Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1126.
Ткаченко Н.В. Страхування [Книга] : практикум : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ткаченко Н.В. – Київ : Ліра-К, 2009. – 270с. – ISBN 978-966-351-042-2
1127.
Сеник Л. Студії ліричної драми Івана Франка "Зів"яле листя" [Книга] / Любомир Сеник ; МОНУ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 168 с. – До 150-річчя Івана Франка. – ISBN 978-966-613-507-3
1128.
Студії мистецтвознавчі [Журнал] = Researches of the Fine Arts / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
1129.
Студії мистецтвознавчі [Журнал] = Researches of the Fine Arts / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
1130.
Бараннік Р.В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України [Книга] : навчальний посібник / Р.В. Бараннік ; МОНУ. – Київ : КНТ, 2008. – 348с. – ISBN 978-966-8379-50-5; 978-966-373-440-8
1131.
Хавронюк М.І. Судово-практичний коментар до кримінального кодексу України [Книга] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 листопада 2005 року (відповідає офіційному тексту) / М.І. Хавронюк. – Київ : Юристконсульт, 2006. – 550с. – (Бібліотека кримінального права). – ISBN 966-96-571-2-1
1132.
Світленко С.І. Суспільний рух на Катеринославщині у 50-80-х роках 19 століття [Книга] = Social movement in Katerynoslav region in 50-80s of the XIXth century : монографія / С.І. Світленко. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського національного університету, 2006. – 268 с. : іл. – ISBN 966-551-203-Х
1133.
Петречко О. Суспільно-політичний розвиток Римської імперії [Книга] = Socio-political development of the Roman Impire : в I – на поч. III ст. н. е.: від "відновлення" Республіки до сенатської монархії / Олег Петречко ; [наук. ред. Т. Біленко] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 396 с. – Бібліогр.: с. 334-377 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-686-5
1134.
Семенець О.Є. Сучасна Індія: наука, технології, стратегічні сектори [Книга] : монографія / О.Є. Семенець ; МОНУ ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 208 с. – ISBN 966-574-879-3
1135.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
1136.
Заборовець М.О. Сучасні методи розв"язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь [Книга] : навчально-методичний посібник / М.О. Заборовець, Ф.А. Левченко, М.Г. Охріменко ; МОНУ ; Київський нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 76 с. – ISBN 966-574-865-3
1137.
Романенко Ю.В. Сучасні психотехнології [Книга] : навчальний посібник : ( тези лекцій до тематичних блоків програми курсу "Сучасні психотехнології") / Романенко Ю.В. ; Класичний приватний ун-т ( М.Запоріжжя ). – Київ : ДУІКТ, 2008. – 72с. – ISBN 978-966-2970-21-0
1138.
Тюріна О.В. Сучасні системи судових і правоохоронних органів ( порівняльно-правова характеристика) [Книга] : навчальний посібник / О.В. Тюріна ; МВС України ; Київський нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Скіф, 2008. – 96с. – ISBN 978-966-373-300-5
1139.
Гіренко О.Т. Сучасні тенденції регулювання юрисдикційних імунітетів у міжнародному приватному праві [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук . Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Гіренко О.Т.; КНУТШ. – Київ, 2009
1140.
Сучасність [Журнал] : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 1961-
1141.
Огнєва О. Східні стежки Лесі Українки [Книга] / Олена Огнєва. – 2-е вид., перероб. й доп. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – 239 с. – ISBN 978-966-361-144-0
1142.
Бонюк З.Г. Таволги (Spiraea L.) [Книга] : монографія / З.Г. Бонюк КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 248 с. – ISBN 978-966-439-111-2
1143.
Коляда М.Г. Таємниці рослинного світу [Книга] : дивовижні факти з життя рослин / Коляда М.Г. – Донецьк : БАО, 2008. – 272с. : іл. – ISBN 978-966-481-198-6
1144.
Гоголь Н.В. Тарас Бульба [Електронний ресурс] : аудиоспектакль / Н. В. Гоголь ; читают А. Петренко ; "РАО Говорящая книга" , "ИД "Равновесие", "Комфортное чтение". – Москва : Равновесие, 2007. – 1CD. – Систем. требования : проц.Pentium-II, пам. 256 МБ ОЗУ, дисков. CD/DVD-ROM, Windows 98/2000/XP, звук. карта, формат МР3.-Время звуч. 4 ч. 29 мин.- Заглавие с этикетки диска. – (Русская классика ; Слушайте и наслаждайтесь)
Николай Васильевич Гоголь ( 1809 - 1852 ) - один из величайших писателей и драматургов русской литературы.
Столь непохожие друг на друга произведения то поражают богатством языка, колоритностью и эпическим размахом украинской темы, то увлекают фантасмагорией чиновничье-бюрократической реальности.
"Тарас Бульба" - повесть-эпопея, основанная на исторических материалах и народных сказаниях.
Аудиокнига содержит звуковые файлы и электронный текст произведения
1145.
Гончар О.Т. Твори [Книга] : в 12 т. / Олесь Гончар ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0785-7
1146.
Гончар О.Т. Твори [Книга] : в 12 т. / Олесь Гончар ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0790-1
1147.
Нікішина Т.В. Творче самовираження вчителя української мови та літератури [Книга] / Т.В. Нікішина. – Харків : Основа, 2009. – 176 с. – (Бібліотека журналу " Вивчаємо українську мову та літературу"). – ISBN 978-611-00-0034-5
1148.
Творчество народов мира [Журнал]. – Москва : ТиО, 2005-
1149.
Творчі та ідейні шукання П.О. Куліша в контексті сьогодення [Книга] : збірник наукових праць до 180-річчя від дня народження Пантелеймона Куліша. – Київ : Леся, 2000. – 224 с. – ISBN 966-7166-07-4
1150.
Мельник М.М. Театралізований тематичний концерт як синтетичний жанр сценічних мистецтв [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 26.00.01 - теорія й історія культури / Мельник М.М.; Київський національний ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex