Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
951.
Сві-й-танок [Журнал] : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ : Київський університет
952.
Світова кінокласика [Книга] : зб. статей / упоряд. Л. Брюховецька. – Київ : Задруга. – (Бібліотека журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 978-966-432-098-3
Зміст:
Творчість Жоржа Мельєса / К. Сливінська ; Англійська кінокомедія кінця 1940-х - початку 1950-х років / Н. Сосницька ;
"Рефлекс свободи". Жан Габен / М. Собуцький ; Атмосфера тривоги в "Історії від Фелліні" / А. Пащенко ; "Персона" Інгмара Бергмана / Я. Жадан ; / Кінематограф нестерпної легкості: досвід Їржі Менцеля / Р. Свято ; Незрима присутність долі у "Трьох кольорах" Кшиштофа Кесльовського / А. Авраменко ; "Не може вмерти прекрасна суть людська" (Тенгіз Абуладзе) / Л. Брюховецька ; Краса і таємниця фламенко у фільмах Карлоса Саури / Л. Іванишина ; Іван Миколайчук як виразник деяких тенденцій в кіно 1960-х - 1970-х років / А. Пащенко ;
Іван Миколайчук і актуалізація українських етнічних символів і кодів / Л. Брюховецька ; Роман Василя Земляка "Лебедина зграя", сценарій і фільм Івана Миколайчука "ВавилонXX": особливості трансформації літературного тексту в кінотвір / Р. Свято
953.
Сова П.П. Седые замки повествуют [Книга] : авторские легенды и исторические рассказы / Петр Сова ; [вступ. ст. С. Федаки]. – Ужгород : Карпати, 2014. – 142, [2] с. : фот. – Парал. тит. л. портр. – ISBN 978-966-671-372-1
954.
Село над Золотою Липою [Книга] : Завалів: історичні події, визначні постаті, легенди, перекази, поезії / [упоряд.]: Володимир Чистух, Світлана Бартіш. – Тернопіль : [б. в.], 2014. – 239, [1] с. : іл. – На тит. арк. та на обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 167-168
955.
Марченко О.О. Семантико-синтаксичні моделі природної мови. Тензорний підхід [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Марченко Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
956.
Сергій Михайлович Куделко - вчений-історик, музеєзнавець і краєзнавець [Книга] : біобібліогр. покажчик / М-во культури України, Держ. заклад "Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка" ; [укладач Н.І. Полянська ; редактор С.М. Миценко ]. – Харків : [б. в.], 2011. – 67, [1] с. – Імен. покажч.: с. 62-67. – (Краєзнавці Слобожанщини)
957.
Анісімов І.О. Синергетика [Книга] : підручник для студентів ВНЗ / І.О. Анісімов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 511, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 495-496 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-759-6
958.
Татарченко М.О. Синтез анізотропійних регуляторів багатомасових електромеханічних систем із параметричною невизначеністю [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Татарченко Максим Олегович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015
959.
Костенко О.М. Синтез оптимальних планів експериментів в умовах обмежених матеріальних та часових ресурсів [Автореферат] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 01.05.02 / Костенко Олена Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015
960.
Системні дослідження та інформаційні технології [Журнал] = System research & information technologies : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України ; Навч.-науковий комплекс "Ін-т прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України. – Київ : ІПСА НАН України, 2001-. – ISSN 1681-6048
961.
Системні дослідження та інформаційні технології [Журнал] = System research & information technologies : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України ; Навч.-науковий комплекс "Ін-т прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України. – Київ : ІПСА НАН України, 2001-. – ISSN 1681-6048
962.
Системні дослідження та інформаційні технології [Журнал] = System research & information technologies : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України ; Навч.-науковий комплекс "Ін-т прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України. – Київ : ІПСА НАН України, 2001-. – ISSN 1681-6048
963.
Системні дослідження та інформаційні технології [Журнал] = System research & information technologies : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України ; Навч.-науковий комплекс "Ін-т прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України. – Київ : ІПСА НАН України, 2001-. – ISSN 1681-6048
964.
Віт Д. Системно-динамічні моделі: основні етапи побудови моделей системної динаміки з використанням програмного пакета iThink 10 [Книга] : практ. посібник для роботи з систем. динамікою в комп"ютерному класі / Девід Віт (David Weat), Я.В. Стельмашенко, О.І. Фарина ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : НаУКМА, 2013. – 55, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 55. – ISBN 978-966-2410-49-5
965.
Славяноведение [Журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
966.
Славяноведение [Журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
967.
Білас А. Словник французької арготичної і просторічної лексики [Книга] = Dictionnaire du francais argotigue et populaire : [понад 5000 слів і словосполучень : для студентів ВНЗ] / Андрій Білас ; [наук. ред. В. Матвіїшин]. – Івано-Франківськ : Третяк І.Я., 2010. – 175, [1] с. – Другий тит. арк. та обкл. фр. - В макеті кат. картки авт. зазнач. як укладач. – Бібліогр.: с. 175. – ISBN 987-966-1521-53-6
968.
Советские Карпаты [Журнал] = Радянські Карпати : указатель литературы. – Львов, 1977-
969.
Карякин В.В. Современная геополитическая динамика Ближнего и Среднего Востока [Книга] / В.В. Карякин. – Москва : Граница, 2010. – 349, [3] с., [4] л. карты, цв. ил. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. прим. – ISBN 978-5-94691-427-7
970.
Современная Европа [Журнал] = Contemporaty Europe : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2000-. – ISSN 0201-7083
971.
Иеронимус Р. Сокровище нации. Запретная история Америки [Книга] = Founding fathers, secret societies. Freemasons, illuminati, rosicrucians, and the decoding of the great seal / Роберт Иеронимус ; под ред. Лауры Кортнер ; [пер. с англ. А.А. Помогайбо]. – Москва : Вече, 2008. – 376, [2] с. : ил. – Данные тит. л. частично парал. англ. – Библиогр.: с. 334-371 и в примеч.: с. 317-333. – (Terra Historica). – ISBN 978-5-9533-3348-1
972.
Социологические исследования [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
973.
Социологические исследования [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
974.
Социологические исследования [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
975.
Социологические исследования [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,