Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1226.
Азаренкова Г.М. Фінанси підприємств [Книга] : навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Г.М. Азаренкова, Т.М. Журавель, Р.М. Михайленко. – 3-те вид., випр. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2009. – 299с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-311-073-8
1227.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
1228.
Фінансова справа [Журнал] : всеукраїнський фінансовий журнал / "Фінансова справа". – Київ, 2000-
1229.
Фінансова справа [Журнал] : всеукраїнський фінансовий журнал / "Фінансова справа". – Київ, 2000-
1230.
Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності [Книга] : навчальний посібник / Коваленко Л.О. [ та ін. ] ; МОНУ ; піід заг. ред. Л.О. Коваленко. – Київ : Слово, 2009. – 232с. – ISBN 978-966-194-005-4
1231.
Кухарєва О.О. Фінансовий ринок [Книга] : навчально-методичний посібник / О.О. Кухарєва, М.В. Корнєєв ; Дніпропетровський національний ун-т, Економічний фак-т, Кафедра фінансів. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2008. – 60 с. – ISBN 978-966-8736-09-9
1232.
Пересада А.А. Фінансові інвестиції [Книга] : підручник / А.А. Пересада, Ю.М. Коваленко ; МОНУ ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 728 с. – ISBN 966-574-856-4
1233.
Усенко Р.А. Фінансові санкції за законодавством України [Книга] : монографія / Р.А. Усенко ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; НДІ фінансового права ; відпов. ред. Д.М. Лук"янець. – Київ : Дакор, 2007. – 168с. – ISBN 966-8379-25-Х, 978-966-373-283-1
1234.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1235.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1236.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1237.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1238.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1239.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1240.
Формирование глобального партнёрства для достижения целей развития тысячелетия [Книга] : доклад Целевой группы по оценке прогресса в достижении ЦРТ, 2008 год. – Нью-Йорк : Организация Объединенных Наций, 2008. – 15,59 с. – Цель развития тысячелетия 8. – ISBN 978-92-1-400032-7
1241.
Міщенко С.В. Формування ефективної структури фінансового сектору України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Міщенко С. В.; КНУТШ. – Київ, 2009
1242.
Коваленко Н.Ю. Формування правосвідомості і правової культури студентів в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Коваленко Н.Ю.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009
1243.
Формування ринкових відносин в Україні [Журнал] : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
1244.
Фраза [Електронний ресурс] : обучающая программа-тренажер по русскому языку - 4000 заданий. – Москва : Гуру Софт, 2001. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 95/98/2000, Pentium 120 МГц или выше, 16 Мб оперативн. пам., разреш. экр. 640х480 с глубин. цвета 16 бит.- Заглавие с этикетки
Обучающая программа-тренажер по русскому языку - 4000 заданий

Вся школьная программа с 1 по 9 класс + подготовка в ВУЗ
- все правила русской орфографии и пунктуации
- около 4000 заданий
- тщательно подобранный и систематьизированный материал с разбивкой по классам и темам школьной программы
- специальный блок для подготовки к выпускным и вступительным экзаменам
- проверенная на практике методика
- мгновенная реакция на каждую ошибку
- автоматические подсказки в случае затруднения
- быстрое восполнение пробелов в знаниях
- значительное повышение уровня грамотности письма
1245.
Франкомовні довідкові та бібліографічні видання 18 - початку 20 ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Книга] : каталог / НАНУ, Національна біб-ка України ім. В.І. Вернадського ; [ уклад. : М.А. Стельмашева, А.М. Беба, Р.С. Кириченко ; редкол. : Л.А. Дубровіна, М.К. Іваннікова та ін. ]. – Київ : НБУВ, 2008. – 272 с. – ISBN 978-966-02-4725-3
1246.
Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Мунін Г.Б. [ та ін. ] ; за заг. ред. Л.С. Трофименко і О.О. Гаца ; НАНУ, Рада по вивченню продуктивних сил України ; КНУТШ. – Київ : Кондор, 2008. – 370с. – ISBN 978-966-351-152-8
1247.
Дудник О.К. Функціональна організація психофізіологічних станів організму людини в умовах напруженої м"язової діяльності [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Дудник О.К.; КНУТШ. – Київ, 2009
1248.
Байрачна Т.М. Функціональні електролітичні покриття сплавами кобальту та нікелю з вольфрамом [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техні. наук. Спец. 05.17.03 - технічна електрохімія / Байрачна Т.М.; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2009
1249.
Сидорець В.М. Хаотична динаміка електричних кіл з дугою [Автореферат] : автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.09.05 - теоретична електротехніка / Сидорець В.М.; НАНУ, Інститут електродинаміки. – Київ, 2009
1250.
Руднєва Т.О. Характеристика українських ізолятів вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.06 / Руднєва Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex