Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1151.
Телекритика [Журнал] : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2004-
1152.
Велева С. Тенденции во зборообразуваньето во македонскиот jазик [Книга] / Славица Велева. – Скопjе : Велева, 2006. – 300, [ 1 ] с. : tab. – Авторское издание. – Библиогр.: c. 291-300. – ISBN 9989-57-447-2
1153.
Новохатський О.М. Теоретичні основи руху продуктів плавки і управління процесами в горні доменної печі [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра. технічних наук : спец. 05.16.02 "Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів" / Новохатський О. М.; Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2009
1154.
Почепцов Г.Г. Теория коммуникации [Книга] / Георгий Почепцов. – Москва : Рефл-бук ; Ваклер, 2006. – 656 с. – (Образовательная библиотека). – ISBN 5-87983-101-9
1155.
Клакович Л. Теорія алгоритмів [Книга] : навчальний посібник / Л.М. Клакович, С.М. Левицька, О.В. Костів ; МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 140 с. – ISBN 978-966-613-637-7
1156.
Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості [Книга] : підручник / Володимир Здоровега ; Мін-во освіти і науки України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – 3-є вид. – Львів : ПАІС, 2008. – 268 с. – ISBN 978-966-7651-80-0
1157.
Буткевич О.В. Теорія і практика докласичного міжнародного права [Автореферат] : автореф. дис. ... доктора юридичних наук. Спец. 12.00.11 - міжнародне право / Буткевич О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
1158.
Медведєв М.Г. Теорія ймовірностей та математична статистика [Книга] : підручник / Медведєв М.Г., Пащенко І.О. – Київ : Ліра-К, 2008. – 536 с. + CD-ROM. – ISBN 978-966-96938-3-9
1159.
Пасічник О.С. Теорія ритуалів переходу А.ван Геннепа: її зміст та верифікація на прикладі обрядів життєвого циклу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Пасічник О.С.; КНУТШ. – Київ, 2009
1160.
Стефанишин О. Теорія розвитку людського потенціалу національної економіки [Книга] = Theory of development of human potential of the national economics : навчальний посібник / Ольга Стефанишин ; МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 306 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 978-966-613-665-0
1161.
Матковський С.О. Теорія статистики [Книга] : навчальний посібник / С.О. Матковський, О.Р. Марець ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Знання, 2009. – 534 с. – ISBN 978-966-346-709-2
1162.
Єріна Теорія статистики [Книга] : практикум / А.М. Єріна. З.О. Пальян. – 7-те вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2009. – 255с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-538-8
1163.
Теофіль Комаринець [Книга] = Teofil Komarynets : biobibliographical Guide : біобібліографічний покажчик / МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; Наукова бібліотека ; ред. кол.: В. Кметь, Я. Гарасим, Г. Домбровська та ін. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2008. – 168 с. – До 400-ліття Наукової бібліотеки Львівського нац. університету ім. Івана Франка. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 26 ; Біобібліографія вчених університету). – ISBN 978-966-613-602-5
1164.
Завацька Л.М. Технології професійної діяльності соціального педагога [Книга] : навчальний посібник / Л.М. Завацька ; МОНУ. – Київ : Слово, 2008. – 240с. – ISBN 978-966-8407-98-7
1165.
Білогур І.С. Технологія азотно-фосфорних добрив із фосфат-глауконітового концентрату [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.17.01 - технологія неорганічних речовин / Білогур І.С.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2009
1166.
Черпак В.В. Технологія мікроелектронних електрогенераційних пристроїв на основі органічних напівпровідникових бар"єрних структур [Автореферат] : автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.27.06 - технологія, обладнання та виробництво електронної техніки / Черпак В.В.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
1167.
Горностай О.Б. Технологія перероблення нікельвмісних розчинів цементацією магнієм [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.17.01 - технологія неорганічних речовин / Горностай О.Б.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
1168.
Толковен речник на македонскиот jазик [Книга]. – Скопjе : Ин-т за македонски jазик "Крсте Мисирков". – ISBN 978-9989-640-70-4
1169.
Косміна О.Ю. Традиційне вбрання українців [Книга] = Traditional Ukrainian clothing / Оксана Косміна. – Київ : Балтія-Друк. – ISBN 966-8137-51-5
1170.
Безак-Мазур Транскордонні проблеми токсикології довкілля [Книга] / Ельжбета Безак-Мазур, Тетяна Шендрік ; [пер. з пол. Н.О. Ярошенко ]. – Донецьк : Информационно-аналит. центр "Донбассинформ", 2008. – 300 с. : іл. – ISBN 978-966-380-312-1
1171.
Недбайло К.М. Транспозиції частин мови в перекладі з англійської мови на українську (на матеріалі художніх текстів) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Недбайло К.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
1172.
Міщенко І.І. Трансформація європейських художніх течій в образотворчому мистецтві Буковини кінця 19 - першої половини 20 століття (до 1940 року) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 17.00.05 - образотворче мистецтво / Міщенко І.І.; Мін-во культури і туризму України; Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ, 2009
1173.
Драган П.І. Трансформація японсько-американського військово-політичного союзу в постбіполярний період [Автореферат] : автореф.дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Драган П.І.; КНУТШ. – Київ, 2009
1174.
Бобровник О.В. Треті особи в цивільному процесі України [Дисертація] : дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Бобровник О.В.; Київ. ун-т права НАН України. – Київ, 2009
1175.
Петухов Ю.Д. Третья Мировая война. Колонизация России [Книга] : хроника освободительной борьбы с оккупационным режимом и его приспешниками / Ю.Д. Петухов. – Москва : Метагалактика, 2004. – 496с. – (Imperia Russia : История ; 1-2.2004 г.). – ISBN 5-85141-058-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex