Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1001.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
1002.
Кургаев А.Ф. Проблемная ориентация архитектуры компьютерных систем [Книга] / А.Ф. Кургаев ; НАНУ, Ин-т кибернетики имени В.М. Глушкова. – Киев : Сталь, 2008. – 540 с. – ISBN 978-966-1555-00-5
1003.
Янчук А.О. Проведення референдумів в Україні (конституційно-правові аспекти) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.02 - конституційне право; муніципальне право / Янчук А.О.; Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2009
1004.
Кулявець В.О. Прогнозування соціально-економічних процесів [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / В.О. Кулявець. – Київ : Кондор, 2009. – 194с. – ISBN 978-966-351-221-1
1005.
Тихоход В.О. Програмні засоби дослідження багатозв"язних динамічних систем, які описуються інтегральними рівняннями [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 01.05.03 - математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем / Тихоход В.О.; НАНУ, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2009
1006.
Задоріжна Н.І. Просодичні маркери гендерної варіативності мовлення (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англомовного дискурсу радіореклами) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічн. наук. : спец. 10.02.04 - германські мови / Задоріжна Н. І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1007.
Профессор Хиггинс. Русский без акцента! [Електронний ресурс] : русский, англ., немецк., испанский интерфейсы. – Москва : 1С-Паблишинг : ИстраСофт, 2007. – 1 CD. – Системн. требования: MS Windows 98/MЕ/NT/2000/XP/Vista, Internet Expl. 6. или выше, Pentium 4, 1 ГГц, RAM 128 Mб, SVGA 1024х768 colors, CD-ROM, звуков. карта, мышь.- Загл. с этикетки диска. – (1С: Познавательная коллекция). – ISBN 978-5-9677-0455-0
Полный фонетический и лексический мультимедийный справочник-тренажер, предназначенный для желающих научится понимать разговорную речь и говорить грамматически правильно , с хорошим и отчетливым произношением.
Обучение основано на сравнении собственногопроизношения с эталонным не т олько на слух. но и визуально, по графику на экране монитора.
1008.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
1009.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
1010.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
1011.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
1012.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
1013.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
1014.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
1015.
Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, практика) [Книга] : науково-практичний посібник / Фурсв С.Я. [ та ін. ] ; Центр правових досліджень Фурси ; за заг. ред. С.Я.Фурси. – Київ : Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2008. – 1088с. – (Процесуальні науки). – ISBN 978-966-8721-37-3
1016.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
1017.
Василькевич Я.З. Психологічні чинники процесуальної динаміки пошукової активності в умовах професійного навчання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.психологічних наук. Спец. 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / Василькевич Я.З.; КНУТШ. – Київ, 2009
1018.
Психологія [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів / О.В. Винославська [ та ін. ] ; ред. О.В. Винославської. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : ІНКОС, 2009. – 390 с. – ISBN 966-8347-13-7
Для студентів вищих технічних навчальних закладів
1019.
Психологія діяльності та навчальний менеджмент [Книга] : навч. посіб. / Артюшина М.В. [та ін.] ; МОНУ, Держ. вищий навч. заклад " Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; за заг. ред. Артюшиної М.В. – Київ : КНЕУ, 2008. – 336 с. – ISBN 978-966-483-032-1
1020.
Психологія слідчої діяльності [Книга] : навч. посіб. / Андросюк В.Г. [ та ін. ] ; МОНУ ; Київський нац. ун-т внутрішніх справ ; за ред. Л.І. Казміренко. – Київ : Правова єдність, 2009. – 200 с. – ISBN 978-966-2183-20-7
1021.
Круглова Л.Б. Публікація джерел з історії України на сторінках наукового часопису "Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца" (1879-1914 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.06 / Круглова Л.Б.; КНУТШ. – Київ, 2009
1022.
Маневски М. Пусти луге [Книга] : роман во два дела. – Скопjе : Пирин, 2008. – 286 с. – ISBN 978-9989-2917-1-5
1023.
Радиофизика и электроника [Журнал] : сборник научных трудов / Институт радиофизики и электроники им. Усикова А.Я. НАН Украины. – Харьков, 1996-. – ISSN 1028-821Х
1024.
Батлук В.А. Радіаційна екологія [Книга] : навчальний посібник / В.А. Батлук. – Київ : Знання, 2009. – 309 с. – ISBN 978-966-346-707-8
1025.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex