Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1201.
Універсальна десяткова класифікація (УДК) [Книга] : Основна таблиця. 5 Математика та природничі науки. 60 Біотехнологія. 61 Медичні науки / Державна наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова"; [ відп. за вип. Г.О. Гуцол ; наук. редагування : М.Є. Борщевський, Д.А. Василенко, Н.П. Герасименко та ін. ; підгот. вид. : М.Й. Ахвердова та ін. ; пер. з англ. Б.С. Волох ]. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : UDC Consortium : Книжкова палата України, 2008. – 420 с. – ISBN 978-966-647-100-3
1202.
Універсальна десяткова класифікація (УДК) [Книга] : Основна таблиця. 62 Машинобудування. Техніка в цілому / Державна наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова"; [ відп. за вип. Г.О. Гуцол ; наук. редагування : Н.П. Петренко ; підгот. вид. : М.Й. Ахвердова та ін. ; пер. з англ. Б.С. Волох та ін. ]. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : UDC Consortium : Книжкова палата України, 2008. – 304 с. – ISBN 978-966-647-101-0
1203.
Універсальна десяткова класифікація (УДК) [Книга] : допом. табл. / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. І. Федорова" ; [підгот.: М.Й. Ахвердова та ін. ; голов. ред. М.І. Сенченко ; пер.: Б.С. Волох та ін.]. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Книжкова палата України, 2008. – 368 с. – ISBN 978-966-647-098-3
1204.
Оліфіренко С.М. Універсальний літературний словник-довідник [Книга] / С.М. Оліфіренко, В.В. Оліфіренко, Л.В. Оліфіренко. – Донецьк : БАО, 2008. – 432с. – ISBN 978-966-481-197-9
1205.
Управление компанией [Журнал] / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
1206.
Українка Л. Усі твори в одному томі [Книга] / Леся Українка. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2008. – 1376 с. – (Поетична поличка "Перуна"). – ISBN 978-966-569-257-7
1207.
Верба Г.Г. Усний переклад з іспанської мови українською [Книга] = Curso de interpretacion del espanol al ucraniano : посібник з перекладу для старших курсів переклад. відділень / Г.Г. Верба, З.О. Гетьман, Ф.Х. Лопес Тапіа. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 472с. – ISBN 978-966-382-075-0
1208.
Марунько О.А. Усталені конструкції з кон"юнктивом у сучасній німецькій мові [Автореферат] : автореф. дис. канд. ... філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Марунько О.А.; КНУТШ. – Київ, 2009
1209.
Постриган С.В. Усталені словосполучення в німецькому інституційному юридичному тексті: лінгвокультурологічний та комунікативно-прагматичний аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Постриган С.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
1210.
Матвієнко О.М. Участь жінок у суспільно-політичному житті України в 90-ті рр. 20 - на початку 21 ст. [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Матвієнко О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1211.
Дунас Т.О. Участь прокурора у цивільному судочинстві України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Дунас Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
1212.
Вейзел Лиз Гуалтерие ван Учимся работать профессионально в стационарных учреждениях [Книга] / Лиз Гуалтерие ван Вейзел, Кейс Ваалдейк ; пер. Ю. Чихачевой. – Київ : Абрис, 2004. – 102 с. – ISBN 966-531-164-6
1213.
Середюк М.Л. Фазові та спінові переходи в координаційних сполуках заліза (2) [Автореферат] : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Середюк М.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1214.
Каденко І.М. Фізика атомного ядра та частинок [Книга] : підруч. для студентів фіз. ф-тів ун-тів / І.М. Каденко, В.А. Плюйко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008. – 414 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 397-399. – ISBN 966-594-999-3
1215.
Ковальчук В.В. Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості [Книга] : навчальний посібник / В.В. Ковальчук ; МОНУ. – Київ : Слово, 2009. – 280с. – ISBN 978-966-194-005-4
1216.
Овруцький А.М. Фізика на Паскалі. Практикум [Книга] : навчальний посібник для студ. інженерних та педагогічних спеціальностей вищ. навч. закладів / А.М. Овруцький. – Дніпропетровськ : Інновація, 2006. – 224с. – ISBN 966-96438-9-X
1217.
Зінчук В.К. Фізико-хімічні методи аналізу [Книга] : навчальний посібник / В.К. Зінчук, Г.Д. Левицька, Л.О. Дубенська ; Мін-во освіти і науки України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 362 с. – ISBN 978-966-613-612-4
1218.
Фізичне моделювання електромагнітних полів у геологічному середовищі [Книга] = Physical modeling of elektromagnetic fields in geologocal media / В.М. Кобзова., С.А. Дещиця, Б.Т. Ладанівський, І.П. Мороз ; НАНУ, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна, Карпатське відділення. – Київ : Наукова думка, 2008. – 168с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0965-8
1219.
Захаренко М.І. Фізичні властивості, стабільність фаз та параметри електронної структури в невпорядкованих металічних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.04.13 - фізика металів / Захаренко М.І.; КНУТШ. – Київ, 2008
1220.
Філологічні науки, 1996 [Книга] : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Киев : Стилос, 2007. – 527 с. – ISBN 978-966-8518-71-3
1221.
Філософська думка [Журнал] : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
1222.
Азаренкова Г.М. Фінанси підприємств [Книга] : навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Г.М. Азаренкова, Т.М. Журавель, Р.М. Михайленко. – 3-те вид., випр. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2009. – 299с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-311-073-8
1223.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
1224.
Фінансова справа [Журнал] : всеукраїнський фінансовий журнал / "Фінансова справа". – Київ, 2000-
1225.
Фінансова справа [Журнал] : всеукраїнський фінансовий журнал / "Фінансова справа". – Київ, 2000-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,