский женский политехнический институт [Книга]. – Москва : Тип. Сомовой. – 3с.
1802.
Васильченко С. Мужицька арихметика [Книга] / С. Васильченко : ДВУ. – 15с.
1803.
Ляшенко Т.В. Музична діяльність громадсько-культурних товариств Чернігівщини в контексті української муззичної культури першої третини 20 століття [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд.мистецтвознавства: Спец.17.00.01 / Тетяна Валеріївна Ляшенко; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2006
1804.
Миронова О.М. Музичне життя в полікультурному середовищі м. Стрия та регіону Стрийщини (друга половина 19 століття - 1939 р.) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Миронова О.М.; Львівська нац. музична акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2007
1805.
Дудар О.О. Музичний фольклор Хмельницького Поділля (етномузикологічний та етносоціологічний аспекти дослідження) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / Дудар О.О.; НАНУ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2007
1806.
Кушлик Н.І. Музично-просвітницька діяльність О. Порфирія Бажанського в контексті соціокультурної практики греко-католицького духовенства Галичини в 19 - початку 20 століття [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 / Кушлик Н. І.; Львівська держ. музична акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2007
1807.
Скорин И.Д. Мы - из уголовного розыска [Книга] / И.Д. Скорин. – Москва : Художественная литература, 1973. – 119с. – (На страже закона)
1808.
На берегу Маклая. [Книга]. – Москва : Наука, 1975. – 327с.
1809.
Алехин В. На весенней экскурсии в Кунцеве по Москвой [Книга] / В. Алехин. – Москва, 1923. – 96с.
1810.
Елітіс О. [На захід від суму [Книга] / Одісей Елітіс. – 4-е вид. – Афіни : Ікарос, 1996. – 27, [2] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
1811.
Кочевський В.В. На крутосхилах літ [Книга] : Вибрані поезії / В.В. Кочевський. – Київ : Дніпро, 1973. – 296 с.
1812.
Бобров В.А. На перекрестке цивилизаций [Книга] : (Путешествие по Сирии) / В.А. Бобров. – Москва : Мысль, 1975. – 176с : Фото. – (Путешествия Приключения Поиски)
1813.
Камбулов Н.И. На пороге не стоят [Книга] : Роман / Н.И. Камбулов. – Москва : Советская Россия, 1975. – 288с.
1814.
Комичева Г. На срезе дерева [Книга] : стихи / Галина Комичева. – Киев : УкрСІЧ, 2009. – 182 с. – ISBN 978-966-2151-18-3
1815.
Жигалло Т.В. Наближення локально сумовних функцій на осі лінійними методами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.01.01 / Жигалло Т.В.; НАНУ; Ін- т математики. – Київ, 2008
1816.
Букреєв Б.Я. Навігаційна задача Zermel [Книга] / Б.Я. Букреєв. – Київ, 1935. – С. 167-170
1817.
Брехунець Н.С. Навчальні заклади освіти України 50-80х років 20 ст.: історіографія [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: 07.00.06 / Брехунець Н.С.; Ніна Сергіївна Брехувець; КНУТШ. – Київ, 2006
1818.
Астряб А.М. Наглядная геометрия [Книга] : Начальный курс геометрии для трех младш. классов сред. учебн. заведений и для начальн. училищ / А.М. Астряб. – Петербург ; Киев : Сотрудник, 1911. – 140 с.
1819.
Над Бугом і Нарвою [Журнал] = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
1820.
Над Бугом і Нарвою [Журнал] = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
1821.
Надзвичайна ситуація [Журнал] : центральне видання Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Державне підприємство "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 1997-
1822.
Міхєєв О.М. Надклітинні механізми онтогенетичної радіоадаптації рослин [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра біологічних наук: 03.00.01 / Міхєєв О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007
1823.
Терницький В.М. Наднаціональні інституції Європейського Союзу в теоріях інтеграції [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Терницький В.М.; КНУТШ. – Київ, 2006
1824.
Цяпута Галина Юріївна Напівгрупи перетворень із деформованим множенням [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Цяпута Г.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005
1825.
Цюпій С.І. Напівмаксимальні кільця та їх сагайдаки [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Цюпій С.І.; КНУТШ. – Київ, 2006
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,