Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
926.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
927.
Ринок праці та зайнятість населення [Журнал] : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2002-
928.
Крикун В.А. Розвиток брендів банківських установ в умовах асиметрії світогосподарських процесів [Книга] : монографія / В.А. Крикун, В.П. Мазуренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 318, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 275-292. – ISBN 978-966-439-778-7
929.
Захарчук-Дуке Розвиток культури мовлення майбутніх учителів української мови і літератури з використанням інформаційно-комунікаційних технологій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Захарчук-Дуке Ольга Олександрівна ; Київ. у-нт ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2015
930.
Терлецька У.І. Розвиток сільськогосподарської освіти в Чернігівській губернії (середина XIX - початок XX століття) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Терлецька Уляна Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти. – Київ, 2015
931.
Жолоб М.П. Розкуті роздуми [Книга] / Микола Жолоб. – Коломия : Поліграфіст, 2004. – 180 с. : портр.
932.
Горбенко Н.А. Розробка методології оцінювання систем управління якістю підприємств з урахуванням вимог міжнародних стандартів [Автореферат] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.01.02 / Горбенко Наталія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2014
933.
Олех Т.М. Розробка моделей цілепокладання та методів прийняття рішень в проектах на основі багатовимірних оцінок [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Олех Тетяна Мефодіївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015
934.
Кривоногов С.І. Розробка науково-технологічних основ хіміко-механічного полірування сапфіра для оптики та мікроелектроніки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Кривоногов Сергій Іванович ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2014
935.
Сайц Л. Розробка нормативно-правових актів відповідно до методики вирішення проблем [Книга] : короткий виклад : (підготовлено для громадських рад) / [Лорна Сайц, Лора Лукас, Тетяна Фулей]. – Київ : [б. в.], 2011. – 78 с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Програма сприяння Парламенту II, 2011. – Бібліогр. в підрядк. прим.
936.
Бурлаченко О.М. Розробка технології одержання порошків з квазі- або нанокристалічними фазами методом механічного легування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.06 / Бурлаченко Олексій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
937.
Погорецький М.А. Розслідування економічних злочинів [Книга] : навч. посібник : до 180-річчя Київ. нац. університету імені Тараса Шевченка / [Погорецький М.А., Вакулик О.О., Сергєєва Д.Б.] ; за ред. М.А. Погорецького ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Дакор, 2014. – 175, [1] с. : табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 164-175. – ISBN 978-617-7020-39-3
938.
Рибальченко Т.В. Роль учених Київського університету у становленні мембранології в Україні [Книга] : монографія / Т.В. Рибальченко, С.М. Опанасенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 190, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 151-188. – ISBN 978-966-439-743-5
939.
Данько К.Ю. Руслові процеси та гідроморфологічна оцінка екологічного стану річок басейну Стиру [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Данько Костянтин Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
Руслові процеси та гідроморфологічна оцінка екологічного стану річок басейну Стиру
940.
Русская школа [Журнал] : научно-практический, информационно-аналитический и просветительский журнал / Всеукр. обществ. орг. "Русская школа". – Киев, 2012-
941.
Вълчева Ц. Русско-болгарский разговорник [Книга] / Цена Вълчева, Анастасия Цонева. – Варна : Хирон, 1997. – 178 с. : ил., табл. – Авт. на обл. не указ. – ISBN 954-8790-18-1
942.
Садовник [Журнал] / ООО "Бонниер Пабликейшенз". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
943.
Садовник [Журнал] / ООО "Бонниер Пабликейшенз". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
944.
Садовник [Журнал] / ООО "Бонниер Пабликейшенз". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
945.
Садовник [Журнал] : ежемесячный журнал / ООО "Бонниер Пабликейшенз". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
946.
Сві-й-танок [Журнал] : Поезія. Проза. Драматургія. Переклади. Есеїстика. Критика та бібліографія : студентський альманах. – Київ : Київський університет
947.
Сві-й-танок [Журнал] : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Київський університет
948.
Сві-й-танок [Журнал] : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Київський університет
949.
Сві-й-танок [Журнал] : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Київський університет
950.
Світова кінокласика [Книга] : зб. статей / упоряд. Л. Брюховецька. – Київ : Задруга. – (Бібліотека журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 978-966-432-098-3
Зміст:
Творчість Жоржа Мельєса / К. Сливінська ; Англійська кінокомедія кінця 1940-х - початку 1950-х років / Н. Сосницька ;
"Рефлекс свободи". Жан Габен / М. Собуцький ; Атмосфера тривоги в "Історії від Фелліні" / А. Пащенко ; "Персона" Інгмара Бергмана / Я. Жадан ; / Кінематограф нестерпної легкості: досвід Їржі Менцеля / Р. Свято ; Незрима присутність долі у "Трьох кольорах" Кшиштофа Кесльовського / А. Авраменко ; "Не може вмерти прекрасна суть людська" (Тенгіз Абуладзе) / Л. Брюховецька ; Краса і таємниця фламенко у фільмах Карлоса Саури / Л. Іванишина ; Іван Миколайчук як виразник деяких тенденцій в кіно 1960-х - 1970-х років / А. Пащенко ;
Іван Миколайчук і актуалізація українських етнічних символів і кодів / Л. Брюховецька ; Роман Василя Земляка "Лебедина зграя", сценарій і фільм Івана Миколайчука "ВавилонXX": особливості трансформації літературного тексту в кінотвір / Р. Свято
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex