Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1251.
Храм Христа Спасителя свидетель истории России [Електронний ресурс]. – Москва : New Media Generation, 2002. – 1 CD. – Систем. требования : MS Windows 98, процессор 486DX2/66 МГц, 8 Mб ОЗУ, CD-ROM, SVGA-видеокарта и монитор (640х480, 256 цветов) MS Windows совместимая звук. карта .-Загл. с этикетки диска
Диск рассказівает о прошлом России, начиная с войны 1812 года до наших дней. Уникальные архивные материалы позволяют почувствовать дыхание ушедших эпох :
- гравюры с портретами военноначальников и архитекторов
- редчайшие фотографии храма
- видеохроника разрушения православных церквей
- прпоектирования и строительства Дворца Советов
- батальные полотна мастеров живописи, включая В. Верещагина, А. Смокиша и Ф. Рубо
1252.
Поліщук О.П. Художнє мислення в контексті естетичної теорії [Автореферат] : автореф. дис. ... доктора філософських наук. Спец. 09.00.08 - естетика / Поліщук О.П.; КНУТШ. – Київ, 2009
1253.
Нечипоренко Н. Художнику газеты [Книга] : о замысле издания : практическое пособие по художественно-техническому редактированию / Николай Нечипоренко. – Киев : Всеукраинский союз рабочих, 2005. – 224с. : илл. – ISBN 966-8781-03-1
1254.
Лущій С. Художні моделі буття в романах В. Підмогильного [Книга] / Лущій Світлана ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Київ : Стилос, 2008. – 152 с. – ISBN 978-966-193-001-7
1255.
Лавренчук В.П. Художня рецепція образу Івана Мазепи в романах Григорія Колісника та Юрія Хорунжого [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Лавренчук В.П.; КНУТШ. – Київ, 2009
1256.
Алтунян Г.О. Цена свободы [Книга] : воспоминания диссидента / Генрих Алтунян. – Харків : Фоліо, 2000. – 350с. – ISBN 966-03-0991-0
1257.
Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов"язання [Книга] : підручник / С.С. Бичкова [ та ін. ] ; за заг. ред. С.С. Бичкової. – 2-ге вид., змінене та доп. – Київ : КНТ, 2008. – 498с. – ISBN 978-966-373-405-7
На підставі оновленого цивільного законодавства та сучасних наукових концепцій характеризуються основні види договірних і недоговірних зобов"язань
1258.
Цивільне право України. Загальна частина [Книга] : Загальні положення. Особості немайнові права фізичної особи. Речове право. Спадкове право. Загальні положення про зобов"язання і договори : підручник / Бірюков І.А. [ та ін. ] ; за ред. І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки. – 2-е вид., змінене та доп. – Київ : КНТ, 2008. – 480с. – ISBN 978-966-373-408-8
1259.
Цивільний кодекс України [Книга] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 10 березня 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 328 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-049-0
1260.
Нескороджена Л.Л. Цивільний позов, моральна шкода та її компенсація у кримінальному та цивільному судочинстві: теорія і практика [Книга] : науково-практичний посібник / Л.Л. Нескороджена, С.В. Щербак, М.В. Сіроткіна ; за заг. ред. С.Я.Фурси. – Київ : Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2008. – 416с. – (Процесуальні науки). – ISBN 978-966-8721-37-3
1261.
Цивільний процес України: академічний курс [Книга] : підручник для студ. юридичних спеціальностей вищих навч. закладів / Фурса С.Я. [ та ін. ] ; за ред.С.Я. Фурси. – Київ : Фурса С.Я. ; КНТ, 2009. – 848с. – (Процесуальні науки). – ISBN 978-966-8721-86-3 ; 978-966-8721-37-3
1262.
Цивільний процес України: практикум [Книга] : Кредитно-модульний навчальний посібник-практикум / Фурса С.Я. [ та ін. ] ; Центр правових досліджень Фурси ; за ред.С.Я.Фурси. – Київ : Видавець Фурса С.Я., 2009. – 456с. – (Процесуальні науки). – ISBN 978-966-8721-87-0 ; 966-8721-24-1
1263.
Радченко Л.І. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері житлового будівництва [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Радченко Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2009
1264.
Андрейцева О.Б. Цивільно-правові способи захисту прав на об"єкти промислової власності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Андрейцева О.Б.; КНУТШ. – Київ, 2009
1265.
Илиевски В. Цитатноста во лириката [Книга] / Владимир Илиевски. – Скопjе : Македонска реч, 2007. – 131, [ 4 ] с. – Библиогр.: с.125-129. – (Библиотека: Мисла). – ISBN 9989-163-36-4
1266.
Морозов О.Ф. Ціна думки - інтелектуальний капітал [Книга] = Value of thought - intellectual capital / О.Ф. Морозов. – Донецьк : Юго-Восток, 2005. – 352с. – ISBN 966-374-017-5
1267.
Цінні папери та фондовий ринок в Україні [Книга] : нормативно-правове регулювання / [ упоряд. Роїна О.М. ]. – Київ : Скіф ; КНТ, 2008. – 392с. – ISBN 978-966-8894-54-1
1268.
Кулинич М.М. Часопис "Вістник для русинів Австрійської держави" (1850-1866 рр.) як джерело вивчення історії національної видавничої справи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.наук із соціальних комунікацій. :спец. 27.00.05 - теорія та історія видавничої справи та редагування / Кулинич М.М. ;КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
1269.
Человек и закон [Журнал] : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
1270.
Человек и закон [Журнал] : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1971-. – ISSN 0132-0831
1271.
Винер Н. Человек управляющий [Книга] / Норберт Винер. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 288 с. – (Психология-классика). – ISBN 5-318-00214-5
1272.
Петухов Ю.Д. Четвертая Мировая война. Вторжение [Книга] : хроника оккупации Восточного Полушария / Ю.Д. Петухов. – Москва : Метагалактика, 2004. – 416с. – (Imperia Russia : История ; 4.2004 г.). – ISBN 5-85141-060-4
1273.
Хорошковський В.І. Чи можливе "українське чудо" ? [Книга] : економічні підвалини національного відродження / Валерій Хорошковський. – Київ : Українські пропілеї, 1996. – 256с. – ISBN 966-7015-15-7
1274.
Зайцев Ю.П. Чорноморські береги України [Книга] / Ю.П. Зайцев ; НАНУ, Ін-т біології південних морей ім. О.О. Ковалевського, Одеський філіал. – Київ : Академперіодика, 2008. – 242с. – ISBN 978-966-360-094-9
1275.
Шевченків край [Книга] : історико-етнографічне дослідження / Щербатюк В. [ та ін.] ; НАНУ, Ін-т історії України ; Київський нац. ун-т внутрішніх справ ; Лисянська РСК "Витоки". – Київ : Наукова думка, 2009. – 546 с., іл. – (Історія регіонів України). – ISBN 978-966-00-0860-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,