Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1851.
Клочков І.В. Наукова культура у вітчизняній філософії другої половини XX століття [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Клочков І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1852.
Шипко Л.В. Наукова та освітня діяльність Михайла Бережкова [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.16 / Шипко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
1853.
Замицький О.В. Наукове обгрунтування технічних рішень по вдосконаленню системи пневмопостачання гірничого обладнання [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.05.06 / Замицький О.В.; М-во освіти і наук України; Криворізький техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2007
1854.
Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ [Журнал] : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1996-
1855.
Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ [Журнал] : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1996-
1856.
Український Вільний університет. Філософічний Науковий збірник [Журнал] / Вільний університет. Філософічний Український, факультет. – Мюнхен : Укр. Вільний ун-т
1857.
Науковий світ [Журнал] : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
1858.
Левківський О.П. Наукові основи забезпечення ефективності системних властивостей автотранспортних засобів в проектах реалізації їх життєвого циклу [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.22 / Левківський О.П.; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2007
1859.
Дубовенко К.В. Наукові основи розробки високовольтних електророзрядних компактних систем з урахуванням вторинних електрофізичних процесів [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.09.03 / Дубовенко К.В.; НАН України; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2007
1860.
Крусір Г.В. Наукові основи технологій біологічно активних добавок - коректорів процесів травлення [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 03.00.20 / Крусір Г.В.; Одес. нац. акад. харчових технологий. – Одеса, 2009
1861.
Шейкін С.Є. Наукові основи технологічного управління мікрорельєфом поверхні та зміцненням поверхневого шару при деформуючому протягуванні [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.02.08 / Шейкін С.Є.; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2008
1862.
Антошкіна Лідія Іванівна Науково-методичні основи державного регулювання вищої освіти [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.02.03 / Антошкіна Л.І.; Науково-дослідний економічний ін-т Мін-ва економіки України. – Київ, 2006
1863.
Жалніна І.О. Науково-методичні основи державного регулювання стратегічно важливих підприємств [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Жалніна І.О. ; Науково-дослідний економічний інститут мін-ва економіки України. – Київ, 2009
1864.
Мартиненко В.П. Науково-методичні основи стратегії життєздатності підприємств промисловості у конкурентному середовищі [Автореферат] : Автореф. ... дис. д-ра екон. наук: Спец.08.07.01 / Мартиненко В.П.; Наук.-дослід. екон. ін-т; Мін-во економіки України. – Київ, 2006
1865.
Денисюк О.М. Науково-методичні основи трансформації структури власності в Україні [Автореферат] : Автореф. ... дис. д-ра екон. наук: Спец.08.02.03 / Денисюк О.М.; Науково-дослідний екон. ін-т Мін-ва екон. України. – Київ, 2006
1866.
Труш О.М. Науково-педагогічна та громадська діяльність В.К. Піскорського [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. : 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Труш О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1867.
Мокринська О.В. Нафтилвмісні олігомерні фотонапівпровідники [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд.хім. наук: Спец. 02.00.06 / О.В.Мокринська; КНУТШ. – Київ, 2002
1868.
Дудник О.В. Національно-демократичні перетворення на Київщині в революційну добу (березень 1917 - 1920 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец.: 07.00.01 - іст. України / Дудник О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
1869.
Гуцало Л.В. Національно-територіальне районування в УСРР (20-30-ті роки 20 ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.05 -етнологія / Гуцало Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2007
1870.
Аншелес О.М. Начала кристаллографии [Книга] : учеб. для геологич. специальностей гос. ун-тов и высш. технич. заведений / Аншелес О.М. ; Ленинград. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : ЛГУ, 1952. – 276 с.
1871.
Наша Земля [Книга] : Сборник текстов для чтения. – Москва : Высшая школа, 1969. – 328с.
1872.
Мопассан Ги де Наше сердце. Пьер и Жан [Книга] : [ романы ] / Ги де Мопассан ; [ пер. с фр. ]. – Москва : Текст, 2004. – 303с. – (Мировая классика). – ISBN 5-7516-0390-7
1873.
Независимый библиотечный адвокат [Журнал] : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
1874.
Независимый библиотечный адвокат [Журнал] : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
1875.
Петренко Ю.О. Нейродинамічні та психічні функції у дітей молодшого шкільного віку з резним рівнем фізичного розвитку [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.13 / Юрій Олексійович Петренко; КНУТШ. – Київ, 2006
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex